Tải bản đầy đủ
3 Lược sử dân tộc Hoa ở Nam Bộ

3 Lược sử dân tộc Hoa ở Nam Bộ

Tải bản đầy đủ

• Sự có mặt của người Hoa ở đồng bằng sông Cửu Long
là quá trình di cư từ Trung Quốc vào Việt Nam trong
những thời gian và các lý do khác nhau; là quá trình cư
trú, phân bố dân cư của tộc người; là quá trình hòa hợp
dân tộc, là “quá trình xã hội” với các mối quan hệ trên
nhiều phương diện để cùng tồn tại, mưa sinh và phát
triển.
• Theo thống kê của người Pháp năm 1926 vào lúc đó có
15 đơn vị hành chính thì 2/15 là dân số người kinh 6/15
không có thống kê người khmer song hai nhóm Minh
Hương và Trung Quốc đều có người sinh sống ở 15 đơn
vị hành chính.

• Từ đó đến 1979 người Hoa cùng đồng bào Việt Nam
đấu tranh giành chính quyền tự chủ mang lại cuộc sống
ấm no cho chính họ và cho cả miền Nam bộ.
• 1979 đến nay, người Hoa bước vào thời kỳ mới của sự
phát triển. Sự phân biệt dân tộc, tư tưởng chia sẽ dân
tộc và tâm lý kỳ thị dân tộc được đẩy lùi vào quá khứ

II.Đặc điểm đời sống kinh tế (mưu sinh)
2.1 Đặc điểm chung:
2.1.2: Về trồng trọt.
• Có thể nói, kỹ thuật canh tác cây trồng của người Hoa
khá phát triển:
• Ruộng nước (thìn sủi) của họ ở phía Bắc, chủ yếu là ruộng thung
lũng. Xưa kia, họ canh tác các giống lúa (vổ): khẩu lài, khẩu pét,
khẩu pay, khẩu lai, khẩu múi,...
• Hàng năm họ làm vụ chiêm và vụ mùa.
• ngoài ra, việc canh tác các giống lúa mới, tạo điều kiện để nông dân
người Hoa thâm canh tăng vụ.

• Đối với người Hoa, vườn đồi xưa và nay có vị trí đặc
biệt quan trọng.Vườn của họ thường trồng cải xanh (sính xoi), caair bắp (pác xoi), cải trắng
(pạc xoi), đậu tương (tâu phu), ....
Họ biết dùng nhiều loại phân như phân chuồng, phân băc, phân xanh, và
gần đây là các loại phân hóa học hay phân vi sinh, thành thạo trong việc
dùng thuốc trừ sâu và các loại thuốc kích mầm.