Tải bản đầy đủ
B. Chọn vật liệu làm ván khuôn.

B. Chọn vật liệu làm ván khuôn.

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2010-2014

Hình dạng tấm cốp pha kim loại

Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm cốp pha phẳng
Rộng

Dài

Cao

(mm)
300
300
300
300
300
250
250
250
250
250
220
220
220
220
220
200
200
200
200
200
150
150
150
150
150

(mm)
1800
1500
1200
900
600
1800
1500
1200
900
600
1800
1500
1200
900
600
1800
1500
1200
900
600
1800
1500
1200
900
600

(mm)
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Mômen quán
tính
(cm4)
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
17,63
17,63
17,63
17,63
17,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63

Mômen kháng uốn
(cm3)
6,55
6,55
6,55
6,55
6,55
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08

LÊ QUANG ĐẠT
LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55

Trang 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2010-2014

100
100
100
100
100

1800
1500
1200
900
600

55
55
55
55
55

14,53
14,53
14,53
14,53
14,53

3,86
3,86
3,86
3,86
3,86

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc trong:
Kiểu

Rộng (mm)
7575
6565
3535
150150
100100

Dài (mm)
1500
1200
900
1800
1500
1200
900
750
600

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm ván khuôn góc ngoài:
Kiểu

Rộng (mm)
100x100
150x150

Dài (mm)
1800
1500
1200
900
750
600

LÊ QUANG ĐẠT
LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55

Trang 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2010-2014

C.

Chọn hệ đỡ cho dầm, sàn, cột

1.

Chọn cây chống sàn, dầm
Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo.

a) Ưu điểm của giáo PAL:
- Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế.
- Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu
nặng đặt ở độ cao lớn.
- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận
chuyển nên giảm giá thành công trình.
b)

Cấu tạo giáo PAL:
Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo kiểu tam
giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như :
1.
2.
3.
4.
5.

Phần khung tam giác tiêu chuẩn.
Thanh giằng chéo và giằng ngang.
Kích chân cột và đầu cột.
Khớp nối khung.
Chốt giữ khớp nối.

c)

Trình tự lắp dựng:
Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm ngang và
giằng chéo.
Lắp khung tam giác vào từng bộ
kích, điều chỉnh các bộ phận cuối
của khung tam giác tiếp xúc với đai
ốc cánh.
Lắp tiếp các thanh giằng nằm
ngang và giằng chéo.
Lồng khớp nối và làm chặt
chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống
thêm một khung phụ lên trên.

pal

Minh khai

lenex

cÊu t¹o khung gi¸o thÐp

Lắp các kích đỡ phía trên.
LÊ QUANG ĐẠT
LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55

Trang 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD&CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2010-2014

Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều chỉnh
chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 mm.
e.

Chọn cây chống cột:

Sử dụng cây chống đơn kim loại LENEX. Dựa vào chiều dài và sức chịu tải ta chọn cây
chống V1 của hãng LENEX có các thông số sau:
1. Chiều dài lớn nhất:
3300mm
2. Chiều dài nhỏ nhất:
1800mm
3. Chiều dài ống trên:
1800mm
4. Chiều dài đoạn điều chỉnh:
120mm
5. Sức chịu tải lớn nhất khi lmin: 2200 kG
6. Sức chịu tải lớn nhất khi lmax:1700 kG
7. Trọng lượng:
12.3 kG
2. Chọn bê tông thi công phần thân
Có 2 cách thi công bê tông phần thân là:
1. Bê tông trộn tại chỗ
2. Bê tông thương phẩm
Vì công trình nằm trong thành phố và yêu cầu chất lượng thi công cao nên ta chọn giải
pháp bê tông thương phẩm.
3. Chọn phương tiện thi công kết cấu phần thân
- Đối với các nhà cao tầng biện pháp thi công tiên tiến, có nhiều ưu điểm là sử dụng cần
trục để vận chuyển bê tông hoặc máy bơm bê tông. Để phục vụ cho công tác bê tông,
chúng ta cần giải quyết các vấn đề như vận chuyển người, vận chuyển ván khuôn và
cốt thép cũng như vật liệu xây dựng khác lên cao. Do đó ta cần chọn phương tiện vận
chuyển cho thích hợp với yêu cầu vận chuyển và mặt bằng công tác của từng công
trình.
- Công trình có mặt bằng rộng do đó có thể chọn loại cần trục tháp cho thích hợp. Từ
tổng mặt bằng công trình, ta thấy cần chọn loại cần trục tháp cố định, loại cần trục này
rất hiệu quả và thích hợp với điều kiện công trình chạy dài có mặt bằng gần vuông. Cần
trục tháp được sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu lên các tầng nhà (xà gồ,
ván khuôn, sắt thép, dàn giáo, bê tông... ).

LÊ QUANG ĐẠT
LỚP : 55XD1 - MSSV:12291.55

Trang 5