Tải bản đầy đủ
Làm việc với các Symbol

Làm việc với các Symbol

Tải bản đầy đủ

ảnh sẵn sàng được chuyển đổi thành một Symbol, chọn nó và rê rồi
thả vùng chọn nó vào panel Symbols. Bạn cũng có thể tạo nó từ
panel Symbols bằn cách chọn các ảnh và F8, bằng cách nhấp nút
new Symbol ở cuối panel Symbols và bằng cách chọn new Symbol
từ menu options của panel Symbols.
Khi hộp thoại Symbol options mở ra, đặt tên cho Symbol mới,
chọn một loai Symbol và nếu cần, xác lập các tùy chọn cho việc sử
dụng các Symbol với flash mà bạn học sau trong bài này, nếu bạn sẽ
chỉ sử dụng ảnh trong Illustrator, bạn sẽ để ý y nguyên các xác lập
mặc định và nhấp Ok để thêm Symbol mới vào panel Symbols.
Ngay sau khi tạo Symbol mới, ảnh gốc được định vị lại vào Symbol
trong panel Symbols và ảnh được chọn trên Artboard trở thành một
instance của Symbol mới. Để tạo một Symbol nhưng giữ nguyên
vẹn ảnh gốc, nhấn phím Shift khi bạn tạo Symbol mới.
Biên tập các Symbol
Khi bạn biên tập một Symbol, những gì bạn thật sự biên tập là ảnh
gốc đã được sử dụng để tạo nó. Điều này có nghĩa rằng nếu tài liệu
của bạn chứa nhiều instance của Symbol, các instance đó sẽ được
cập nhật tức thì sau khi lưu các thay đổi sang Symbol gốc.
Để biên tập một Symbol, nhấp đôi chính Symbol trên panel
Symbols và cho bạn biết rằng bạn sắp biên tập Symbol. Hoặc bạn
có thể chọn Symbol trên Artboard và chọn Edit Symbol từ panel
option của panel Symbol hoặc nhấp đôi một instance Symbol trên
Artboard.
Sau đó Symbol xuất hiện trong Insolation Mode nơi bạn có thể thực
hiện các điều chỉnh mà bạn muốn. Ví dụ, tập hợp cây phía trên hộp
cây trên cùng trong hình minh họa dưới đây đã được tạo từ một
Symbol.

Sau đó Symbol gốc được biên tập trong Insolation mode và ngay
sau khi lưu các phần biên tập đó, tất cả instance của Symbol gốc
được cập nhật như được minh họa trong tập hợp cây dưới cùng.
Biên tập và tái định nghĩa các instance Symbol
Biên tập các instance của các Symbol giống như làm việc với các
đối tượng thông thường hơn. Bạn có thể định tỷ lệ, xoay, làm
nghiêng, tạo đối sướn và di chuyển các instance Symbol cũng như
áp dụng hiệu ứng từ panel Effects và các xác lập từ panel
Appearance, Graphic Styles và Transparency. Nếu bạn muốn
điều chỉnh chỉ một phần của một instance Symbol mà không chỉnh
sửa Symbol gốc, bạn sẽ cần mở rộng instance bằng cách nhấp nút
Break link to Symbol trên panel control hoặc panel Symbols hoặc
bằng cách chọn object | Expand.

Sau khi biên tập ảnh được mở rộng, bạn có thể tạo một Symbol mới
hoặc tái định nghĩa một Symbol hiện có với ảnh mới. Để tái định
nghĩa một Symbol hiện có, chọn ảnh mới trên Artboard, nhấp
Symbol cần được tái định nghiex trên panel Symbols và chọn
Redefine Symbol từ menu option của panel Symbols.
Xóa các Symbol
Để xóa bất lỳ Symbol không được sử dụng hoặc không cần thiết ra
khỏi panel Symbol, chọn Symbol cần xóa và nhấp biểu tượng
Delete Symbol (thùng rác nhỏ). Bạn cũng có thể xóa bằng cách rê
và thả các Symbol mong muốn lên biểu tượng Delete Symbol của
panel hoặc bằng cách chọn Symbol cần xóa và chọn Delete Symbol
từ menu options của panel.
Trong một số trường hợp, một hộp thoại báo động có thể xuất hiện
cho biết một hoặc nhiều Symbol mà bạn đang cố xóa đang được sử
dụng và không thể cho đến khi các instance của nó được mở rộng
(được tách) hoặc bị xóa. Sau đó bạn có thể chọn Expand Instances,
Delete Instance hoặc Cancel việc xóa Symbol được chọn.
4. Các công cụ Symbolism
Panel Tools có tám công cụ Symbolism mà bạn có thể sử dụng để
chỉnh sửa cách các instance của các Symbol xuất hiện trên Artboard
như thế nào. Symbol Sprayer là điểm khởi đầu cho phép bạn tập

hợp instance Symbol. Sau đó bạn có thể sử dụng các công cụ
Symbolism khác để thay đổi và chỉnh sửa các tập hợp instance
Symbol. Những gì làm cho những công cụ này trở nên mạnh là bạn
có thể sửa các instance Symbol mà không ảnh hưởng hoặc thay đổi
sự nối kết với Symbol gốc.
Từng công cụ sử dụng cùng một đầu cọ. Để chỉnh sửa đường kính
(diameter), phương pháp (method), cường độ (intensity) và mật độ
tập hộp Symbol của đầu cọ này, nhấp đôi bất kỳ công cụ Symbols
để mở hộp thoại Symbolism Tools Options. Trong hộp thoại này,
bạn cũng sẽ thấy các biểu tượng khớp với từng công cụ mà có thể
được chọn để điều chỉnh các xác lập công cụ hoặc hiểu thêm về mỗi
công cụ.
Mặc dù bạn có thể sử dụng các công cụ Symbolism với các Symbol
riêng lẻ, nhưng chúng có khuynh hướng làm việc tốt với các tập hợp
Symbol. Một tập hợp Symbol là một tập hợp các Symbol được tô
lên Artboard bằng công cụ Symbol Sprayer. Các tập hợp Symbol có
thể bao gồm nhiều instance của một Symbol hoặc các Symbol hòa
trộn bằng các Symbol khác nhau trong panel Symbols khi bạn sử
dụng công cụ Symbol Sprayer.
Để sử dụng bất kỳ công cụ Symbolism, chọn một hoặc nhiều
Symbol hoặc tập hợp Symbol trên Artboard trước tiên, sau đó chọn
công cụ Symbolism mong muốn và áp dụng nó vào vùng chọn. Sau
đây là một danh sách về chức năng của từng công cụ.
- Công cụ Symbol Sprayer: Như một bình sơn phun, công cụ này
phun một tập hợp Symbol của Symbol gốc được chọn trong panel
Symbols khi bạn nhấp và rê qua Artboard. Để tạo một tập hợp hỗn
hợp, chọn một Symbol khác từ panel Symbols và tiếp tục phun bằng
tập hợp hiện được chọn. Để xóa các Symbol ra khỏi một tập hợp,
nhấn giữ phím Alt khi bạn nhấp và rê.
- Công cụ Symbol Shiffter: Công cụ này dịch chuyển các instance
Symbol và các Symbol bên trong các tập hợp Symbol từ vị trí hiện
hành của chúng theo hướng di chuyển chuột. Trong các tập hợp
Symbol, bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh thứ tự
xếp tầng Symbol.