Tải bản đầy đủ
TỬ BAN CỦA NHIỄM S. suis

TỬ BAN CỦA NHIỄM S. suis

Tải bản đầy đủ

Sang thương ecthyma grangrenosum

NHIỄM TRÙNG HUYẾT
DO Vibrio vulnificus

BỆNH NHÂN CHOÁNG NT

XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG
 Xét nghiệm vi sinh (*)
 Các xét nghiệm khác:

 Công thức máu: BC ↑/↓, công thức lệch trái, TCgiảm
Phết máu ngoại biên (*)
Xét nghiệm DIC: TC, thời gian Thrombin,
Fibrinogen/máu, D-dimer
Lactate/máu (*)
Procalcitonin (*)
Khí máu động mạch
Xquang, siêu âm…

CHẨN ĐOÁN NTH & SỐC NHIỄM TRÙNG
THEO ĐỊNH NGHĨA SEPSIS 3.0

XÉT NGHIỆM VI SINH (*)
 Cấy máu:
 Thực hiện trước điều trò KS (nếu việc này

không làm chậm trễ điều trò KS >45 phút)
 Ít nhất 2 mẫu máu: ≥1 qua da, 1 qua mỗi
catheter đặt >48 giờ

 Nhuộm Gram và cấy các bệnh phẩm

khác: đàm, mủ…

PHẾT MÁU NGOẠI BIÊN

Hạt độc, thể Dohle, không bào, BC dạng “băng”

PHẾT MÁU NGOẠI BIÊN (*)

Bạch cầu lympho không điển hình (Atypical lymphocyte)

LACTATE MÁU (*)

PROCALCITONIN
 Là tiền chất của Calcitonin (hormokine)
 Gene calcitonin I (CALC-I) trên NST 11
 Calcitonin được SX chủ yếu ở tb C của

tuyến giáp