Tải bản đầy đủ
Định dạng văn bản

Định dạng văn bản

Tải bản đầy đủ

Định dạng văn bản
 Sao chép định dạng: dùng Format Painter


Đăât chuôât vào vùng văn bản nguồn đã được định dạngSau đo kích chuôât vào Format PainterDùng Format Painter quét vào vùng văn bản muốn định dạng giống như văn bản nguồn

Định dạng văn bản
 Định dạng một đoạn văn bản bằng Format: Vào Format >

Paragraph


Indents and Spacing ****Line and Page Breaks

Định dạng văn bản
 Định dạng trang văn bản (Page Setup)


Vào File > Page Setup

Margins
Paper
Layout

 Đánh số trang (Page Numbers)


Vào Insert > Page Numbers

In văn bản (Print)
 Hiện thị tài liệu trước khi in (Print Preview)
Cách 1: File > Print Preview
Cách 2: Nhấn vào biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ
Đang ở chế độ này co thể:


Thay đổi lề trang in bằng cách thay đổi thước Ruler
Xem 1 trang (One page) hoặc nhiều trang (Multiple
pages)
Định vị con trỏ tại nơi cần sửa
Nếu con trỏ đang ở chế độ kính lúp (phóng to / thu nhỏ)
thì có thể nhắp chuột vào biểu tượng Magnifier trên
thanh công cụ để trở lại chế độ bình thường

In văn bản (Print)
 In văn bản (Print)


Cách 1: File > PrintCách 2: Nhấn vào biểu tượng Print trên thanh công cụCách 3: Ctrl+P

 Hộp hội thoại in ấn

Chương IV
Mạng máy tính và Internet
Gv: Trần Thị Phương Anh
Khoa Tin học kinh tế
Mobile: 0936 341 860

Vì sao phải kêt nối mạng???