Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Hình 1.20: Máy FDM 1650

Hình 1.20: Máy FDM 1650

Tải bản đầy đủ - 102trang

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤNTốc độ in 20 mm/sChiều dày lớp in 0.05 - 0.2 mmNhựa in:ABS hoặc PLAĐường kính nhựa in 1.75 mmFDM2000Hình 1.21: Máy FDM2000

Thông số kỹ thuật:

Kích thước sản phẩm: 254 x 254 x 254Độ chính xác:±0.127mm

27CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤNKích thước máy: 660 x 914 x1067 mmKhối lượng: 160 kgChiều rộng lớp: 0.254 - 2.54 mmChiều dày lớp: 0.05 - 0.762Giá 115.000 đến 125.000 USDKích thước sản phẩm: 254 x 254 x 254Độ chính xác: ± 0.127 mmMáy FDM 800028CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤNHình 1.22: Máy FDM 8000

Thông số kỹ thuật:

Độ chính xác : ± 0.127 ... 0.254 mmKích thước máy: 1486 x 1905 x 1003 mmKhối lượng: 392 kgChiều rộng lớp: 0.254 - 2.54 mmChiều dày lớp: 0.05 - 0.762 mmKích thước sản phẩm : 457 x 457 x 609 mm29CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.20: Máy FDM 1650

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×