Tải bản đầy đủ
Máy tính điện tử cỡ vừa và nhỏ

Máy tính điện tử cỡ vừa và nhỏ

Tải bản đầy đủ

Máy vi tính
 Máy vi tính

(Micro Computer)


Còn được gọi là máy tính cá nhân
(Personal Computer)Tiê ên dùng trong các gia đình và
doanh nghiê êp vừa và nhoCó nhiều kích cỡ:


Desktop
Portable
Laptop
Notebook
...

1.5 Lịch sử phát triển của MTĐT
 Tiến trình phát triển của MTĐT đã trải

qua 4 thế hệ và chuẩn bị chuyển sang
thế hệ thứ 5


Thế hệ 1 – Bong đèn điện tử
Thế hệ 2 – Bong bán dẫn
Thế hệ 3 – Mạch tích hợp
Thế hệ 4 – Mạch tích hợp cỡ lớn và rất lớn
Máy tính trong tương lai

Thê hệ 1: Bóng đèn điện tử
 1950-1956
 Dựa trên các rơle điện tử và

đèn điện tử chân không để lưu
trữ và xử ly thông tin
Tốn năng lượng, hoạt động
chậm, tuổi thọ thấp
Kích thước nhỏ nhất: khoảng
200m2
Bộ nhớ trong tối đa 2KB, tốc độ
max: 10 nghìn phép toán/s
Chỉ dùng trong khoa học kỹ
thuật, hầu như không dùng để
xử ly văn bản

Thê hệ 2: Bóng bán dẫn
 1957-1963
 Dựa trên các bóng bán dẫn

để lưu trữ và xử ly thông tin
 Ít tốn năng lượng hơn, tốc độ
cao hơn, tuổi thọ tăng
 Bộ nhớ trong tối đa 32KB,
tốc độ max: 300 nghìn phép
toán/s
 Xử ly được các bài toán khoa
học kỹ thuật rộng hơn và xử
ly thông tin kinh doanh đơn
giản như lập hóa đơn, tính
lương...