Tải bản đầy đủ - 68 (trang)
Trong thời gian thực tập tại phòng Kế toán - Tài chính của Công ty TNHH Trường An, em đã được tiếp cận với thực tiễn của công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty, hệ thống các chứng từ cũng như hệ thống sổ sách kế toán và Báo

Trong thời gian thực tập tại phòng Kế toán - Tài chính của Công ty TNHH Trường An, em đã được tiếp cận với thực tiễn của công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty, hệ thống các chứng từ cũng như hệ thống sổ sách kế toán và Báo

Tải bản đầy đủ - 68trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1Bộ tài chính (2006) “ Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” ban hành

theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính,2Hà Nội.

Bộ tài chính (2016), Thông tư 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 hướng3dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo tài chính, Hà Nội.

Luận văn về đề tài Nguyên vật liệu đã được hoàn thành vào năm42015,2016 của các sinh viên khóa trước.

Tài liệu do phòng kế toán- tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn5Trường An.

Võ Văn Nhị (2007) “Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp”, Nhà

xuất bản Tài chính, Hà Nội.LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin gửi tới thầy (cô) Bộ môn Tài chính kế toán - Khoa

Kinh tế & Quản trị kinh doanh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm

ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô, sự giúp đỡ

động viên nhiệt tình của các bạn đến nay em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp

với đề tài: “Nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH

Trường An”. Để có được kết quả này em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành

tới cô giáo: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung đã quan tâm giúp đỡ vạch ra kế

hoạch hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp trong thời gian qua.

Trong quá trình thực hiện làm đề tài với sự cố gắng và nỗ lực của mình, em

còn được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH Trường

An đã hết sức tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian em thực tập tại cơ quan.

Với điều kiện và thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên

bài báo sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng

góp ý kiến của thầy cô giáo, để em có điều kiện bổ sung, nâng cáo kiến thức của

mình phục vụ công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ngày 10 tháng 5năm 2017

Sinh Viên

(Ký và ghi rõ họ tên)Lưu Thị TrangDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

BPQLDN,BH

CCDV

CKTM

CTGS

DTT

GTGT

KQSXKD

LN-BH

NVL

NVL TT

PS

PX-SX- QL

QLDN

SP

TC-CP

TNDN

TNHH

TT

VCĐ- VLĐ

VCSH-NPT

XDCBNội dung

Bộ phận quản lý doanh nghiệp, bán hàng

Cung cấp dịch vụ

Chiết khấu thương mại

Chứng từ ghi sổ

Doanh thu thuần

Giá trị gia tăng

Kết quả sản xuất kinh doanh

Lợi nhuận – Bán hàng

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu trực tiếp

Phát sinh

Phân xưởng – Sản xuất – Quản lý

Quản lý doanh nghiệp

Sản phẩm

Tài chính – Chi phí

Thu nhập doanh nghiệp

Trach nhiệm hữu hạn

Tỷ trọng

Vốn cố định – Vốn lưu động

Vốn chủ sở hữu- Nợ phải trả

Xây dựng cơ bảnDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hoạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song

Sơ đồ1.2 : Sơ đồ hoạch toán chi tiết NVL theo phương pháp đối chiếu luân

chuyển

Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dưSơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường

xuyên (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX(tính theo

GTGT theo phương pháp trực tiếp

Sơ đồ 1.6:Sơ đồ kế toán tổng hợp NVLtheo phương pháp kiểm kê định kỳ (tính

thuế GTGT khấu trừ)

Sơ đồ 1.7 : Sơ đồ kế toán tổng hợp NVLtheo phương pháp kiểm kê định kỳ

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh công ty trách

nhiệm hữu hạn Trường An,Nghệ An

Sơ đồ 2.2: Quy trình công nghệ sản xuất bê tông của Công ty TNHH Trường An

Sơ đồ 3. 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty

Sơ đồ 3.2 : Sơ đồ ghi sổ theo Chứng từ ghi sổ

Sơ đồ 3.3: Sơ đồ trình tự chứng từ ghi sổ kế toán tại công tyDANH MỤC CÁC BẢNGMỤC LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong thời gian thực tập tại phòng Kế toán - Tài chính của Công ty TNHH Trường An, em đã được tiếp cận với thực tiễn của công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty, hệ thống các chứng từ cũng như hệ thống sổ sách kế toán và Báo

Tải bản đầy đủ ngay(68 tr)

×
x