Tải bản đầy đủ - 178 (trang)
11Tin học và các lĩnh vực nghiên cứu

11Tin học và các lĩnh vực nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 178trang

Chương 2: Hệ điều hànhThs.Trần Thị Phương Anh

Khoa Tin học kinh tế

Mobile: 0936 341 860Chương 2 Hệ điều hành của máy vi tính

 Khái niê êm HĐH

 Hê ê điều hành MS-DOSTổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa

Khởi đôâng máy vi tính nhờ HĐH MS-DOS

Tổng quan về lêânh của MS-DOS

Tác dụng của môât số phím khi làm viêâc với MS-DOS

Môât số lêânh thông dụng của MS-DOS

Têâp cấu hình và têâp lô Hê ê điều hành Windows2.1. Khái niệm hệ điều hành (HĐH)

 Hệ điều hành là một hệ thốngcác chương trình phục vụ cho

việc quản ly chặt chẽ và khai

thác các tài nguyên của hệ

thống tính toán một cách

thuận tiện, tối ưuCác chức năng chính của HĐH

 Quản ly các luồng thông tin vào ra

 Kiểm tra và phát hiện những saihỏng của thiết bị

 Phân chia tài nguyên

 Quản ly các tệp tin

 Bảo mậtPhân loại HĐH

Có thể

Can thiệp?kNhiều người

dùng?Off-linekSingle-userccMulti-userOn-lineCó thể

Lập trình?cUser-programTiêu chuẩn

ứng dụng-HĐH lô

-HĐH thời gian thực

-HĐH cơ sở dữ liệuk

Non-program-HĐH phân chia thời gian

-HĐH tính toán cá nhânMột số hệ điều hành thông dụng

 DOS

 WINDOWS

 OS/2

 MACINTOSH

 UNIX2.2 Hệ điều hành MS-DOS

 Là HĐH đĩa dùng cho máy vitính, ra đời năm 1981, là sản

phẩm của hãng Microsoft

Corporation

 Phiên bản 1.0, 2.0,...7.0

 Chủ yếu giao tiếp bằng dòng

lệnh, tuy nhiên từ phiên bản

5.0 về sau, người ta có thể

giao tiếp với HĐH qua 1 giao

diện đồ họa và bảng chọn,

gọi là DOS shell (vỏ Dos)Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa

 Ổ đĩa

 Tệp

 Cấu trúc thư mục

 Đường dẫnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

11Tin học và các lĩnh vực nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(178 tr)

×
x