Tải bản đầy đủ
2 Các công cụ xây dựng bài giảng điện tử

2 Các công cụ xây dựng bài giảng điện tử

Tải bản đầy đủ

dụng khi dùng cùng lúc phần mềm Violet và cá phần mềm soạn thảo khác.Một số tiện
ích của Violet còn nghèo nàn và cứng nhắc không đáp ứng được nhu cầu thực tế.
4.2.2 Phần mềm Flash
Đây là phần mềm đồ họa nổi bật được ứng dụng rất nhiều trong thiết kế Web
Ưu điểm lớn nhất của Flash - với đồ họa dạng vecto - là kích thước file rất nhỏ. Thuận
tiện cho việc truyền tải dữ liệu qua Internet.
Cho phép ghi âm thanh, hình ảnh, video đưa lên bài giảng
Cho phép xuất bài giảng ra nhiều tài liệu khác nhau như website, CD và có thể dạy học
trực tuyến, có thể làm được các mô phỏng sống động như thật...
Tuy nhiên flash là phần mềm còn rất mới mẻ, dao diện làm việc rất phức tạp và việc
ứng dụng vào thiết kế bài giảng điện tử đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ tin học
cao đặc biệt là khả năng xử lý phần mềm.
Do vậy flash chỉ thích hợp với đối tượng là SV, GV hoạt động trong lĩnh vực công
nghệ thông tin.
4.3. Phần mềm Microsoft PowerPoint
Đây là phần mềm soạn thảo BGĐT phổ biến nhất của hãng Microsoft
Phần mềm PowerPoint có những ưu điểm nổi trội sau:
Các hiệu ứng, màu sắc, kiểu chữ..rất tiện lợi cho một xử lí một bài giảng linh hoạt, hấp
dẫn và sư phạm.
Khả năng sử dụng hiệu quả các hình ảnh, phim, các tư liệu dạy học nhanh chóng và
chất lượng.
Tiết kiệm nhiều thời gian viết, vẽ trên lớp
Thuận lợi cho việc sử dụng các PPDH tích cực.
Nhờ vậy mà phần mềm được ứng dụng rất rộng rãi trong việc soạn thảo BGĐT
Ngoài những phần mềm soạn thảo BGĐT nói trên thì trong thực tế còn rất nhiều những
phần mềm khác như E – Learning, LectureMaker..... Mỗi phần mềm có ưu nhược điểm

69

riêng. Trong đề tài này tôi sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng mô
đun phần mềm giảng dạy hệ thống lái tích cực dùng cho các trường đại học, cao đẳng.
Yêu cầu của một BGĐT là tích hợp các ứng dụng CNTT sao cho phù hợp với nội dung,
mục đích dạy học, đảm bảo đặc trưng bộ môn góp phần tích cực hóa hoạt động học tập
của SV làm tăng hiệu quả dạy học. Có thể cụ thể hóa thành các yêu cầu sau:
Yêu cầu về nội dung
Cần trình bày nội dung với lý thuyết cô đọng được minh họa sinh động và có tính
tương tác cao rõ nét mà phương pháp giảng dạy bằng lời khó diễn tả. Để thực hiện yêu
cầu này GV phải hiểu rất rõ vấn đề cần trình bày, phải thể hiện các phương pháp sư
phạm truyền thống và đồng thời phải có kỹ năng về tin học để thực hiện các minh họa,
mô phỏng hoặc tận dụng chọn lọc từ tư liệu điện tử có sẵn.
+ Yêu cầu về phần câu hỏi – giải đáp
Kiểm tra đánh giá người học có hiểu nội dung (từng phần, toàn bài) vừa trình bày
Liên kết một chủ đề đã dạy trước với chủ đề hiện tại hay kế tiếp. Câu hỏi cần được
thiết kế sử dụng tính đa phương tiện để kích thích người học vận động trí não để tìm
câu trả lời.
+ Yêu cầu phần thể hiện khi thiết kế
Các nội dung chuẩn bị của hai phần trên khi thể hiện trình bày, cần được bảo đảm các
yêu cầu:
Đầy đủ: có đủ yêu cầu nội dung bài học.
Chính xác: đảm bảo không có thông tin sai sót.
Trực quan: hình vẽ, âm thanh, bảng biểu trực quan, sinh động, hấp dẫn người học. Các
trang trình chiếu phải mang tính thẩm mĩ để kích thích sự hứng thú học tập,vừa giáo
dục được HS. Cố gắng tận dụng kĩ thuật trong phần mềm (nhưng không cần thiết cầu
kì) để thể hiện tính sư phạm của bài giảng
Qua phân tích những ưu điểm cũng như những hạn chế của các phần mềm nêu
trên, với nội dung là luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành ô tô, và áp dụng giảng dạy

70

cho các trường cao đẳng và Đại học . Phần mềm PowerPoint phù hợp hơn cho việc
thiết kế xây dựng bài giảng điện tử cho hệ thống lái tích cực
4.4. Ứng dụng phần mềm PowerPoint xây dựng mô đun phần mềm bài giảng điện
tử hệ thống lái tích cực
4.4.1. Xác định mục tiêu của mô đun phần mềm bài giảng điện tử hệ thống lái
tích cực
.Việc ứng dụng phần mềm PowerPoint xây dựng mô đun phần mềm giảng dạy hệ
thống lái tích cực nhằm giúp sinh viên đạt được những kiến thức, kỹ năng sau:
-Trình bày được lịch sử phát triển của hệ thống lái tích cực
-Trình bày được các loại, sự cải tiến ,cấu trúc , nguyên lý điều khiển và làm việc của
các hệ thống lái tích cực

- Phân tích được ưu điểm cũng như những hạn chế của các hệ thống lái tích cực
-

cũng như xu hướng phát triển công nghệ hệ thống lái trong tương lai
Biết phương pháp tiếp nhận kiến thức một cách logic, khoa học, phương pháp
nghiên cứu , tìm hiểu những tài liệu liên quan để hiểu vấn đề, kiến thức một cách
sâu rộng hơn
4.4.2. Cấu trúc modul bài giảng điện tử

Chương 1: Nghiên cứu lịch sử phát triển của hệ thống lái tích cực
1.1: Hệ thống lái trên ô tô
11.1:Khái niệm chung về hệ thống lái
1.1.2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống lái
1.1.3:Đánh giá về hệ thống lái cơ học
1.2: Hệ thống lái cơ học có cường hóa
1.2.1: Khái niệm về hệ thống lái cơ học có cường hóa
1.2.2: Bộ trợ lực thủy lực
1.2.3: Cấu tạo của bộ trợ lực thủy lực của bộ trợ lực thủy lực
1.2.4: Nguyên lý hoạt động của bộ trợ lực thủy lực của bộ trợ lực thủy lực
1.2.5: Van điều khiển bộ trợ lực thủy lực của bộ trợ lực thủy lực

71

1.2.6: Nguyên lý hoạt động của van quay
1.2.7 : Bơm trợ lực thủy lực
1.2.7.1: Cấu tạo của bơm thủy lực
1.2.7.2: Nguyên lý hoạt động của bơm
1.3: Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không điều khiển điện tử
1.4 : Khái niệm về hệ thống lái tích cực
1.5 : Lịch sử phát triển của hệ thống lái tích cực
Chương 2 : Hệ thống lái tích cực
2.1: Phân loại hệ thống lái tích cực
2.2: Các hệ thống lái tích cực cơ bản
2.2.1 : Hệ thống lái tích cực điều khiển điện tử
2.2.2 :Những ưu điểm của hệ thống lái tích cực điều khiển điện tử
2.3 : Hệ thống lái điều khiển diện tử
2.4: Hệ thống lái điều khiển tất cả các bánh xe và bộ điều khiên cầu sau
2.4.1: Điều khiển thụ động và điều khiển tích cực
2.4.2: Điều khiển 4WS tích cực
2.4.3: Hệ thống Điều khiển 4WS tích cực diện cơ khí
2.4.4: Phương thức Điều khiển 4WS tích cực
Chương 3: Hệ thống lái bằng dây
3.1: Khái niệm chung về Hệ thống lái bằng dây
3.2: Sơ đồ tổng quát của Hệ thống lái bằng dây
3.3 : Cơ cấu chấp hành điện cơ hoặc điện thủy lực cơ khí
3.4 : : Cơ cấu chấp hành điện cơ hoặc thủy lực cơ khí
3.5 : Hệ thống lái bằng dây đòi hỏi độ tin cậy rất cao
3.6: : Hệ thống lái bằng dây đòi hỏi độ tin cậy rất cao
3.7 : Tổng quan sách lược điều khiển hệ thống lái bằng dây
3.8: Hệ thống lái bằng dây kết hợp với các hệ thống khác

72

4.4.3 Xây dựng giáo án
GIÁO ÁN SỐ:

Thời gian thực hiện
Lớp thực hiện

Thực hiện ngày

Chương II: Hệ thống lái tích cực
2.3 : Hệ thống lái điều khiển diện tử
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Giải thích được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của hệ thống
-Phân tích được những ưu điểm cũng như những hạn chế còn tồn tại của hệ thống
- Phạm vi áp dụng của hệ thống gồm , lịch sử ra đời và phát triển của hệ thống
- Phương pháp tiếp nhận kiến thức khoa học lô gic, nâng cao tính tự học, tư duy
nghiên cứu khoa học trên tài liệu mở rộng
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bảng , phấn, đề cương, giáo án, sổ tay giáo viên, máy chiếu Projecter, phòng học...
I .ỔN ĐỊNH LỚP:
Lớp
Số học sinh vắng

Thời gian:
CĐ CNÔTÔ 1- K4

CĐCNÔTÔ 2- K4

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

phút
2

Thời gian: phút

73

TT

Nội dung

Hoạt động dạy

Thời gian

học
Hoạt động của Hoạt động của
giáo viên
học sinh
Chiếu hai sơ Quan sát và

A

đồ hệ thống lái thảo luận
Dẫn nhập

lên màn hình -Trả lời câu
và đặt câu hỏi

10’

hỏi

- Nhận xét, bổ
sung và dẫn
dắt

vào

bài

mới
B

Giảng bài mới

80

Chương II:
Hệ thống lái
tích cực
2.3.
Hệ thống lái
điều khiển
1

điện tử EPS
Các khái niệm

1.1

cơ bản
-Khái niệm về

Chiếu sơ đồ Nghe giảng và

hệ thống lái

lên màn hình

tích cực

Thuyết

1.1

ghi chép bài

trình, đầy đủ

- Khái niệm về diễn giải
các cảm biến
của hệ thống

74

TT

Nội dung

Hoạt động dạy
học
Hoạt động của Hoạt động của
giáo viên
học sinh
Chiếu sơ đồ

2

Sơ đồ tổng

lên

Quan sát và

quát của hệ

Câu hỏi : Dựa Nghiên cứu trả

thống

vào hai sơ đồ lời
phân tích sự

2.1
2.2

Sơ đồ tổng

giống

quát của hệ

khác nhau của hỏi

thống lái cơ

hai hệ thống -Lắng nghe

khí

lái

Sơ đồ tổng
quát của hệ

nhau, -Trả lời câu

ghi chép
thảo

luận

nhóm

thống lái điện
tử

Chiếu sơ đồ và
thuyết

3.
3.1

Thời gian

trình,

Nguyên lý

giảng giải
Chiếu sơ đồ, Quan sát, lắng

hoạt động của

cấu trúc lên nghe, thảo

hệ thống

màn hình, nêu luận, phát biểu

Cấu trúc và

vấn đề , gợi ý kiến, ghi

nguyên lý hoạt mở và kết luận chép
3.1.1.

động của các

Chiếu

lên Quan sát, lắng

bộ phận cơ

màn hình và nghe, thảo

bản

diễn giải, kết luận,

Cấu trúc và

luận

75

TT

Nội dung

Hoạt động dạy
học
Hoạt động của Hoạt động của
giáo viên

học sinh

nguyên lý hoạt
động của các

Chiếu sơ đồ,

cảm biến

nguyên,

Thời gian

quan sát , giải
thích

Nguồn tài liệu tham khảo
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN
Ngày 17 tháng 06 năm 2012
(Ký duyệt)
Giáo viên
(Ký tên)

Trần Thành Nhân

4.3.4 Giao diện bài giảng
Khu vực soạn thảo

Tiêu đề chính của bài giảng

Các ngăn chứa lệnh (Tabs)

76

Thứ tự các slides
trình diễn

Nội dung bài giảng

3.4.5 : Nội dung bài giảng:

77

78

79