Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO

II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO

Tải bản đầy đủ - 27trang

cho phép--5Trung cấpNâng caoQuyển 3,4Giáo trình Sejong Haktang,

Trung tâm Sejong.Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépQuyển 5,6Giáo trình Sejong Haktang,

Trung tâm Sejong.Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép- Bộ giáo trình Luyện thi tiếng

Hàn dành cho người Việt Nam

từ sơ cấp đến cao cấp, NXB Đại

học Cần Thơ.Luyện thi

chứng chỉ- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho

người Việt Nam, Quỹ Giao lưu

Quốc tế Hàn Quốc.II

1

-Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépTiếng Trung

Sơ cấp

Sơ cấp 1-Sơ cấp 22Trung cấpQuyển 1Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại

học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc KinhTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépQuyển 2Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại

học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc KinhTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép-Trung cấp 1Quyển 3Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại

học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh-Trung cấp 2Quyển 4Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại

học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc KinhTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép3Cao cấp

Quyển 5Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại

học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc KinhTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépQuyển 6Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại

học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc KinhTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép--Cao cấp 1Cao cấp 2Page 9Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép4Giao tiếp301 câu đàm thoại tiếng Hoa,

NXB Văn hóa Thông tin5Tiếng

Trung trẻ

emBộ giáo trình Chinese made easy

for KIDS, Yamin Ma.Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép5Luyện thi

chứng chỉBộ tài liệu luyện thi năng lực

Hán ngữ HSK, NXB Đại học

Quốc gia Hà NộiTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépIIITiếng Anh1Tiếng Anh

trẻ em-Tiếng Anh

trẻ em-Tiếng Anh

THCS2Tiếng Anh

giao tiếp--Gogo loves English, NXB

LongmanTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép05 quyểnSolutions, NXB OxfordTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépCơ bảnTừ bài 1

đến bài 7Giáo trình American English

File, NXB OxfordTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépTrung cấpTừ bài 1

đến bài 9Giáo trình American English

File, NXB OxfordTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépGiáo trình American English

File, NXB OxfordTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép-Nâng caoIVTiếng

Nhật1Sơ cấp-Sơ cấp 1Từ bài 1

đến bài 14Minna No Nihongo sơ cấp, NXB

Văn hóa Thông tinTài liệu được

Bộ

GDĐT

cho phépPage 10-Sơ cấp 22Trung cấpMinna No Nihongo sơ cấp, NXB

Văn hóa Thông tinTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép-Trung cấp 1Minna No Nihongo trung cấp,

NXB Văn hóa Thông tin-Trung cấp 2Minna No Nihongo trung cấp,

NXB Văn hóa Thông tinTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép3Cao cấp

Cao cấp 1Minna No Nihongo cao cấp,

NXB Văn hóa Thông tinTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép-Cao cấp 2Minna No Nihongo cao cấp,

NXB Văn hóa Thông tinTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépVTiếng Nga

Quyển 1Đường tới nước Nga, NXB Quốc

gia NgaTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép

Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép-1Sơ cấp2Trung cấpQuyển 2Đường tới nước Nga, NXB Quốc

gia Nga3Nâng caoQuyển 4Cửa sổ nhìn ra nước Nga, NXB

Quốc gia NgaTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépChúng ta hãy cùng nói tiếng

Nga, NXB Quốc gia NgaTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phépGiáo trình Alter Ego, NXB

HachetteTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép

Tài liệu được

Bộ GDĐT4Giao tiếpVITiếng

Pháp1Sơ cấp-Sơ cấp 1Quyển 1-Sơ cấp 2Quyển 2Giáo trình Alter Ego, NXB

HachettePage 11cho phép2Trung cấp-Trung cấp 1Quyển 3Giáo trình Alter Ego,

NXB Hachette-Trung cấp 2Quyển 4Giáo trình Alter Ego,

NXB Hachette3Giao tiếp4Luyện thi

chứng chỉLe Nouveau Taxi,

NXB Hachette

Test de Connaissance du

Français, Activités

d’Entraînement par Dorothée

Duplex et Soline VaillantTài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép

Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép

Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép

Tài liệu được

Bộ GDĐT

cho phép1.2. Mội số bài học cơ bản

1. Tiếng Nhật2. Tiếng Trungはじめまして気好ほんの気持ちです

これをください

そちらは何時から何時までですか気気不太気

気去気甲子園へ行きますか気 是 什 気 気?いっしょにいきませんか気是王老気ごめんください

そろそろ失気します

気念です気 吃 什 気?

平 果 一 斤 多 少 気?チリソ気スがありませんか我気人民気これをお願いします気 身 気 好 気?お祭りはどうでしたか?

別気にお願いします

梅田まで行ってください我 気 都 是 留 気 生?

気 気 箱 子 気 重!ご家族は?3. Tiếng Anh4. Tiếng Pháp

Page 12Restaurants and eventsLes salutationsSelecting a restaurantLes présentationsEating outLes chiffresOrdering lunchLes formes de politesseCooking as a carrerLes pays et les monnaiesEventsLa descriptionTravelBilan 1General travelCorrespondanceAirllinesLes heuresTrainsLes datesHotelsLa postCar rentalsL’alimentationEntertainmentLes loisirsMoviesBilan 2TheaterLa vie quotidienceMusicLe restaurantMuseumsLe taxiMediaLa gareHealthLa banqueDoctor's officeLes médiasDentist’s officeBilan 3Health unsuranceLe passéHospitalsLa voiturePharmacyLes spectacleLesson General BusinessLe repasContractasLa météoMarketingLe téléphoneWarrantiesBilan 4Business planningLes vacances - Kỳ nghỉConferencesLes vêtements

Page 13Office issuesLa familleComputersLes affairesOffice technology

Office procedures

Electronics

Correspondence

Personnel

Job advertising and recruiting

5. Tiếng Hàn6. Tiếng Nga한국어입문ОДИН ПЕРВЫЙ УРОК

ДВА ВТОРОЙ УРОК자기소개ТРИ ТРЕТИЙ УРОК일상생활ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЁРТЫЙ УРОК

ПЯТЬ ПЯТЫЙ УРОК위치ШЕСТЬ ШЕСТОЙ УРОК물건사기 1

물건사기 2

어제 일과СЕМЬ СЕДЬМОЙ УРОК

ВОСЕМЬ ВОСЬМОЙ УРОК

ДЕВЯТЬ ДЕВЯТЫЙ УРОК

ДЕСЯТЬ ДЕСЯТЫЙ УРОК날씨

시잔

약속

주말 활동

한국어 공부

계획

1.3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá học viên

Phương pháp trực quan giao tiếp: Phương pháp học thường xuyên có sự

trao đổi, tương tác giữa giáo viên, học viên trong suốt khóa học. Học viên được

đánh giá trên cơ sở các bài kiểm tra năng lực (đầu vào, kiểm tra giữa khóa, kỹ

năng phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng khác), được hỗ trợ phát triển khả năng

Page 14ngoại ngữ theo chuẩn khung 06 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư

01/2014/TT-BGDĐT.

Phương pháp giảng dạy học tập tích cực chủ động: Với một số đối

tượng học viên là người trưởng thành, Trung tâm còn áp dụng phương pháp

giảng dạy tích cực, lấy học viên và khả năng học của họ làm trung tâm chi phối

tất cả công việc của người dạy. Giáo viên chú trọng quá trình học hơn là nội

dung, mà nội dung và người giáo viên cần thích nghi với người học, và nội dung

học thuộc về sự lựa chọn của người học hơn là thuộc về người dạy.

Phương pháp giảng dạy tích cực này là chú ý đến nhu cầu thực sự của

người học, trách nhiệm của người học tự đề ra mục đích học tập riêng của mình

và các bước tiến để đạt đến mục tiêu đó, tính linh hoạt của nội dung và mục đích

học tập, và sự tự đánh giá của người học đối với việc học của mình.

Các phương pháp khác: Ngoài ra, các hình thức học tập của Trung tâm đa

dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng

cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học.

Trong đó, ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung và tiếng Anh là thế mạnh của Trung tâm.

2. Quy mô và hình thức đào tạo

2.1. Quy mô đào tạo

Trung tâm dự kiến đào tạo tối đa 70 học viên/ca học. Trung bình 10 học

viên/giáo viên/ca học đạt tỷ lệ phù hợp theo quy định của pháp luật (25 học

viên/giáo viên). Với quy mô đào tạo học viên hàng năm của Trung tâm với số

lượng từ: 1000 - 1280 học viên/năm. Thành phần học viên cụ thể như sau:

STTHọc viênSố lượng đào tạoTỷ lệ1.Học viên từ 6 - 8 tuổi705,2%2.Học viên từ 8 đến 16 tuổi42032,8%3.Học tiên từ 16 đến 18 tuổi39531,5%4.Học viên trưởng thành trên 18

tuổi39531,5%Học viên đăng ký học tập theo khóa học của Trung tâm bố trí, với thời

gian tối thiểu là 03 tháng/khóa học, 03 buổi/tuần. Mỗi ca học kéo dài 1 giờ 45

phút.

2.2. Diễn biến về quy mô đào tạo dự kiến

Page 15NămSố lượng khóa

học/nămSố lượng học

viên/khóaTổng số lượng

học viên/nămTỷ lệ6 tháng cuối

năm 2016451045070%201710210102080%2018128101280100%2.3. Hình thức đào tạo

Vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn và kết hợp giữa hai hình thức học

tập trên. Căn cứ nhu cầu và cấp độ của học viên, Trung tâm cung cấp các

chương trình giảng dạy phù hợp, với giáo trình tiên tiến và cập nhật thường

xuyên, cộng với lịch thực hành hiệu quả nhờ trang thiết bị hiện đại và dưới sự

điều hành của các giảng viên, giáo viên chuyên nghiệp, tuỳ theo cấp độ và yêu

cầu của học viên.

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM

1. Bố trí không gian Trung tâm

Trung tâm có trụ sở được đặt tại ngôi nhà 6 tầng, ô số 03 lô N10A khu A1

KĐT mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt

Nam, đã được UBND thành phố Hạ Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu nhà ở số CH01165 ngày 28 tháng 07 năm 2011 cho bà

Nguyễn Thị Luận - thành viên Công ty Cổ phần ABC đã cam kết cho Công ty

thuê 05 năm để đưa vào sử dụng, kinh doanh lâu dài theo hợp đồng thuê nhà số

02/HĐTN-ABC ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Trụ sở Trung tâm nằm trong khu nhà liền kề tại khu đô thị Cái Dăm, yên

tĩnh, môi trường xã hội văn hóa, có lối đi tiếp giáp mặt đường Hạ Long thuận lợi

cho giao thông, đi lại của học viên.

Tổng diện tích sử dụng của trụ sở là 226 m 2 với 06 phòng, được bố trí cụ

thể như sau:

1.1. Khu học tập: 04 phòng học bố trí tại tầng 3,4 của tòa nhà với tổng

diện tích sử dụng là 108m2.

- 02 phòng diện tích có diện tích 24m2/phòng, phục vụ tối đa 16 học

viên/lớp , đạt tỷ lệ diện tích tối thiểu là 1,5m2/học viên/ca học theo quy định.

- 02 phòng diện tích 60m2/phòng phục vụ tối đa 20 học viên/lớp, đạt tỷ lệ

diện tích tối thiểu đạt là 1,5m2/học viên/ca học theo quy định.Page 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×