Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
Hình 4-11.Chân đế , giá đỡ động cơ dẫn

Hình 4-11.Chân đế , giá đỡ động cơ dẫn

Tải bản đầy đủ - 77trang

Hình 4-14. Mặt bên.Hình 4-15.Vách ngăn.

4.7.2. Chân đế.

Là giá đỡ cho toàn bộ hệ thống. được hàn lại từ các thanh thép vuống sau đó

hàn một tấm thép làm mặt chân đế. Khoan các lỗ để gá lắp thùng dầu, giá đỡ hộp điều

khiển và hàn giá đỡ xy lanh, bộ dẫn hướng.63Hình 4-16. Chân đế.

4.7.3. Bộ dẫn hướng.

Bộ dẫn hướng được lắp song song với xy lanh. Có cấu tạo gồm 1 thanh trượt 2 tấm ốp

ngoài và 6 con lăn, vòng bi.Hình 4-17 Thanh trượt, tấm ốp ngoài.

64Hình

4.7.4. Hộp điều khiển.4-18. Bộ dẫn hướng sau khi lắp.Được làm từ các tấm kim loại mỏng để chứa mạch điều khiển, các nút nhấn điều

khiển.Hình 4-19. Hộp điều khiển.4.7.5. Các chi tiết khác.

65Hình 4-20. Giá đỡ hộp điều khiển.Hình 4-21. Giá đỡ máy bơm, nắp bên thùng dầu.66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4-11.Chân đế , giá đỡ động cơ dẫn

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×