Tải bản đầy đủ - 89 (trang)
2 THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

2 THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 89trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-2014S :diện tích kho bãi kể cả đường đi lối lại

F :diện tích kho bãi chưa kể đường đi lối lại

α: hệ số sử dụng mặt bằng, phụ thuộc chức năng các loại kho: kín, lộ thiên, tổng hợp.

α=1,5-1,7 đối với kho tổng hợp

α=1,4-1,6 đối với các kho kín

α=1,1-1,2 đối với kho lộ thiên chứa vật liệu thành đống

Dmax: lượng vật liệu dự trữ tối đa ở công trường Dmax = rmax.Tdt . với rmax là lượng vật liệu

lớn nhất được dùng trong 1 ngày, Tdt là khoảng thời gian dự trữ.

d: định mức lượng vật liệu chứa trên 1 m2 diện tích kho bãi, giá trị của d được tra bảng.

Vậy ta có bảng tính diện tích kho bãi chứa vật liệu như sau:

Dựa vào khối lượng vật liệu sử dụng trong một ngày, dựa vào định mức về lượng vật

liệu trên 1m2 kho bãi ta tính toán diện tích kho bãi dựa vào bảng dưới đây :

Bảng tính toán diện tích kho dự trữSTT Vật liêu

2

2Thép

V.khuônĐơn K.lượng

Tdt

vị

(rmax) (ngày)

Tấn

m26.73

3606

6d

Dmax=

F= Dmax /d

(đvvl/

α

rmax. Tdt

(m2)

2

m)

40.38

1.3

31.1

1.4

2160

45

48

1.4S=α.F

(m2)

43.5

67.5Thông qua bảng tính ta có diện tích kho bãi như sau:

Kho cốt thép 48m2Kho ván khuôn 70m2(kích thước 4x12m)

(kích thước m)7.2.3 Tính toán dân số công trình

1. Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công:

Theo biểu đồ tổng hợp nhân lực, số người làm việc trực tiếp lớn nhất trên công trường

A= Ntb = 71 công nhân

LÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 80ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-20142. Số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ:

B = K%.A = 0,25.71 = 18 công nhân

(Công trình xây dựng trong thành phố nên K % = 25% = 0,25).

3. Số cán bộ công nhân kỹ thuật:

C = 6%.(A+B) = 6%.(71+18) = 6người

4. Số cán bộ nhân viên hành chính:

D = 5%.(A+B+C) = 5%.(71+18+6) = 5người

5. Số nhân viên phục vụ (y tế, ăn uống) :

E = S%.(A+B+C+D) = 6%.(71+18+6+5) = 6người

(Công trường quy mô trung bình, S%=6%)

Tổng số cán bộ công nhân viên công trường (2% đau ốm, 4% xin nghỉ phép):

G = 1.06x(A+ B+ C+ D+ E) =1.06x(71+18+6+5+6) = 113người

Tính toán nhà tạm

Trong quá trình tính ở trên ta lấy số người lớn nhất dựa vào biểu đồ nhân lực là 143

người, tuy nhiên sau khi tháo ván khuôn tầng 1 thì số công nhân có thể chuyển vào ở trong

tầng1 của công trình, mặt khác, vì công trường ở trong thành phố, mặt bằng chật hẹp nên

có số lượng người ở ngoại trú, do đó số công nhân ở trong công trường khoảng bằng nhân

công trung bình là 71 người.

+ Nhà ở tập thể cho công nhân: Tiêu chuẩn 4m2/người.

S1= 4x71=284m2+ Nhà ăn cho toàn cán bộ công nhân viên: Tiêu chuẩn 1m2/người

Diện tích : S2 = 113x1 = 113 m2

+ Nhà làm việc của ban chỉ huy công trường: Tiêu chuẩn 4m 2/người

LÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 81ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-2014S3 = 4 × (C + D ) = 4 × (6 + 5) = 44m 2+ Nhà vệ sinh và phòng tắm công trường: Tiêu chuẩn 2.5m 2/25người

Svs = 113 ×2.5

= 11.3m 2

25(khu vệ sinh 5m2, khu vệ nhà tắm 5m2)+ Một số loại nhà tạm khác lấy theo tiêu chuẩn:

1. Phòng bảo vệGồm một phòng bảo vệ chính tại cổng ra vào chính, và một tại cổng ra vào phụ diện

tích mỗi phòng là 12m2

2. Trạm y tế : 20m2

3. Nhà để xe cho cán bộ công nhân viên: 40m2Bảng thống kê diện tích nhà tạmSTTLoại nhà1

2

3

4

5

6

7

8Nhà tập thể cho công nhân

Nhà ăn

Ban chỉ huy công trường

Bảo vệ công trường 2 phòng

Nhà tắm

Khu vệ sinh

Trạm y tế

Nhà để xe cho cán bộ công nhânDiện tích

(m2)

285

115

45

12

12

12

20

40Kích thước

5x57

5x23

5x9

4x3

4x3

4x3

4x5

4x107.2.4 Tính toán điện tạm thời cho công trình

Thiết kế hệ thống cấp điện công trường là giải quyết mấy vấn đề sau:

-Tính công suất tiêu thụ của từng điểm tiêu thụ và toàn bộ công trường-Chọn nguồn điện và bố trí mạng điện-Thiết kế mạng lưới điện cho công trường

LÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 82ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-2014Tính toán công suất tiêu thụ điện trên công trường

Tổng công suất điện cần thiết cho công trường tính theo công thức:

Pt = α (K 1 ∑ P1

cos ϕ+K 2 ∑ P2

cos ϕ+ K 3 ∑ P3 + K 4 ∑ P4 )Trong đó:

-α= 1,1 hệ số tổn thất điện toàn mạng-cosϕ = 0,65÷0,75 – hệ số công suất.-K1, K2, K3, K4 – hệ số nhu cầu sử dụng điện phụ thuộc vào số lượng các

nhóm thiết bị

+ Sản xuất và chạy máy : K1 = K2 = 0,75

+ Thắp sáng trong nhà : K3 = 0,8

+ Thắp sáng ngoài nhà : K4 = 1-P1: Công suất danh hiệu của các máy tiêu thụ điện trục tiếp ( máy hàn điện...)

+ Máy hàn số lượng 1 cái: P1 = 20 KW-P2: Công suất danh hiệu của các máy chạy động cơ điện:

Giá trị công suất của các máy được cho bảng dưới :

P2 = 3,5 + 3 + 1 + 2.2 = 8.7 KWBảng giá trị công suất các máy chạy động cơ điệnSTTTên máy1

2

3

4Máy cắt thép

Máy cưa liên hiệp

Đầm bàn

Đầm dùiSố

lượng

1

1

1

2Công suất

máy

3,5 KW

3 KW

1KW

1.1 KWTổng công

suất

3,5 KW

3 KW

1KW

2.2 KWLÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 83ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-2014-P3, P4 : Điện thắp sáng trong vào ngoài nhà:

Lấy P3 = 15KW

P4 = 6KW

Ta có :

P t = 1,1(0, 75 x 20 0, 75 x8, 7

+

+ 0,8 x15 + 1x6) = 108, 7 KW

0, 65

0, 68Công suất phản kháng mà nguồn điện phải cung cấp:

Qt =Pt

108, 7

=

= 167, 2 KW

cos(φtb ) 0, 65Công suất biểu kiến phải cung cấp cho công trường:

St = Pt 2 + Qt2 = 108, 7 2 + 167, 22 = 199.4 KWLựa chọn máy biến áp:Schon > 1, 25St = 239.3KW⇒ Lựa chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Việt Nam sản xuất có công

suất định mức là 320KW

Mạng điện trên công trường được bố trí như bản vẽ tổng mặt bằng.

7.2.5 Tính toán cung cấp nước tạm cho công trình

Một số nguyên tắc khi thiết kế hệ thống cấp nước:

+ Cần xây dựng một phần hệ thống cấp nước cho công trình sau này, để sử dụng tạm cho

công trường.

+ Cần tuân thủ các qui trình, các tiêu chuẩn về thiết kế cấp nước cho công trường xây

dựng

+ Chất lượng nước, lựa chọn nguồn nước, thiết kế mạng lưới cấp nước

Các loại nước dùng trong công trường gồm có:

+ Nước dùng cho sản xuất: Q1

LÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 84ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-2014+ Nước dùng cho sinh hoạt tại khu lán trại: Q2

+ Nước dùng cho sinh hoạt ở công trường: Q3

+ Nước dùng cho cứu hoả: Q4

1. Lưu lượng nước dùng cho sản xuất

Lưu lượng nước dùng cho sản xuất tính theo công thức

Q1 =1.2 K g ∑ Ai

3600 N(l / s )Trong đó:

+ 1.2 : hệ số kể đến lượng nước cần dùng chưa tính hết, hoặc sẽ phát sinh ở công

trường.

+ Kg: hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ Kg=2

+ N=8: số giờ dùng nước trong ngày

+ ∑Ai Tổng khối lượng nước dùng cho các loại máy thi công hay mỗi loại hình sản

xuất trong ngày.

+ Bảo dưỡng bê tông: 5000(l)

Vậy tổng lượng nước dùng trong ngày 5000 (l)

⇒ Q1 =1.2 × 2 × 5000

= 0.42(l / s)

3600 × 82. Lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt tại khu lán trại

Q2 =N cCK g K ng

24.3600Trong đó:

+

+

+

+Nc - số dân ở khu lán trại(30%) khoảng : 34người.

C = 50 l/người lượng nước tiêu chuẩn dùng cho 1 người ở khu lán trại

Kg = 1.6 hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ

Kng =1.5 hệ số sử dụng nước không điều hoà trong ngàyLÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 85ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-2014⇒ Q2 =64 × 50 ×1.6 ×1.5

= 0.047(l / s)

3600 × 243. Lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt tại công trường

Lưu lượng nước phục vụ sinh hoạt ở công trường tính theo công thức:

Q3 =N max × B

.k g , (l / s )

8.3600Trong đó:

+N max −số người lớn nhất làm việc trong 1 ngày ở công trường(=71 người).+ B-tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho 1 người trong 1 ngày ở công trường.

(lấy B=18 l/ngày)

+ kg-hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ,lấy kg=1.8

Q3 =71x18

x1,8 = 0, 08(l / s)

8 x36004. Lưu lượng nước dùng cho cứu hoả

Nước chữa cháy được tính bằng phương pháp tra bảng tuỳ thuộc vào quy mô xây dựng,

khối tích của nhà và bậc chịu lửa.

Đối với công trình này,có khối tích khoảng 21000bảng ta lấy :m3và coi như khó cháy, nên traQ4 = 10, (l / s)⇒ Lưu lượng nước tính toán:

Qtt = 0.7(Q1 + Q2 + Q3 ) + Q4 = 0.7 × (0.42 + 0.047 + 0.08) + 10 = 10.39(l / s)LÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 86ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-20145. Tính toán đường kính ống dẫn nước (đường ống cấp nước)

+ Đường kính ống chính:

D=4Qtt

4 ×10.39

=

= 0.115m = 115mm

π v1000

3.14 × 1×1000Trong đó:

+ v =1m/s vận vận tốc nước.

⇒ Chọn đường kính ống chính là: D = 120mm

+ Đường kính ống nhánh:

Sản xuất:

D1 =4Q1

4 × 0.47

=

= 0.024m = 24(mm)

π v1000

3.14 ×1×1000⇒ Chọn đường kính ống là D1= 30mm

Sinh hoạt ở khu nhà ở:

D2 =4Q2

4 × 0.047

=

= 0.0073m = 7.3( mm)

π v1000

3.14 × 1× 1000⇒ Chon đường kính ống D2= 10mm

Sinh hoạt ở công trường:

D3 =4Q3

4 × 0.08

=

= 0.011m = 11( mm)

π v1000

3.14 × 1×1000⇒ Chọn đường kính ống là D3=20 mm

7.3 BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

7.3.1 Nguyên tắc bố trí

- Tổng chi phí là nhỏ nhất

- Tổng mặt bằng phải đảm bảo các yêu cầu: Đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng

chống cháy nổ và điều kiện an toàn vệ sinh môi trường.

LÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 87ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CNTTTM & CHUNG CƯKHÓA 2010-2014- Thuận lợi cho quá trình thi công( đặc biệt trong công tác vận chuyển vật liệu sao cho

thuận lợi, khoảng cách vận chuyển là nhỏ nhất)

- Tiết kiệm diện tích mặt bằng.

7.3.2 Tổng mặt bằng thi công

1. Đường sá công trình:

Đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình vận chuyển, vị trí đường tạm trong công

trường không cản trở công việc thi công, đường tạm chạy bao quanh công trình, dẫn đến

các kho bãi chứa vật liệu. Trục đường tạm cách mép công trình khoảng 6m.

2. Mạng lưới cấp điện :

Bố trí đường dây dọc theo các biên công trình, sau đó có đường dẫn đến các vị trí tiêu

thụ điện. Như vậy chiều dài đường dây ngắn hơn và cũng ít cắt qua các đường giao thông.

3. Mạng lưới cấp nước:

Do công trường không có yêu cầu đặc biệt về cấp nước nên thiết kế theo sơ đồ mạng

lưới nhánh cụt sao cho tổng chiều dài đường ống nhỏ, giảm chi phí. Để đảm bảo an toàn,

nước sinh hoạt và nước cứu hoả thiết kế theo mạng lưới vòng, đồng thời xây một số bể

chứa tạm đề phòng mất nước.

4. Bố trí kho bãi:

- Bố trí kho bãi gần đường tạm, cuối hướng gió, dễ quan sát và quản lý.

- Những cấu kiện cồng kềnh( ván khuôn, thép) không cần xây tường mà chỉ cần làm mái

bao che.

- Những vật liệu như xi măng, chất phụ gia, sơn, vôi .... cần bố trí trong kho bãi khô ráo có

mái che.

-Bãi để vật liệu khác: gạch, đá, cát, sỏi cần che chắn để không bị dính tạp chất, không

bị cuốn trôi khi có mưa to.5. Bố trí lán, nhà tạm:

Bố trí nhà tạm đầu hướng gió, còn nhà văn phòng bố trí gần cổng ra vào công trường

để thuận tiện khi giao dịch. Nhà bếp, khu vệ sinh bố trí cuối hướng gió.

LÊ QUANG ĐẠT

LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55Trang 88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(89 tr)

×
x