Tải bản đầy đủ
Triển khai dự án

Triển khai dự án

Tải bản đầy đủ

www.themegallery.com

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TỪ QUỸ TỪ THIỆN
- Quỹ từ thiện là quỹ do TGĐ. Đỗ Hùng làm chủ tịch hội từ
thiện. Được thành lập năm 2013.
- Với Phạm vi hoạt động bao gồm:
+ Xã Hội.
+ Các hoạt động về phật pháp.
+ Cán bộ Công nhân viên Công ty Kim Vĩ.
- Hội từ thiện là một quỹ độc lập mang tính chất thiện nguyện
của ông Đỗ Hùng. Quỹ này sẽ tăng hoặc giảm tùy theo tình hình
kinh doanh của mõi năm và ngân sách của Quỹ.
Nhằm chia sẽ và chăm lo đời sống của công nhân viên, đồng
thời khuyến khích những công nhân viên có THÂM NIÊN và
TAY NGHỀ CAO đặc biệt là những công nhân viên có đóng
góp tốt cho công ty trong thời gian qua.
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TỪ QUỸ TỪ THIỆN
1. Đám hỏi, đám cưới

8. Hỗ trợ ăn hàng tháng

2. Ma chay

9. Công nhân viên có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn

3. Quốc tế thiếu nhi,
trung thu

10. Hỗ trợ thai sản

4. Hỗ trợ cho làm ca đêm

11. Hỗ trợ tiền nhà tre

5. Khuyến học

12. Hỗ trợ tiền tết
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

PHẠM VI ÁP DỤNG
- Đối với Công nhân trực tiếp sản xuất: Được hưởng toàn
bộ chế độ của Quỹ;

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em nhân
viên công ty Kim Vĩ đã đến tham dự buổi tập huấn
đúng giờ góp phần tạo nên thành công của buổi tập
huấn ngày hôm nay!
Tiếp theo, Kính mời toàn thể quí anh em nhân
viên dự buổi tiệc Thân mật để đón mùa xuân mới
cùng Kim Vĩ.
Xin kính Chúc Toàn thể nhân viên Kim Vĩ
xuân mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, TRÀN
NGẬP HẠNH PHÚC!
COMPANY LOGO

LOGO