Tải bản đầy đủ
3 Hệ điều hành Windows

3 Hệ điều hành Windows

Tải bản đầy đủ

Quá trình phát triển của Windows

Một số ưu điểm chính
 Vẫn thực hiê ên được các phần mềm viết cho hê ê điều
hành MS DOS
Là HĐH mạnh, bảo mâ êt và an toàn dữ liê êu cao
Dễ sử dụng, giao diê ên đồ họa đẹp, dễ dàng liên kết
và lồng ghép các đối tượng, ít tốn nhiên liê êu,...
Tên file và folder có thể dài tối đa 255 ky tự bất kỳ
Mở rô êng bô ê nhớ trong trên 640KB, có thể tối đa
256MB, hỗ trợ các chương trình ứng dụng 32 bit
Liên kết tốt mạng cục bô ê LAN
Hỗ trợ tối đa khả năng đa phương tiê ên
Truy câ êp Internet dễ dàng

Làm quen với Windows
 Khởi đô êng
 Giao diê ên
 Các thao tác cơ bản
 Các thao tác mở rô êng


Sử dụng My ComputerQuản lý các căâp hồ sơ và têâp tin bằng Windows Explorer

Vi rút máy tính
 Khái niệm
 Lịch sử phát triển
 Phân loại vi rút máy tính
 Những tác hại của vi rút máy tính
 Phương pháp diệt trừ vi rút máy tính

Khái niệm vi rút máy tính
Khái niệm: Vi rút máy tính (Computer virus) là một đoạn mã
chương trình do con người lập ra, nó tự ẩn mình vào một tệp và
tự nhân bản khi tệp đó được gọi ra thực hiện.
Đặc điểm:


Virus co thể phá hủy dữ liệu, hoặc hiện lên các thông báo vô nghĩa, hoặc làm gián đoạn sự
hoạt động bình thường của MTĐT.Virus co thể tự sinh sôi và lan truyền từ máy này sang khác qua việc sao chép các tệp trên
đĩa từ hay trên mạng máy tính.

Hệ soạn thảo văn bản Word
 Làm quen với Microsoft Word 97
 Tiếng việt trong soạn thảo văn bản
 Soạn thảo và trình bày văn bản
 Định dạng văn bản
 In ấn

Làm quen với Microsoft Word
 Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Word
 Khởi động Winword
 Màn hình giao diện của Winword

Làm quen với Microsoft Word
 Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Word


Là phần mềm soạn thảo cao cấp chạy dưới môi trường Winword, chuyên dùng để
soạn thảo các loại văn bản, tạp chí, sách vở... phục vụ cho công tác văn phòngCo các tính năng mạnh sau:Giao diêân đồ họa thông qua bảng chọn và hôâp thoại
Có khả năng giao tiếp dữ liêâu với các ứng dụng
khác
Có bôâ chương trình tiêân ích và bổ trợ giúp tạo các
văn bản dạng đăâc biêât
Có chương trình kiểm tra, sửa lỗi chính tả, gõ tắt,
macro... giúp soạn thảo các văn bản nước ngoài và
tăng tốc đôâ xử lý

Làm quen với Microsoft Word
3 cách thông dụng để khởi động Word

START

C1: Start\Programs\Microsoft
Office\Microsft word
C2: Shortcut
C3: Start\Documents\tệp cần mở

Làm quen với Microsoft Word
3 cách thoát Word
C1: File \ Exit
EXIT

C2: Alt + F4
C3: Nút (X)

Làm quen với Microsoft Word