Tải bản đầy đủ
Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BÀI HÁT GIÚP TRẺ 4-5 TUỔI LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA, TÂY HỒ, HÀ NỘI

Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BÀI HÁT GIÚP TRẺ 4-5 TUỔI LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA, TÂY HỒ, HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ

giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo
đức HCM và các giáo viên tiêu biểu trong phong trào là các đồng chí trong BGH
và các giáo viên: Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Diệu Linh,
Lê Thu Huyền, Trần Thị Thu Phương, Hoàng Thị Hằng, Trần Thị Hà, Đỗ Lệ
Huyền, Phùng Linh Đan, .v.v.
Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”
được 100% CBGVNV hưởng ứng thực hiện nghiêm túc, trường có môi
trường sư phạm gần gũi, lồng ghép các bài thơ, dân ca, trò chơi dân gian vào
hoạt động của trè phù hợp tiêu biểu như cô Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thu
Ngân, Phạm Thu Trang, Phùng Linh Đan, Nguyễn Thị Ngọc, .v.v.
Nhà trường tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của ngành,
nhiệt tình tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng đại hội công đoàn giáo viên
Quận , LĐ lao động thành phố, Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của
ngành, Hội nghị hướng dẫn công tác tài chính , Hội thi quy chế Dân chủ,,...
Việc thực hiện các quy địnhvề đạo đức nhà giáo: 100% GVNV ký cam
kết không xâm phạm đến tinh thần và sức khỏe của trẻ. Không vi phạm khẩu
phần ăn của trẻ
Trường làm điểm chuyên đề cho các Trường trong Quận về kiến tập
với nọi dung “ Xây dựng kế hoạch theo đổi mới và đánh giá trẻ theo chỉ số,
nâng cao năng lực thực hành cho giáo viên” ( thực hiện vào tháng 1/ 2017)
Kiểm tra sơ bộ 20/20 lớp: xếp loại tốt 18 lớp, xếp loại khá: 02 lớp
Hội giảng có 50 giáo viên tham gia : xếp loại giỏi 45 tiết, loại khá 4 tiết


Cơ sở vật chất nhà trường: Tổng diện tích: 2000m2, tổng số phòng: 33
phòng (Số lớp học: 20 phòng, phòng học đặc thù 07 phòng: 01 phòng múa, 01
phòng vẽ, 03 tiếng Anh, 01 Thư viện, 01 vi tính), phòng hiệu trưởng 01,
phòng hiệu phó 01, phòng y tế 01, hội trường 02, phòng chức năng 01.Trường
được cải tạo xây dựng lại hoàn thành vào tháng 9/2016 với tổng kinh phí cả 2
giai đoạn là >40 tỷ đồng.Nhà trường được Uỷ ban nhân dâm Quận, Phòng
giáo dục cấp đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại cho 6 lớp học mới, phòng
chức năng, khu hiệu bộ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.Phụ huynh quan tâm
đến công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị
35

hiện đại để phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ cụ thể:12 máy điều hòa
Funniki, 6 bình nóng lạnh cho 6 lớp và lắp rèm cửa cho 16 lớp học giá trị:
2.1.2.

269,808, 000 đồng.
Đội ngũ giáo viên
BGH: 02 người: 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó (trình độ: 01 thạc sĩ, 01 cử nhân
Đại Học). Số lượng giáo viên đứng lớp: 50 người (Trong đó trình độ Đại học:
09 giáo viên, đang học Đại học là 03 giáo viên, Trung cấp 10 giáo viên, còn
lại đều đã tốt nghiệp Cao Đẳng Sư phạm Trung ương).

2.1.3.

Trẻ
Quy mô phát triển:
Tổng số: 20 lớp học tại trường. Số lượng trẻ: 910 trẻ (nhà trẻ: 80, mẫu
giáo: 830). Số trẻ hiện tại: Mẫu giáo lớn ( từ 5-6 tuổi) : 6 lớp = 285 trẻ; Mẫu
giáo nhỡ (từ 4-5 tuổi) : 7 lớp = 312 trẻ; Mẫu giáo bé (từ 3-4 tuổi): 5 lớp = 228
trẻ; Nhà trẻ: 2 lớp = 80 trẻ. Nhà trẻ đạt chỉ tiêu, mẫu giáo vượt 3,7 %, trẻ 5
tuổi đạt so với kế hoạch đầu năm đề ra. Số lớp tăng so với năm học trước: 5
lớp, số trẻ ra lớp tăng 80 trẻ so với năm học trước, trẻ 5 tuổi tăng 21 trẻ (mới
xây khối nhà giai đoạn 2). Tỷ lệ chuyên cần đạt: Khối mẫu gióa: 90,6 %, khối

2.2.

nhà trẻ 84,3 % ; mẫu giáo lớn: 92,8 %
Tổ chức và phương pháp khảo sát thực trạng
2.2.1. Mục đích khảo sát
Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng bài hát trong hoạt động cho trẻ 4-5 tuổi
làm quen với tiếng Anh hiện nay ở trường mầm non Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
2.2.2. Đối tượng, phạm vi và thời gian khảo sát
Địa bàn: Trường mầm non Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Đối tượng:
+ Giáo viên:
Tiến hành điều tra trên 20 giáo viên chuyên dạy ngoại ngữ (đang trực
tiếp giảng dạy trẻ ở độ tuổi từ 4-5 tuổi), tất cả giáo viên tham gia khảo sát
đều có trình độ từ Cao Đẳng tới Đại Học. Đa số giáo viên có thâm niên công
tác từ 5 năm trở lên chiếm (70%). Trong số giáo viên được khảo sát, các giáo
viên người Việt chiếm 90% và giáo viên bản ngữ chiếm 10%
+ Trẻ: 40 trẻ độ tuổi 4-5 tuổi
36Thời gian điều tra: tháng 11năm 2016
2.2.3. Nội dung khảo sát
Khảo sát thực trạng nhận thức giáo viên về khả năng làm quen với
tiếng Anh thông qua các bài hát trong hoạt động cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với
tiếng Anh ở trường mầm non.
Khảo sát thực trạng việc sử dụng bài hát của giáo viên trong hoạt động
cho trẻ từ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh ở trường mầm non.
2.2.4. Phương pháp khảo sát
Trò chuyện, trao đổi, sử dụng câu hỏi phỏng vấn, sử dụng phiếu thăm
dò ý kiến giáo viên, phân tích kế hoạch tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen
với tiếng Anh. Đồng thời tiến hành quan sát trực tiếp hoạt động làm quen với
tiếng Anh của cô và trẻ tại trường mầm non, ghi chép đầy đủ các biểu hiện cụ
thể để phân tích, đánh giá, tổng hợp kết quả thực trạng.
Sử dụng toán thống kê phân tích và phần mềm xử lí số liệu để xử lí
những thông tin thu được từ thực trạng vấn đề nghiên cứu.

2.3.

Kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng bài hát giúp trẻ từ 4-5 tuổi làm
quen với tiếng Anh
2.3.1. Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc sử dụng bài hát
cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh
Hình 2.1. Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc sử dụng
bài hát cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh
Sau khi tiến hành điều tra, kết quả đạt được cho thấy 100% giáo viên đều
cho rằng việc sử dụng cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh thông qua bài hát
tiếng Anh là hoàn toàn có thể thực hiện được và cần thiết. Mặc dù có những
quan điểm khác nhau về hình thức cho trẻ làm quen với tiếng Anh nhưng đa số
khoảng 98% giáo viên được hỏi đồng ý với việc trẻ làm quen tiếng Anh thông
qua bài hát là hình thức phù hợp. Điều đó cho thấy việc sử dụng bài hát trong
hoạt động làm quen với tiếng Anh của trẻ từ 4-5 tuổi là khả thi.
Về hình thức tổ chức, có 80% giáo viên cho rằng nên cho trẻ 4-5 tuổi
làm quen với tiếng Anh thông qua việc sử dụng flashcard, 96% cho rằng hình
37

thức tổ chức phù hợp cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở lứa tuổi này là nghe và
hát những bài hát tiếng Anh, thông qua các bài thơ, câu chuyện là 33%, thông
qua các trò chơi tiếng Anh 90%, thông qua các thẻ từ tiếng Anh chỉ chiếm
21%. Có tới 96% số giáo viên được hỏi có chung nhận định rằng sử dụng bài
hát tiếng Anh là biện pháp phù hợp và được họ sử dụng thường xuyên trong
hoạt động làm quen với tiếng Anh, bên cạnh các biện pháp phổ biến khác như
học bảng chữ cái, trò chơi, .v.v.
Hình 2.2. Tác động tích cực của việc sử dụng bài hát đến các kỹ năng học
ngoại ngữ của trẻ
Kết quả khảo sát các tác động tích cực của bài hát đến các kỹ năng học
ngoại ngữ của trẻ cho thấy việc sử dụng bài hát sẽ kích thích sự phát triển của trẻ
về cả 4 khía cạnh quan trọng nhất khi trẻ học ngôn ngữ đó là : Nghe, nói đọc,
viết. Trong đó khả năng nghe của trẻ được đánh giá là sẽ phát triển tốt nhất khi
chiếm tới 60%. Chiếm 33% - khả năng nói cũng được các giáo viên cho rằng đó
là một tác động tích cực của việc sử dụng bài hát trong hoạt động làm quen với
tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi bởi trẻ nói được nhiều hay ít, đúng hay sai, có mức độ
hay như thế nào còn tùy thuộc vào những gì trẻ nghe được. Ở trẻ 4-5 tuổi thì khả
năng đọc tiếng Anh về cơ bản là còn hạn chế bởi trẻ chưa nhận diện được hết
mặt chữ và khả năng chụp hình ảnh từ, cụm từ còn tùy thuộc vào cá nhân từng
trẻ do đó, đánh giá về mặt bằng chung các cô cho rằng chỉ có khoảng 5% là khả
năng đọc của trẻ sẽ được phát triển hơn. Tương tự như vậy, chiếm tỉ lệ không
đáng kể, chỉ chiếm 2% - phát triển kĩ năng viết thông qua việc sử dụng bài hát
tiếng Anh được đánh giá là chưa đạt hiệu quả và không khả thi.
Bảng 2.1. Hiệu quả của việc sử dụng bài hát
trong hoạt động làm quen với tiếng Anh
Hiệu quả
Giúp trẻ duy trì tập
trung, hứng thú với
HDLQTA
38

Số lượng

%

10

50

Giúp trẻ cảm nhận được
ngữ điệu, trọng âm
19
95
trong tiếng Anh
Giúp trẻ làm quen và
ghi nhớ được những từ
mới, cấu trúc câu đơn
16
80
giản một cách tự nhiên
nhất
Giúp trẻ có môi trường
thực hành các kĩ năng
cơ bản : nghe, nói nhằm
tạo điều kiện cho trẻ
18
90
thực hành tiếng Anh
một cách thoải mái, tự
nhiên nhất
Giúp trẻ mở rộng vốn từ
13
65
tiếng Anh
Kết quả điều tra về những hiệu quả của bài hát trong hoạt động cho trẻ
làm quen với tiếng Anh cho thấy 95% giáo viên cho rằng hoạt động cho trẻ
làm quen với tiếng Anh thông qua bài hát giúp trẻ cảm nhận được ngữ điệu,
trọng âm trong tiếng Anh. 90% giáo viên cho rằng việc sử dụng bài hát trong
hoạt động này sẽ tạo môi trường thuận lợi cho trẻ thực hành hai kĩ năng cơ
bản và quan trọng nhất đó là nghe nói nhằm giúp trẻ thực hành tiếng Anh một
cách thoải mái, tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, các tác động tích cực khác cũng
được giáo viên đánh giá cao đó là giúp trẻ làm quen và dễ dàng ghi nhớ từ
mới, cấu trúc câu một cách tự nhiên nhất không gò bó, không áp đặt là 80%;
Giúp trẻ mở rộng vốn từ tiếng Anh là 65% và giúp trẻ duy trì tập trung hứng
thú với hoạt động làm quen với tiếng Anh là 50%. Ngoài ra một số giáo viên
cho rằng, ưu thế của việc sử dụng bài hát cho trẻ làm quen với tiếng Anh còn
giúp trẻ tự tin thể hiện bản thân trước đám đông và tích cực tham gia hoạt
động tập thể cùng các bạn trong lớp.
Hình 2.3. Thời điểm sử dụng bài hát trong hoạt động làm quen
với tiếng Anh của trẻ 4-5 tuổi
Theo kết quả khảo sát, 100% giáo viên lựa chọn thời điểm mở đầu và thời
điểm kết thúc là thời điểm thích hợp để sử dụng bài hát vào hoạt động cho trẻ 439