Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ

Hình 4. 1 Kỹ thuật viên đang sử dụng máy đếm công thức bạch cầu

Hình 4.2 Thử nghiệm tại khoa xét nghiệm bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

4.2. Nâng cấp phiên bản 2
Qua việc thu thập ý kiến của các kỹ thuật viên trong bệnh viện về quá trình sử dụng
máy đếm công thức bạch cầu như sau:
47

-

Màn hình bé khó nhìn không hiển thị đầy đủ
Nút bấm còn cứng
Kiểu dáng còn thô và chưa thẩm mỹ
Tính năng của máy phù hợp với nhu cầu sử dụng

Chính vì lý do trên nên chúng em đã quyết định cải tiến phương bản thứ 2để đáp
ứng được những như cầu trên:
4.2.1. Nâng cấp màn hình.

Hiện nay trên thị trường có loại màn hình 40*4. Qua khảo sát thấy được các ưu
điểm:
-

Hiển thị đầy đủ ký tự
Độ tương phản tốt
Kích thước rộng phù hợp hiển thị 18 ô tế bào và kết quả tương ứng.

Hình 4.3Màn hình LCD 40x4

4.2.2. Nâng cấp phím bấm.

48

Hình 4.4 Bàn phím (tiếng Việt)
18 phím chức năng tương ứng với 18 loại thành phần tế bào trong máu, được thiết
kế dựa theo yêu cầu thực tế của các kỹ thuật viên xét nghiệm thực hiện những kỹ
thuật về huyết học thông dụng nhất.

49

Hình 4.5 Bàn phím nâng cấp
Qua khảo sát bàn phím phiên bản thứ 2 đáp ứng tốt yêu cầu của người sử dụng.
4.2.3. Nâng cấp vỏ máy.
Thiết kế vỏ máy vẫn giữ nguyên nhưng được thay bằng màu sơn khác có chất lượng
tốt hơn và có tính thẩm mỹ cao

Hình 4.6 Vỏ máy phiên bản nâng cấp

4.2.4. Thiết kế catalog
50

Để đưa máy lập công thức bạch cầu vào thương mại hoá thì cần phải có hình thức
quảng bá. Dưới đây là mẫucatalog:

Hình 4.7 Catalog

51

52

Hình 4.8 Cataloge
53

Hình 4.9 Máy đếm công thức bạch cầu phiên bản nâng cấp được sử dụng tại
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

54

KẾT LUẬN
Quá trình hiện thực hóa sản phẩm từ ý tưởng đến chế tạo ra sản phẩm đã
giúp tôi tìm hiểu được quy trình thực hiện kỹ thuật xét nghiệm đếm công thức bạch
cầu, và những phương pháp để làm xét nghiệm này, cũng như tìm hiểu được những
thành phần trong máu với những chức năng cụ thể, qua những thông số về các tế
bào trong máu mà có thể đứa ra nhận định tình trạng bệnh nhân. Thông qua khảo sát
thực tế các thiết bị sẵn có cũng như tham khảo những mong muốn và yêu cầu của
người sử dụng, là tiền đề để nhóm chúng tôi xác định phương hướng thực hiện,
củng cố trang bị thêm kiến thức và từ đó thiết kế phần cứng, phần mềm điều khiển,
thiết kế cơ khí, lập quy trình tạo ra sản phẩm hoàn thiện…
Sản phẩm sau khi hoàn thành, nâng cấp và thương mại hóa đã đáp ứng được
yêu cầu của người sử dụng về chuyên môn tại một số bệnh viện như Bệnh viện
Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và Bệnh viện
Y học cổ truyền trung ương - đơn vị nơi em công tác.
Tuy nhiên trong tương lai sản phẩm sẽ vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn
nữa để có được một sản phẩm thực sự ưu việt mang tính cạnh tranh.
Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo - TS. Nguyễn Phan Kiên đã
tận tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành sản phẩm cho đến ngày hôm nay, cũng như
hướng dẫn tôi thực hiện bài luận văn này; xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân
thành đến nhóm các bạn cộng tác viên đã cùng tôi tham gia trong suốt thời gian
nghiên cứu và thực hiện chế tạo ra sản phẩm.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

55

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC THUẬT NGỮ VIỆT ANH

Số lượng tế bào máu trắng ( WBC count )

White Blood Cell

Khối lượng hồng cầu (MCV)

Mean corpuscular volume

Hemoglobin hồng cầu (MCH)

Mean corpuscular hemoglobin

Nồng độ hemoglobin hồng cầu (MCHC)

Mean corpuscular hemoglobin
concentration

Chiều rộng phân phối tế bào màu đỏ
(RDW)

Red cell distribution width

Khối lượng tiểu cầu (MPV)

Mean platelet volume

Chiều rộng phân phối tiểu cầu (PDW)

Platelet Dítribution Width

Số lượng hồng cầu (RBC)
Công thức máu (CBC)

Red Blood Cell
Complete blood count

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] BÀI GIẢNG THIẾT BỊ Y TẾ TẬP 3- Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Vũ
Duy Hải, Đinh Thị Nhung, Phạm Đức Hiền, Bùi Xuân Vinh,Hà Nội 2004.
[2] BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ NGƯỜI,Phạm Thị Minh Đức, Hà nội
2009.
[3]http://www.hocavr.com/, truy nhập cuối cùng ngày 20/5/2016.
[4]https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_m%C3%A1u,
truy cập cuối ngày 20/5/2016
56

[5] http://www.atmel.com/images/2466s.pdf , truy cập cuối ngày 20/5/2016
[6] BÀI GIẢNG HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU - Giáo sư – TSKH Đỗ Trung Phấn
– NXB Y học 2006.

PHỤ LỤC
A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐẾM CÔNG THỨC BẠCH CẦU

Quy trình hướng dẫn sử dụng máy lập công thức bạch cầu

57