Tải bản đầy đủ
Hình 4-11.Chân đế , giá đỡ động cơ dẫn

Hình 4-11.Chân đế , giá đỡ động cơ dẫn

Tải bản đầy đủ

Hình 4-14. Mặt bên.

Hình 4-15.Vách ngăn.
4.7.2. Chân đế.
Là giá đỡ cho toàn bộ hệ thống. được hàn lại từ các thanh thép vuống sau đó
hàn một tấm thép làm mặt chân đế. Khoan các lỗ để gá lắp thùng dầu, giá đỡ hộp điều
khiển và hàn giá đỡ xy lanh, bộ dẫn hướng.

63

Hình 4-16. Chân đế.
4.7.3. Bộ dẫn hướng.
Bộ dẫn hướng được lắp song song với xy lanh. Có cấu tạo gồm 1 thanh trượt 2 tấm ốp
ngoài và 6 con lăn, vòng bi.

Hình 4-17 Thanh trượt, tấm ốp ngoài.
64

Hình
4.7.4. Hộp điều khiển.

4-18. Bộ dẫn hướng sau khi lắp.

Được làm từ các tấm kim loại mỏng để chứa mạch điều khiển, các nút nhấn điều
khiển.

Hình 4-19. Hộp điều khiển.

4.7.5. Các chi tiết khác.
65

Hình 4-20. Giá đỡ hộp điều khiển.

Hình 4-21. Giá đỡ máy bơm, nắp bên thùng dầu.

66