Tải bản đầy đủ
Công cụ Type on A path

Công cụ Type on A path

Tải bản đầy đủ

Để thêm text vào một đường path, chọn đường path bằng công cụ
Selection, chọn Type on path từ menu panel Tools, nhấp mép của
đường path và sau đó bắt đầu gõ nhập. Khi bạn thêm text vào một
đường path đóng như một hình tròn, hình dạng được chuyển đổi
thành một hoặc chứa đường path làm cho nét và vùng tô của nó
không được kích hoạt. Trên một đường path mở, như một xoắn ốc,
text chảy dọc theo đường path đó có hiệu ứng Rainbow mặc định và
tùy chọn path Alignment được xác lập sang Baseline. Để điều chỉnh
cách text nằm trên đường path, chọn khối text Type on A path
bằng công cụ selection và nhấp đôi công cụ Type on A path trên
panel Tools. Bạn sẽ thấy hộp thoại Type on A path options, bên
trong hộp thoại này, bạn có thể chọn các tùy chọn Effct, Align to
path spacing và fip khác nhau.
Một khi text nằm trên đường path, bạn có thể lật và di chuyển text
dọc theo đường path sử dụng các biểu tượng dấu ngoặc và điểm
giữa.Để lật text và làm cho nó đổ dọc theo phía đối diện của path
như được minh họa trong hình dưới đây:

Sử dụng công cụ selection để nhấp và rê biểu tượng điểm giữa từ
một phía của đường path sang phía kia và chọn Type | Type on A
path | Type on A path options

Và chọn tùy chọn Flip từ hộp thoại.

Để di chuyển phần của text trên đường path, như minh họa trong
hình dưới đây:

Chọn text bằng công cụ selections, đặt Cursor lên trên dấu ngoặc
tâm của sType cho đến khi bạn thấy biểu tượng T nhỏ đảo ngược kế
bên Cursor thì rê dấu ngoặc tâm dọc theo đường path. Bạn cũng có
thể tinh chỉnh các dấu ngoặc bên ngoài công cụ selection. Hơn nữa,
khi text trên đường path vượt quá chiều dài đường path, một cổng
text tràn sẽ xuất hiện để bạn có thể liên kết chuỗi text tràn ra với
đường path text, mở rộng đường path để làm lộ ra text trang hoặc
điều chỉnh kích cỡ của text sao cho nó nằm vừa trên đường path
hiện có.
5. Công cụ Vertical Type
Các công cụ virtical Type làm việc chính xác như một công cụ
Type (hodizotal) bình thường với một khác biệt nhỏ: với các công
cụ vidical Type, Type dược định hướng theo chiều dọc và đổ từ
trên xuống dưới và từ phải sang trái (như các ký tự tiếng nhật) thay

vì từ trên xuống dưới, từ trái sang phải (như ngôn ngữ phương tây).
Sử dụng tab Character, paragraph và OpenType để áp dụng công
cụ Vertical Type.
Công cụ Vertical Type có thể được sử dụng vừa làm một công cụ
point Type vừa làm một công cụ Area Type như được minh họa
trong hình dưới đây:

Để tạo Vertical Type, chọn công cụ Vertical Type và nhấp
Artboard để đặt điểm chèn và bắt đầu gõ nhập. Để tạo một Area,
chọn công cụ vedical Type, nhấp và rê trên Artboard để tạo một
vùng hình chữ nhật và bắt đầu nhả chuột.
Công cụ Vertical Area Type
Các công cụ Vertical Area Type cho bạn thêm Type thẳng đứng
bên trong bất kỳ hộp chứa được định hình dạng. Để làm điều này,
chọn công cụ Vertical Area Type, nhấp mép bên ngòai của hình
dạng, hình dạng chuyển đổi thành một hộp chứa làm cho nó và
vùng tô của nó không được kích hoạt. Do đó nếu bạn cần hình dạng
có một nét hoặc vùng tô và bạn muốn hình dạng được tô đầy bằng
Type thẳng đứng, tạo một bản sao của hình dạng và dán nó lên trên