Tải bản đầy đủ
Hệ Sinh Thái VưỜn Quốc Gia Cúc Phương

Hệ Sinh Thái VưỜn Quốc Gia Cúc Phương

Tải bản đầy đủ

 Thực vật.Trong đó ngành quyết thực vật có 31 họ, 57
chi, 149 loài; ngành hạt trần có 3 họ, 3 chi và
3 loài; ngành hạt kín có 154 họ, 747 chi và
1588 loài. Với diện tích chỉ bằng 1/700 diện
tích miền Bắc và gần 1/1500 diện tích của cả
nước nhưng hệ thực vật Vườn quốc gia Cúc
Phương chiếm tỷ lệ 76% số họ, 48,6% số chi
và 30% số loài của miền Bắc và chiếm 68,9%
số họ, 43,6% số chi và 24,6% số loài hiện có
ở Việt Nam.Hệ thực vật rất phong phú với 1.944 loài thuộc 908 chi và 229 họ. Đặc biệt có cây chò xanh, cây sấu cổ thụ
đều trên dưới 1.000 năm tuổi, cao từ 50-70m .

Cây sấu cổ thụ

Cây sấu cổ thụ là điểm tham quan nằm
trên tuyến Du lịch mạo hiểm và Bản
Mường, cách trung tâm 3km về phía Tây.
Cây cao 45m, đường kính trên tầm rễ
bạnh vè 1,5m, cây có hình thái đẹp , đặc
biệt hệ thống rễ bạnh vè được phân ra từ
thân cây ở độ cao khoảng 10m rồi phát
triển chạy dài tới 20m, trông tựa như bức
tường thành.

 Cây đa bóp cổ

Cây đa bóp cổ mọc từ một

thân cây chính và lấy chất
dinh dưỡng của cây chính để
phát triển.

 Động vật

 Rừng Cúc Phương có hệ sinh thái
khá phong phú và đa dạng, gồm 97
loài thú (trong đó nổi bật nhất là
các loài khỉ châu Á), 137 loàichim,
76 loài bò sát, 46 loài lưỡng cư, 11
loài cá và hàng ngàn loài côn trùng.
Nhiều loài nằm trong Sách đỏ VN.

 Đông vật rừng cúc phươgCúc Phương được công nhận là một vùng chim quan trọng tại Việt NamĐại bàng đất