Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian chưng cất đến khả năng chiết xuất tinh dầu gừng

2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian chưng cất đến khả năng chiết xuất tinh dầu gừng

Tải bản đầy đủ - 26trang

21Kết luận và kiến nghị

Mục tiêu của bài luận văn này là “khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá

trình chưng cất tinh dầu gừng” để tìm ra các điều kiện chiết xuất tinh dầu gừng tối

ưu nhất, chúng em chọn gừng thu hoạch từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 10 sau khi

trồng ở tỉnh Đồng Nai, được chưng cất với tỉ lệ gừng/nước là 1/3 và thời gian là 120

phút.

Luận văn của nhóm em có những điểm mới và ưu điểm sau:

- Qua tìm hiểu, từ các bài luận văn tiến sĩ, bài báo khoa học hay sách chưa có tài

liệu nào nghiên cứu về tinh dầu gừng được chiết xuất từ gừng có nguồn gốc ở tỉnh

Đồng Nai, vì điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở các địa phương có ảnh hưởng không

nhỏ đến thành phần, hàm lượng tinh dầu kéo theo sự khác biệt về chất lượng và giá

trị của chúng (Phạm Việt Tý, Hồ Việt Đức, Lê Quyết Thắng, 2015) nên gừng ở mỗi

địa phương khi được đưa vào nghiên cứu cũng là một trong những điểm mới đáng

được chú ý.

- Với 300g gừng, thời gian chưng cất nhóm em chọn là 120 phút và tỉ lệ

gừng/nước là 1/3 cho lượng tinh dầu là 0,69g so với nghiên cứu của Tống thị Ánh

Ngọc và Nguyễn Văn Kiên (2011) với 250g gừng, thời gian chưng cất là 16 giờ,

không có khảo sát về tỉ lệ nguyên liệu/nước cho lượng tinh dầu là 0,7182g, tuy

lượng tinh dầu chiết xuất ra chênh lệch không đáng kể nhưng về mặt kinh tế, nhóm

em đã tiết kiệm được 8 lần thời gian, con số này cũng tiết kiệm được một số lớn

năng lượng.

Qua quá trình làm thí nghiệm và làm bài luận nhóm em còn bị hạn chế về kiến

thức, thời gian và thiết bị chưng cất nên còn nhiều thiếu xót và sai xót trong bài.

Nhưng cũng từ đây nhóm em học hỏi được nhiều điều , có kinh nghiệm trong việc

tiếp cận, làm quen với các đề tài và phương pháp nghiên cứu khoa học làm tiền đề

và bước đệm cho những nghiên cứu sau này; tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc

nhóm hiệu quả, tìm tài liệu, đọc tài liệu nước ngoài,…

Trong thời gian thực hiện đề tài “khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng trong quá

trình chưng cất tinh dầu gừng” nhóm em nhận thấy đây là đề tài có tính thực tế, thú22vị. Nếu có cơ hội đi tiếp và có thể phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học thì

nhóm em sẽ hoàn thành bài hoàn thiện hơn, khảo sát thêm các yếu tố như nguyên

liệu, nhiệt độ chưng cất, nồng độ muối NaCl, thời gian ngâm, thời gian lưu trữ mẫu,

dung môi chiết xuất,... để có một quy trình đầy đủ, tối ưu, tiết kiệm nhất nhưng vẫn

cho sản phẩm tinh dầu chất lượng và giá trị.

Kiến nghị: Trong tương lai, có thể phát triển hơn nữa nghiên cứu gừng trồng ở

tỉnh Đồng Nai nói riêng và nhiều tỉnh khác nói chung bằng các phương pháp hiện

đại như chưng cất bằng hơi nước có sự hỗ trợ của vi sóng, siêu âm,... Phân tích các

thành phần hóa học trong gừng ở từng vùng miền; triển khai nghiên cứu, tìm ra

nhiều hơn nữa công dụng mà các hợp chất trong gừng đem lại; chứng minh được

gừng có hợp chất tiêu diệt được tế bào ung thư và đưa vào ứng dụng trong y học.23PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả khảo sát thí nghiệm 1

Bảng 1.1a Kết quả khảo sát tỉ lệ gừng/nước

Tỉ lệ

gừng/nước

1/2

1/3

1/4

1/5Lần 1

(g)

0.61

0.68

0.58

0.47Lần 2

(g)

0.64

0.69

0.56

0.51Lần 3

(g)

0.59

0,71

0.54

0.49Kết quả

trung bình (g)

0.61

0.69

0.56

0.49Bảng 1.2a Độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của thí nghiệm 1

Tỉ lệ gừng/nước

1/2

1/3

1/4

1/5Độ lệch chuẩn

0.025

0.016

0.02

0.02Hệ số biến thiên

(%)

4,1

2.32

3.57

4.0824Phụ lục 2: Kết quả khảo sát thí nghiệm 2

Bảng 1.2a Kết quả khảo sát thời gian chưng cất

Thời gian

chưng cất (phút)Lần 1Lần 2Lần 3Kết quả trung bình60

120

1800.43

0.68

0.540.37

0.66

0.610.41

0.73

0.570.4

0.69

0.57Bảng 2.2a Độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của thí nghiệm 2

Thời gian chưng cất

(phút)

60

120

180Độ lệch chuẩn

0.031

0.016

0.028Hệ số biến thiên

(%)

7.75

2.32

4.9625Tài liệu tham khảo

Tài liệu tiếng việt

Lê Thị Hương, (2016), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, thành phần hóa

học tinh dầu của một số loài trong chi riềng (Alpinia Roxb.) và sa nhân (Amomun

Roxb.) thuộc họ gừng (Zingiberaceae Lindl.) ở Bắc Bộ, Viện sinh thái và tài nguyên

sinh vật, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Hà Nội.

Ngọc Minh, (2001), Hành, tỏi, gừng 700 bài thuốc trị bệnh, Nhà xuất bản Thanh

Hóa, Thanh Hóa.

Nguyễn Quốc Bình, (2009), Hình thái của họ Gừng (Zingiberaceae Lindl.) ở

Việt Nam và các đặc điểm nhận biết nhanh ngoài thiên nhiên, Trung tâm dữ liệu

thựcvậtViệtNam,truycậpngày21tháng4năm2017,.

Nguyễn Thanh Huệ, Trịnh Minh Khang, Nguyễn Tấn Hoàng Sơn và Nguyễn Thị

Bích Thuyền (2012), Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật

của tinh dầu gừng (Zingiber officinale roscoe) và tinh dầu tiêu (piper nigrum l.),

Tạp chí khoa học, 21a, 139-143.

Nguyễn Thị Bích Thuyền và Nguyễn Ngọc Hạnh, (2007), Khảo sát tinh dầu và

thành phần hóa học cao ethyl acetate từ củ gừng Nhật Bản (Zingiber officinale

Roscoe var Kintok), Tạp chí khoa học, 7, 157-162.

Phạm Việt tý, Hồ Việt Đức và Lê Quyết Thắng, (2015), Nghiên cứu thành phần

hóa học của tinh dầu thân rễ gừng đen (distichochlamys citrea) tại một số tỉnh miền

trung Việt Nam, Tạp chí khoa học trường đại học An Giang, 8(4), 60-65.

Tống Thị Ánh Ngọc và Nguyễn Văn Kiên, (2011), Khảo sát các yếu tố ảnh

hưởng đến quá trình chưng cất tinh dầu gừng, Tạp chí khoa học, 19b, 62-69.

Võ Kim Thành và Đỗ Thị Triệu Hải, (2010), Nghiên cứu tách chiết và xác định

thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở Hội An, Quảng Nam, Tạp chí khoa học và

công nghệ, đại học Đà Nẵng, 5(40).26Tài liệu tiếng anh

Babarinde, S. A. và ctv (2016), Comparative susceptibility of two developmental

stages of hide beetle (Dermestes maculatus Degeer, 1774) to ginger (Zingiber

officinale Roscoe) essential oil, Journal of the Saudi Society of Agricultural

Sciences,truycậpngày21tháng4năm.2017,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian chưng cất đến khả năng chiết xuất tinh dầu gừng

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×