Tải bản đầy đủ
c. Use case của tác nhân Y tá

c. Use case của tác nhân Y tá

Tải bản đầy đủ

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

55

UC Thêm bệnh nhân
Mô tả
Khi có bệnh nhân mới đến bệnh viện để khám, y tá sẽ ghi thông tin bệnh nhân
bằng cách thêm bệnh nhân mới trong chương trình.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn thêm mới bệnh nhân
2. Hiển thị giao diện nhập, y tá nhập thông tin bệnh nhân
3. Lưu dữ liệu vào hệ thống
4. Thông báo hoàn thành
Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

56

UC Sửa thông tin bệnh nhân
Mô tả
Sau khi ghi thông tin bệnh nhân, y tá có thể bổ sung, chỉnh sửa lại thông tin
của bệnh nhân.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn sửa bệnh nhân
2. Hiển thị giao diện sửa, y tá nhập thông tin cần sửa
3. Lưu dữ liệu vào hệ thống
4. Thông báo hoàn thành
Biểu đồ trình tự

57

Biểu đồ cộng tác

UC Làm thủ tục xuất viện
Mô tả
Khi bệnh nhân hoàn thành quá trình điều trị của mình, y tá sẽ làm thủ tục xuất
viện cho bệnh nhân.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn bệnh nhân xuất viện
2. Xem thông tin bệnh nhân và bấm xác nhận xuất viện
3. Cập nhật lại hệ thống phòng, giường
Biểu đồ trình tự

58

Biểu đồ cộng tác

d. Use case của tác nhân kế toán

59

UC Thu phí sơ khám
Mô tả
Sau khi làm thủ tục sơ khám bệnh nhân cần phải trả tiền cho việc sơ khám.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và bệnh nhân cần thu
2. Hiển thị thông tin bệnh nhân và số tiền sơ khám
3. Thu tiền và xác nhận đã thu phí
Biểu đồ trình tự
Giao dien chinh

Giao dien truy
xuat

Doi tuong kiem
tra du lieu

Du lieu he
thong

: KeToan
1: Chon thu phi so kham
2:Hien thi danh sach benh nhan
3:yeu cau chon benh nhan
4: Chon va yeu cau xu ly
5:Xu ly du lieu
6:cap nhat du lieu he thong

60