Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
Hình 4-21. Giá đỡ máy bơm, nắp bên thùng dầu.

Hình 4-21. Giá đỡ máy bơm, nắp bên thùng dầu.

Tải bản đầy đủ - 77trang

Một số hình ảnh thực của mô hình.Hình 4.9. giao diện hoạt độngHình 4.10. Mô hình hệ thống.67CHƯƠNG V. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả đánh giá.

5.1.1. Thí nghiệm trên mô hình.

Các thông số của hệ thống khi thí nghiệm:

Tải trọng (kg)Vận tốc

(cm/s)10203040Có bộ ĐK1.61.451.391.2Không có bộ

ĐK1.81.31.120.7Qua kết quả thí nghiệm ta thấy rằng vận tốc của hệ thống tuy không lý tưởng như yêu

cầu ban đầu nhưng nó cải thiện được sai số khá nhiều so với khi không có bộ điều

khiển.

5.1.2. Đánh giá kết quả.

Sau 5 tuần nghiên cứu và xây dựng mô hình “ bộ điều khiển ổn định tốc độ hệ

thủy lực” theo đúng yêu cầu đề tài đặt ra. Đề tài chú trọng hai vấn đề: xây dựng cơ sở

lý thuyết về điều khiển và ổn định vận tốc cơ cấu chấp hành, chế tạo mô hình thực

nghiệm.

Trong quá trình thiết kế và chế tạo đã nảy sinh rất nhiều vấn đề kỹ thuật mà

sinh viên phải giải quyết, Với khoảng thời gian không nhiều và kiến thức còn hạn chế

do đó chắc chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận được sự giúp đỡ

của thầy cô để chúng em hoàn thiện tốt hơn.

Mô hình thiết kế đã đáp ứng được các mục tiêu:

• Mô hình hoạt động bán tự động.

• Thiết kế mô hình cơ khí :hệ thống ổn định tốc độ thủy khí trên phần mềm

SolidWords.

• Xây dựng thành công mô hình cơ khí nhỏ gọn.

• Kết cấu mô hình đơn giản, hợp lý.

• Mô hình chuyển động của xylanh và bơm trên phần mềm Automation.

• Mạch điều khiển sử dụng chip AVR đơn giản, nhỏ gọn, kế hợp nút ấn thao tác

dễ dàng.

• Hệ thống tự ngừng hoạt động khi quá tải, khi xanh lanh đi đến cuối hành trình

• Tốc độ di chuyển của xylanh ổn định ở mức 1.5cm/s.

• Giám sát tốc độ của cơ cấu thông qua màn hình LCD.

5.1.2. Hạn chế.

68Việc tiến hành xây dựng mô hình thực nghiệm để minh họa cho những nghiên cứu

lý thuyết trong đồ án tốt nghiệp của sinh viên, trong điều kiện cơ sở vật chất và điều

kiện kỹ thuật trong nhà trường còn hạn chế chưa thể chế tạo được thiết bị có công suất

lớn như thiết kế trong đồ án, thiết kế chế tạo mô hình với giá thành rẻ hơn nhiều so với

giá thành trên thị trường nhưng đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị làm việc

theo thiết kế vì vậy trong quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn và mô hình còn

nhiều hạn chế như:

• Mô hình sử dụng động cơ một chiều nên tải trọng nhỏ <50kg.

• Mạch điều khiển động cơ chưa đặt được tốc độ cho động cơ dẫn động từ các

các cài đặt bên ngoài.

• Hành trình của xylanh ngắn nên bộ điều khiển vận tốc có độ chính xác không

cao, sai số so với ban đầu là >10%.

• Chưa có cơ cấu thay đổi tải trọng.

• Ma sát và tổn thất dầu rò làm cho hệ thống hoạt động không được lý tưởng.

• Thùng dầu có kết cấu dạng mối hàn, khi động cơ hoạt động với tần suất lớn có

hiện tượng rò dầu.

• Chưa có dẫn hướng cho hành trình xylanh.

Tuy vậy đây là mô hình mang tính giáo dục được nghiên cứu và chế tạo trong

khuôn khổ trường học nên còn chưa lường trước được các tình huống phát sinh trong

thực tế.

5.2. Hướng phát triển đề tài.

• Đề tài hoàn thành với mô hình hệ thống truyền động thủy lực, tuy nhiên do hạn

chế về khả năng về lập trình điều khiển nên hệ thống còn đơn giản. Độ chính

xác chưa cao.

• Tải trọng của hệ thống còn nhỏ, cần sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha cho các

lần cải tiến sau.

• Nâng cao tính chính xác và khả năng tự động hóa của hệ thống bằng cách sử

dụng biến tần thay cho vi điều khiển.

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước việc áp dụng công

nghệ điện tử vào điều khiển thủy lực ngày càng trở nên phổ cập, vì vậy yêu cầu đặt ra

là nghiên cứu chế tạo các thiết bị thủy lực điều khiển điện tử trong các dây chuyền tự

động hóa phù hợp với các nhà máy sản xuất trong thực tế hiện nay.

Đồ án mong rằng trong tương lai thông qua quá trình sử dụng mô hình và

nghiên cứu thực tế, mô hình sẽ được cải thiện và khắc phục các hạn chế để mang lại

hiệu quả sử dụng cao hơn.

KẾT LUẬN69“Nghiên cứu, chế tạo bộ điều khiển ổn định tốc độ hệ thống thủy lực” là một đề

tài mang tính khái quát cả về lý thuyết và thực tế. Đây là cơ hội để sinh viên có được

những kiến thức kinh nghiệm bước đầu quan trọng về thiết kế và sản xuất sản phẩm cơ

khí , thủy lực, điều khiển điện tử.

Việc tìm hiểu thêm về các phần tử điện tử, tự động cũng là những kiến thức

quan trọng, bổ ích giúp sinh viên vững vàng hơn khi ra trường và khi sản xuất thực tê.

Có thể nói, đề tài về hệ thống thủy khí có một phạm vi rộng lớn với rất nhiều kiến thức

chuyên sâu của nhiều ngành kỹ thuật khác nhau như: cơ khí chế tạo, điện – điện tử, lập

trình. Vì vậy nên ngay từ khi nhận đề tài nhóm đã xác định đây là một đề tài hay mang

tính thực tế cao và sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc chuyên môn sau khi ra trường.

Các thành viên trong nhóm cũng đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp những

kiến thức đã học của thầy cô trong nhà trường, trong sách báo và trên internet để thực

hiện đề tài một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên do thời gian có hạn và kiến thức chưa

được chuyên sâu nên kết quả đạt được chỉ dừng lại ở mức mô hình phục vụ cho việc

học tập, nghiên cứu thí nghiệm trong nhà trường. Và chúng em cũng rất mong rằng

các đề tài tiếp theo sẽ phát triển tiếp đề tài này một cách hoàn thiện hơn, tối ưu hơn và

có thể phụcTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đinh Ngọc Ái, Đặng Huy Chi...“Thuỷ lực và máy thuỷ lực - tập II” NXB Đại học

và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội - 1972.

70[2]. Nguyễn Văn May. “Bơm, quạt, máy nén”. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội–

2007.

[3]. Hoàng Thị Bích Ngọc. “Máy thủy lực thể tích”. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà

Nội -2000.

[4]. Hoàng Bá Chư, Trương Ngọc Tuấn. “Sổ tay thủy khí động lực học ứng dụng”.

NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội – 2001.

[5]. Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm. “Thiết kế chi tiết máy”. NXB Giáo dục

2001.

[6]. Nguyễn Trọng Hiệp. “Chi tiết máy - Tập I, II”. NXB Giáo dục 1997.

[8]. Trần Xuân Tùy. “ Hệ thống truyền động thủy Lực”. Đại học Bách Khoa Đà

Nẵng. Đà Nẵng – 2007

[9]. http://www.dientuvietnam.net/forums/forum.php

[10]. http://codientu.org/forums/PHỤ LỤC

/*****************************************************71Project : ON DINH TOC DO HE THUY LUC

Version : V2.0

Date : 4/29/2014

Comments:

Chip type: ATmega8Program type: ApplicationAVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz

Memory model: SmallExternal RAM size:0Data Stack size: 256*****************************************************/#include

#include

#include

#include#defineRL_traiPORTD.0#defineRL_phaiPORTD.1#defineSW_stopPORTB.2#defineSW_start PORTB.3#defineSW_up#defineSW_downPORTB.4

PORTB.5unsigned char mang[30];

unsigned int ADC_val=0;

72#define ADC_VREF_TYPE 0x00// Read the AD conversion result

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)

{

ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);

// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage

delay_us(10);

// Start the AD conversion

ADCSRA|=0x40;

// Wait for the AD conversion to complete

while ((ADCSRA & 0x10)==0);

ADCSRA|=0x10;

return ADCW;

}//********************************************************************

************

void Run_DC(unsigned int tocdo)

{

OCR1AH=(unsigned char)(tocdo>>8);

OCR1AL=(unsigned char)(tocdo);

}//********************************************************************

************

73void Stop_DC()

{

OCR1A=0x00;

}//********************************************************************

************

void khoitao(void)

{PORTB=0xFC;

DDRB=0x03;PORTC=0x01;

DDRC=0x7E;PORTD=0x00;

DDRD=0xF3;TCCR0=0x00;

TCNT0=0x00;TCCR1A=0x83;

TCCR1B=0x01;

TCNT1H=0x00;

74TCNT1L=0x00;

ICR1H=0x00;

ICR1L=0x00;

OCR1AH=0x00;

OCR1AL=0x00;

OCR1BH=0x00;

OCR1BL=0x00;ASSR=0x00;

TCCR2=0x00;

TCNT2=0x00;

OCR2=0x00;MCUCR=0x00;TIMSK=0x00;UCSRB=0x00;ACSR=0x80;

SFIOR=0x00;ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;

ADCSRA=0x83;SPCR=0x00;

75TWCR=0x00;

// Alphanumeric LCD initialization

// Connections specified in the

// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:

// RS - PORTC Bit 5

// RD - PORTB Bit 0

// EN - PORTD Bit 6

// D4 - PORTC Bit 1

// D5 - PORTC Bit 2

// D6 - PORTC Bit 3

// D7 - PORTC Bit 4

// Characters/line: 16

lcd_init(16);

}void main()

{

khoitao();

RL_trai=1;

RL_phai=1;while (1)

{

ADC_val=read_adc(0);

76lcd_gotoxy(0,0);

lcd_puts("4techviet");

sprintf(mang,"ADC=%4d",ADC_val);

lcd_gotoxy(0,1);

lcd_puts(mang);

Run_DC(ADC_val);

if(ADC_val<=20)

{

RL_trai=0;

RL_phai=1;

}

if(ADC_val>=512)

{

RL_trai=1;

RL_phai=0;

}

}}77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4-21. Giá đỡ máy bơm, nắp bên thùng dầu.

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×