Tải bản đầy đủ
1 Định hướng phát triển các kcn trên địa bàn tỉnh đồng nai

1 Định hướng phát triển các kcn trên địa bàn tỉnh đồng nai

Tải bản đầy đủ

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

- Các KCN có cơ sở hạ tầng phát triển hoàn thiện, quan tâm phát triển
các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp trong KCN như cung cấp
nguồn nhân lực, nhà ở cho người lao động, dịch vụ thương mại, hoạt động
văn hóa gắn KCN để đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài.
3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào các KCN tỉnh
Đồng Nai
3.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ trong và ngoài khu công nghiệp
Cơ sở hạ tầng hoàn thiện là một trong những điều kiện quan trọng nhằm
tăng cường thu hút FDI vào KCN. Do đó cần đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở
hạ tầng, tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong KCN nhằm
đảm bảo tính đồng bộ, thuận tiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong KCN
và các nhà cung cấp. Điều này có nghĩa là phải xét đến tính bền vững của các
công trình hạ tầng trong dài hạn chứ không phải chỉ giải quyết vấn đề trong
hiện tại.
Trước mắt, ban quản lý KCN cần tập trung các nguồn lực đẩy nhanh
tốc độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng bên trong KCN. Trong
đó, hệ thống xử lý nước thải cần được ưu tiên hàng đầu do các doanh nghiệp
trong KCN đã hoạt động được một thời gian và lượng rác khí thải rất nhiều,
cần được xử lý kịp thời để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Việc kêu gọi
các doanh nghiệp trong KCN góp vốn để có thêm nguồn lực xây dựng mới,
sửa chữa và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện có trong KCN như đường xá, hệ
thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống nhà xưởng....
Về lâu dài, KCN cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giai
đoạn II, cần xây dựng các công trình sinh hoạt phục vụ cho hoạt động của
KCN như bệnh viện, nhà ở cho công nhân, một số hạ tầng phục vụ cho việc
giải trí, nghỉ ngơi cho các công nhân, cán bộ trong KCN...
3.2.2. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực
Việc đào tạo nguồn nhân lực là hết sức quan trọng trong việc thu hút
FDI đầu tư vào KCN. Có thể chia nhân lực thành hai mảng quan trọng là nhân

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

lực quản lý hoạt động đầu tư và nhân lực lao động trong KCN. Các nhà đầu tư
nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để tận dụng nguồn nhân công đông, giá rẻ và
tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phong phú. Khi mà nguồn nhân lực giá rẻ
cộng thêm có trình độ tay nghề thì việc đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi nhuận
hơn, điều này đồng nghĩa với nếu người lao động được đào tạo bài bản sẽ tạo
sức hấp dẫn về lợi nhuận đối với nhà đầu tư nước ngoài, từ đó sẽ thu hút được
nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN. Mặt khác, nhân lực quản lý
hoạt động đầu tư cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong thu hút
FDI. Đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động đầu tư mà chuyên nghiệp sẽ giúp cho
việc quản lý và thẩm định các dự án đầu tư tốt hơn, phù hợp với chủ trương
định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN.
Trong thời gian tới, KCN cần tập trung nâng cao trình độ cán bộ quản
lý trong lĩnh vực đầu tư, nhất là mảng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để làm
được điều này, trước hết cần cải cách bộ máy hành chính sao cho phù hợp,
tránh tình trạng bộ máy quản lý cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo.
Bên cạnh đó, việc tăng cường đào tạo đúng chuyên môn, nhất là trong công
tác thẩm định dự án đầu tư và thẩm định năng lực của nhà đầu tư để lựa chọn
được những dự án phù hợp, hiệu quả cao và than thiện với môi trường. Đối
với các cán bộ tuyển thêm, cần thu hút những cán bộ trẻ, có chuyên môn, vì
hoạt động đầu tư là hoạt động hết sức năng động, hướng ngoại đòi hỏi phải có
tư duy, nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Tuy họ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng
qua thời gian ngắn rất dễ thích nghi và hoàn thiện năng lực bản thân.
Đối với nhân lực lao động trực tiếp trong KCN, ban quản lý KCN cần
chú trọng đào tạo tay nghề tại chỗ cho những lao động mới và nâng cao trình
độ tay nghề cho những lao động đang làm việc trong KCN. Các dự án FDI
vào KCN Đồng Nai chủ yếu về lĩnh vực điện tử, công nghệ, do đó, việc đào
tạo cần chú trọng trang bị cho người lao động những kỹ năng, kiến thức về

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

các máy móc, thiết bị áp dụng vào việc sản xuất, tránh tình trạng lao động ra
không biết sử dụng những máy móc, trang thiết bị đó. Mặt khác, các lao động
trong KCN phần lớn là các lao động phổ thông, mới chuyển đổi từ ngành
nông nghiệp sang, chưa có tay nghề trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, chưa
quen với môi trường và phong cách làm việc của người nước ngoài, do đó,
cần có những giải pháp đào tạo động thông qua cách đào tạo của doanh
nghiệp. Các doanh nghiệp cần liên kết với các trường trung học, dạy nghề tại
địa phương để có hướng đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu và yêu
cầu công việc. Song song với việc nâng cao trình độ tay nghề của lao động là
việc đảm bảo chất lượng lao động về thể lực. Do đó, KCN cần đẩy mạnh đầu
tư cho lĩnh vực y tế, thể dục thể thao, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN
cần tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
Bên cạnh việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, KCN cần có nhiều
chính sách ưu đãi, chế độ tiền lương tiền thưởng tốt để có thể thu hút thêm
nhiều lao động, thúc đẩy người lao động làm việc đạt năng suất và hiệu quả.
3.2.3. Cải cách cơ chế, chính sách thu hút FDI vào khu công nghiệp
Thời gian qua, các KCN đã có đóng góp tích cực trong thu hút đầu tư,
giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố hướng tăng giá trị sản lượng công
nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình phát triển cũng như quản lý, vận hành KCN
đã có những bất cập trong cơ chế, chính sách, gây nên những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình quản lý. Thủ tục hành chính ở nước ta vẫn còn
rườm rà, phức tạp, chồng chéo làm cho các nhà đầu tư không mặn mà đến
việc đầu tư vào các KCN của Việt Nam mà chuyển dòng vốn đầu tư sang
quốc gia lân cận, trong đó có KCN Đồng Nai . Để cải thiện tình hình thu hút
đầu tư vào KCN, KCN cần phải hoàn thiện mô hình quản lý theo nguyên tắc
“một cửa, tại chỗ” để từ đó phát huy vai trò, nhiệm vụ “một cửa, một đầu
mối” của Ban quản lý trong công tác quản lý Nhà nước về vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài.

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

Theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/ 2013 của Ủy ban nhân
dân thành phố Đồng Nai, danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư
vào KCN Đồng Nai đến năm 2020 bao gồm: cơ khí - luyện kim; hóa chất cao su nhựa; điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin; thiết bị điện;
vật liệu xây dựng; công nghiệp tái chế, xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất
thải rắn, nước thải, khí thải; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KCN.
KCN cần có những chính sách thu hút FDI phù hợp với định hướng đã đề ra
của thành phố nhằm mục đích thu hút được thêm nhiều dự án đầu tư hơn nữa
vào các lĩnh vực được ưu tiên, khuyến khích đầu tư. Cần tập trung cải thiện
chất lượng thu hút đầu tư vào KCN, theo đó, KCN phải tập trung ưu tiên thu
hút các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, thâm dụng
vốn, thân thiện với môi trường, các ngành nghề xác định là mũi nhọn phát
triển và có lợi thế. Bên cạnh đó, cần tăng cường tính liên kết ngành trong phát
triển KCN để hình thành nên KCN liên kết ngành nhằm tăng lợi thế cạnh
tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động của KCN, dần hình thành các ngành
công nghiệp phụ trợ, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương
theo hướng nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong tổng
giá trị gia tăng của địa phương.
3.2.4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư
Theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, hoạt động
xúc tiến đầu tư bao gồm các nội dung sau:
Thứ nhất, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách thu hút vốn đầu tư
trong nước và vốn đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện để huy động các nguồn
vốn đầu tư của các thành phần kinh tế.
Thứ hai, thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung
cấp thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư.

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

Thứ ba, tổ chức các cơ sở xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài để
vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định
pháp luật về đầu tư và lựa chọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
Thứ tư, xây dựng danh mục dự án quốc gia thu hút vốn đầu tư; danh mục
dự án thu hút vốn đầu tư của ngành và địa phương phù hợp với quy hoạch,
định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
Như vậy, nếu như hoạt động xúc tiến đầu tư mà thực hiện tốt thì KCN sẽ
thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn nữa, bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu
tư nước ngoài. Đối với việc thu hút FDI, hoạt động xúc tiến đầu tư cần được
tăng cường thực hiện ở nước ngoài, bên cạnh các nước là các đối tác quen
thuộc của KCN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... thì KCN
cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư ở các nước tiềm năng thuộc châu Âu và châu
Mỹ. Bên cạnh đó, KCN cần thành lập một cơ quan chuyên môn làm công tác
vận động xúc tiến đầu tư vào KCN một cách chuyên nghiệp và hiệu quả để có
thể kêu gọi và tư vấn đầu tư. Việc thực hiện các hoạt động này mất một khoản
chi phí nhất định, như vậy, cần xây dựng quỹ xúc tiến đầu tư trên cơ sở ngân
sách của thành phố kết hợp với việc huy động những đóng góp từ các doanh
nghiệp đang hoạt ở KCN. Cân thiết phải xây dựng chiến lược, kế hoạch,
chính sách thu hút vốn đầu tư rõ rang, cụ thể và khả thi để việc thực hiện các
hoạt động xúc tiến đầu tư được hiệu quả.
Hiện nay, KCN đã có trang web riêng có chứa đầy đủ các thông tin về cơ
sở hạ tầng, vị trí địa lý, các sản phẩm và giá thuê đất, thuê nhà xưởng, các quy
trình đầu tư, văn bản pháp luật....Điều này cho thấy KCN có quan tâm đến
việc xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp, tuy nhiên KCN cần tăng cường
hơn nữa việc công khai các văn bản, các quy định liên quan đến đầu tư như
các bản kế hoạch chi tiết, danh mục các dự án đầu tư và các chính sách
khuyến khích đầu tư vào KCN để các nhà đầu tư được biết và xây dựng dự án
cho phù hợp.

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

3.2.5. Một số giải pháp khác
Thứ nhất, định hướng mới chuyển sang chính sách nâng cấp thu hút FDI:
- Lĩnh vực thu hút đầu tư: ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ thân
thiện môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hiện đại…
- Đối tác đầu tư: công tác xúc tiến đầu tư hướng chủ yếu vào những tập
đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới đối với dự án công nghệ cao, dịch vụ
hiện đại, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,
thường xuyên cập nhập thông tin về điều kiện đảm bảo đầu tư theo yêu cầu
của từng tập đoàn thay cho những cuộc hội thảo đông người nhưng hiệu quả
không cao.
- Địa điểm đầu tư: tập trung phát triển KCN công nghệ cao, khu liên hợp
công nông nghiệp, khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học.
Thứ hai, về công tác quản lý nhà nước, bên cạnh việc hướng dẫn, giám
sát, kiểm tra doanh nghiệp khi đưa dự án đi vào hoạt động, cần quan tâm hơn
việc tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua tình trạng kinh doanh kém hiệu
quả trong tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới và lạm phát cao trong nước.
Thứ ba, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KCN. Nâng cao
chất lượng đào tạo và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động với nhiều
hình thức khác nhau để đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, có khả năng
thực hành tốt, đội ngũ các nhà quản lý, kinh doanh đáp ứng được nhu cầu của
doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ sinh hoạt cho người lao động một cách tốt
nhất tại các đô thị hoặc các khu dân cư cạnh KCN.
Thứ tư, thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Đảm bảo hoàn thiện hạ tầng
kỹ thuật để xử lý chất thải trong KCN, từ hệ thống xử lý nước thải tập trung,
thu gom, xử lý chất thải rắn và các loại chất thải khác; kiểm soát chặt chẽ các
nguồn thải để xử lý và bảo vệ môi trường. Khuyến khích sản xuất sạch, lấy
công nghệ sản xuất sạch làm tiêu chuẩn thay vì tiêu chí xử lý đạt tiêu chuẩn

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

môi trường. Có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cải tiến công nghệ sử
dụng công nghệ sản xuất sạch.
Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh
doanh minh bạch, lành mạnh, cải thiện mạnh mẽ Chỉ số cạnh tranh của Đồng
Nai. Bên cạnh số lượng hồ sơ, thủ tục được giải quyết, chất lượng, trình độ,
thái độ, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức tiếp dân và giải quyết thủ
tục phải được đặt lên hàng đầu. Tiếp tục thực hiện chủ trương đồng hành cùng
doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp
trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ban quản lý KCN tỉnh Đồng
Nai
3.3.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển KCN và
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chính sách nhà nước có tác động quan trọng đến sự phát triển của các
khu công nghiệp, nhất là hệ thống chính sách hỗ trợ cho đầu tư, do vậy cần
không nghừng hoàn thiện cơ chế, chính sách này để thu hút và hỗ trợ các nhà
đầu tư khi đầu tư vào các KCN. Để thực sự phục vụ cho mục tiêu chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, hướng mạnh về xuất khẩu, cần có những chính sách ưu tiên,
ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào các lĩnh vực và địa bàn có điều kiện ưu
tiên phát triển, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu của nước ta. Mặt khác, cần
dứt khoát thống nhất về các chủ trương đầu tư nước ngoài để phù hợp với các
mục tiêu chung của cả nước, xây dựng chiến lược quy hoạch cơ cấu phải do
Chính phủ trung ương lãnh đạo điều hành, dù thực hiện việc phân cấp, phân
quyền, nhưng vẫn phải đảm bảo mục đích đại cục của chiến lược phát triển
quốc gia.
Để cải thiện môi trường đầu tư hơn nữa, cần phải thực hiện thông thoáng
các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài ở Việt

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

Nam theo đúng công pháp quốc tế mà vẫn bảo đảm các quy định về an ninh,
trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Cần phải cải thiện các điều kiện ăn ở,
vui chơi, giải trí, học hành cho họ và con em họ nhằm nâng cao và hoà đồng
các điều kiện xã hội Việt Nam với các nước khác.
Cần có thêm những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở các
chính sách khuyến khích ưu đãi doTrung ương đưa ra, UBND tỉnh và Ban
quản lý các KCN cần có những chính sách ưu đãi riêng hợp lý, phù hợp với
điều kiện và khả năng của thành phố. Cụ thể, tiếp tục nâng cao hiệu quả của
công cụ thuế, hệ thống thuế đối với các doanh nghiệp FDI cần được cải tiến
theo hướng dễ tính toán, đơn giản các mức thuế, đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi
ích doanh nghiệp FDI và phù hợp với thông lệ quốc tế. Mặt khác, để tạo điều
kiện thuận lợi cho các dự án mà thành phố khuyến khích đầu tư: các dự án sử
dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học,... thành phố cần ưu tiên tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp FDI được tiếp cận với thị trường vốn, được vay
vốn tín dụng kể cả trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng hoạt động trên
địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính khả thi của dự án, khả năng
trả nợ của dự án và có thể được đảm bảo bằng tài sản của công ty mẹ ở nước
ngoài. Bên cạnh đó, cần có thêm nhiều chính sách ưu đãi về giá thuê đất,
thông tin, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm trên báo trí, các phương tiện
thông tin đại chúng… Để khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động có hiệu
quả hơn, Ban quản lý các KCN có thể thực hiện việc giảm tiền thuê đất cho
các dự án có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Thời gian áp
dụng chính sách ưu đãi này tùy thuộc vào tình hình biến động kinh tế, kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là bao nhiêu. Ngoài ra, cần
chủ động tìm hiểu những khó khăn và giải quyết kịp thời những vướng mắc
mà doanh nghiệp gặp phải như các thủ tục liên quan đến dự án, chính sách đất
đai, giải phóng mặt bằng...Qua đó, tạo ấn tượng tốt đối với các nhà đầu tư

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý các doanh
nghiệp sau cấp phép.
3.3.2. Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, các ngành trong hoạt
động quản lý đầu tư và đầu tư
Cơ quan chuyên môn phụ trách chính trong quản lý các KCN ở Đồng
Nai , đây là trung tâm gắn kết các ngành, các cơ quan, các cấp lãnh đạo của
thành phố trong hoạt động quản lý đầu tư để đưa ra quyết định phù hợp và
hiệu quả. Nếu các cơ quan tổ chức không phối hợp với nhau để quan lý sẽ gây
ra tình trạng chồng chéo quyền hạn, gây mâu thuẫn trong điều hành, quản lý
khi chính các cán bộ thực hiện cũng không biết theo quyết định của bên nào.
Ngoài sự liên kết giữa các ngành trong thành phố, sự liên kết giữa các vùng
với nhau để đảm bảo sự cân đối và bền vững là cần thiết. Trong các kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội luôn đề cập đến vấn đề phát triển các vùng với nhau,
do đó, không thể tách riêng từng vùng, từng khu riêng biệt mà phải kết hợp
chúng lại với nhau để phát triển phù hợp với quy hoạch chung.
3.3.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư
Về cơ bản, thủ tục hành chính trong việc hình thành dự án đầu tư đã có
những cải cách mạnh mẽ theo chiều hướng tích cực so với trước. Tuy nhiên
so với yêu cầu của nhà đầu tư thì các thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế
như: thiếu những cơ sở cần thiết, chưa khắc phục được những phức tạp, mâu
thuẫn và bất hợp lý. Vì thế, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý nhà
nước, chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên. Thủ tục hành chính
cần được cải cách theo hướng: thủ tục cần được giải quyết theo cơ chế “một
cửa”, đơn giản, cơ sở vững chắc.
Việc thực hiện cơ chế “một cửa” đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai cần đẩy mạnh tốc độ thực hiện
nội dung kế hoạch theo hướng một đầu mối chịu trách nhiệm chính nhưng có

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, nhiều đơnvị trong cùng một cơ quan.
UBND tỉnh Đồng Nai cần nhanh chóng phê duyệt qui chế phối hợp giữa các
ngành, địa phương trong thành phố về các thủ tục giải phóng mặt bằng, cấp
đất, cấp phép xây dựng, cấp phép xuất khẩu, các thủ tục hải quan, thuế…
trong đó qui định rõ ràng cơ quan đầu mối và phân cấp uỷ quyền mạnh mẽ
hơn cho các đầu mối giải quyết công việc. Chủ tịch tỉnh hay Trưởng ban quản
lý đầu tư nước ngoài cần bố trí thời gian một cách thường xuyên để nghe ý
kiến của các doanh nghiệp, xử lý các vướng mắc khi cần thiết và kiên quyết
xử lý các trường hợp sách nhiễu, cửa quyền của cán bộ chính quyền gây trở
ngại đến hoạt động FDI.
Về thủ tục cấp phép đầu tư, Ban quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài
thành phố và Trung ương phải có sự thống nhất cao trong việc ban hành và
cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các thủ tục
cần được ban hành và giải quyết xử lý theo chiều hướng đơn giản hơn nữa hồ
sơ dự án đầu tư, loại bỏ những mâu thuẫn và những tài liệu không cần thiết,
các yêu cầu của pháp luật và thủ tục không can thiệp quá sâu vào các hoạt
động của doanh nghiệp. Nhưng phải có căn cứ, có cơ sở vững chắc trong việc
giải quyết các vấn đề thiệt thòi do doanh nghiệp gây ra như vấn đề ô nhiễm
môi trường, không tuân theo điều lệ, hợp đồng và pháp luật Việt Nam nói
chung. Đơn giản hoá hơn nữa trình tự thẩm định dự án, sớm ban hành mẫu hồ
sơ đăng ký đơn giản và danh mục những dự án được đăng ký theo mẫu hồ sơ
đơn giản. Thời gian thẩm định dự án cần được sửa đổi rút ngắn để các nhà
đầu tư khỏi mất thời gian, mất chi phí và đảm bảo tiến độ dự án được thực
hiện đúng theo qui hoạch, dự định.
Về hình thức cấp phép, để hỗ trợ tốt việc cải cách thủ tục cấp phép, trước
mắt Ban quản lý đầu tư nước ngoài thành phố kết hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tư thực hiện cấp phép qua mạng internet với các dự án thuộc diện đăng

Học Viện Tài Chính

Luận Văn Tốt Nghiệp

ký đầu tư. Theo phương án này, các nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn cách soạn
thảo đơn đăng ký, điều lệ doanh nghiệp theo mẫu qui định. Sau khi hoàn
thành công việc soạn thảo, nhà đầu tư chuyển các thông tin đăng ký đến Ban
quản lý đầu tư nước ngoài và Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó Ban quản lý đầu
tư nước ngoài và Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thông báo về các trường hợp của
hồ sơ dự án và có hướng dẫn chi tiết để nhà đầu tư sửa đổi. Và Ban quản lý
đầu tư nước ngoài và Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thiết lập, vận hành hệ thống
thông tin quản lý nội bộ nhằm rút ngắn thời gian truyền và xử lý thông tin,
đảm bảo các quyết định được đưa ra nhanh chóng trên cơ sở thống nhất ý kiến
giữa các cơ quan.
3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư
Bên cạnh những đóng góp tích cực đối với nền kinh tế, thời gian qua khu
vực FDI cũng đã bộc lộ những tồn tại, một số dự án FDI gây ô nhiễm môi
trường, nhiều doanh nghiệp FDI thường xuyên báo cáo lỗ nhưng vẫn mở rộng
sản xuất kinh doanh, chậm triển khai dự án. Ngoài ra, việc cấp giấy chứng
nhận cho dự án FDI còn nhiều bất cập. Do đó, chấn chỉnh công tác kiểm tra,
giám sát hoạt động FDI là yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn FDI. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động FDI thuộc về
nhiều bộ, ngành, địa phương nên rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt giữa
các bộ, ngành trung ương, giữa trung ương với địa phương.
Hoạt động kiểm tra dự án FDI cần phải được các cơ quan quản lý nhà
nước thực hiện theo kế hoạch định kỳ, hoặc đột xuất tại các doanh nghiệp, dự
án có vốn FDI nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về doanh
nghiệp, đầu tư. Cùng với đó, hoạt động giám sát dự án FDI cũng cần được các
cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thường xuyên nhằm theo dõi quá trình
triển khai thực hiện dự án FDI từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và
trong suốt quá trình hoạt động nhằm đảm bảo mục tiêu và hiệu quả của dự
án… tất cả nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm, yếu kém; kiến
nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc, phát sinh