Tải bản đầy đủ
THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

4. THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

• http://nlv.gov.vn
* Thời gian làm thủ tục cấp thẻ:
Bạn đọc có thể nhận lại thẻ 5-10 phút sau khi khai form thông
tin người làm thẻ
* Lệ phí cấp thẻ: 120.000đ /thẻ/năm (12 tháng)
* Thời gian làm việc của bộ phận cấp thẻ TVQG:
- Sáng: từ 8.00 đến 11h30
- Chiều: từ 13h30 đến 16h30
* Địa chỉ: Số 31 Phố Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

PHẦN 4
THƯ VIỆN CUNG CẤP TÀI LIỆU SỐ
THEO YÊU CẦU BẠN ĐỌC

- Sau khi tra cứu trong danh mục phần tài liệu số trên
website http://thuvien.utehy.edu.vn. Bạn đọc có thể đến
trực tiếp thư viện để yêu cầu được cung cấp nguồn tài
liệu số. (Thư viện mới cập nhật được 1 phần tài liệu số
lên website)
- Cán bộ thư viện có trách nhiệm cung cấp tới bạn đọc tài
liệu số yêu cầu qua mail hoặc USB.

CẢM ƠN CÁC BẠN