Tải bản đầy đủ - 178 (trang)
Tổng quan về lệnh của MS-DOS

Tổng quan về lệnh của MS-DOS

Tải bản đầy đủ - 178trang

Tổng quan về lệnh của MS-DOS

 Quy cách viết của 1 lênh MS-DOScác tham sốTên lệnh: được bắt đầu bằng 1 động từ tiếng anh (viết tắt) chỉ việc cần làmCác tham số thường dùngTham số: là cách mà NSD bắt máy thực hiện theo ý mình. Co 2 loại tham số: tùy chọn[...] và

bắt buộc <...>Tham số ổ đĩa: A:, B: ,...

 Tham số chỉ đường dẫn

 Tham số chỉ tên tệp hay nhóm tệp

(chú ý kí hiệu * và ?)

 Tham số định hướng vào ra

 Tham số chỉ thiết bị

Chú y

 Giữa phần tên lệnh của DOS và cácthành phần khác phải có ít nhất 1 dấu

cách (dấu khoảng trống)

Sau tên ổ đĩa phải có dấu hai chấm (:)

Khi trong lệnh không viết ổ đĩa thì máy

quan niệm là ổ đĩa hiện thời

Khi trong lệnh không viết đường dẫn thì

máy quan niệm là thư mục hiện thời

(thư mục làm việc)

Dùng Enter để thực thi 1 câu lệnh DOSMS-DOS: Một số phím đặc biệt

 F1: Nhắc lại từng kí tự của dòng lệnh được thực hiện ngay

trước đó

F2: Nhắc lại nhóm kí tự của dòng lệnh được thực hiện

ngay trước đó

F3: Nhắc lại toàn bộ dòng lệnh được thực hiện ngay trước

đó

ESC: Hủy bỏ lệnh đưa vào từ bàn phím

Pause: Tạm dừng việc thực hiện lệnh, nếu muốn tiếp tục

thì nhấn 1 phím bất kỳ

Ctrl+Break: Hủy bỏ việc thực hiện 1 lệnh đang tiến hành

F6 - (Ctrl+Z) : Dùng để kết thúc việc soạn thảo 1 văn bản

nhờ lệnh COPYCON

Enter: Chỉ thị tiến hành thực hiện 1 lệnhMS-DOS: Các lệnh thông dụng

 Các lệnh làm việc với tệp

 Các lệnh làm việc với thưmục

 Các lệnh làm việc với đĩa

 Các lệnh phụ trợTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về lệnh của MS-DOS

Tải bản đầy đủ ngay(178 tr)

×
x