Tải bản đầy đủ
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO TTTN CHUYÊN NGÀNH CBTS

GVHD: ĐINH HỮU ĐÔNG

1.1 Lịch sử hình thành
Từ năm 1995 đến năm 2000 công ty tên là DNTN Hải Sản Quốc Việt. Với số
vốn ban đầu là:
Vốn pháp định:

15.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư:

15.000.000.000 đồng.

Diện tích nhà máy:

7 ha

Công suất sản xuất:

1.000 tấn hải sản/năm

Nhà đầu tư:

Đào Thị Hiền Hoà, Đào Thị Hải.

Từ năm 2001 đến 2002: tên là công Ty TNHH Tứ Hải.
Từ năm 2003 đến 08/2008: tên công ty là TNHH cung ứng hàng TSXK Tứ Hải.
Từ 08/2008 đến nay đổi thành: công ty TNHH TMDV & SX Tứ Hải.
1.2 Quá trình phát triển
Công ty TNHH Tứ Hải được thành lập năm 1995, đổi tên mới thành Công ty
TNHH TMDV & SX Tứ Hải và hoạt động theo giấy phép đầu tư số 3500896037 do
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp mới nhất ngày 08/08/2008. Thời gian hoạt động của
công ty là gần 20 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư. Lĩnh vực hoạt động
chính là chế biến, xuất khẩu thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn, giải
trí, kinh doanh mua bán xăng dầu, trung tâm cung ứng thực phẩm cao cấp và kinh
doanh đầu tư bất động sản. Sản phẩm chủ yếu là các loại hải sản chất lượng cao như
cá đục, bạch tuộc, cá đổng, xương cá khô… Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Nhật
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Bảng 1.1 Cơ cấu vốn tại Công ty TNHH TMDV & SX Tứ Hải
Các đối tác

Số tiền (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Đào Thị Hiền Hòa

12.750.000.000

85%

Đào Thị Hải

2.250.000.000

15%

SVTH: Lường Thanh Bình

Page 8

BÁO CÁO TTTN CHUYÊN NGÀNH CBTS

GVHD: ĐINH HỮU ĐÔNG

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức
1.3.1 Sơ đồ tổ chức
Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Phó giám đốc tài chính Phó giám đốc tài chính Phó giám đốc kinh doanh

Phòng tổng hợp Phòng kế toán Phòng sản xuất

Phòng kinh doanh

1.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban


Hội đồng quản trị: là người ủy quyền cho Ban Giám đốc trực tiếp điều hành
doanh nghiệp. Hội đồng quản trị mỗi năm họp 1 lần để xem xét kết quả hoạt
động sản xuất – kinh doanh và đưa ra các kế hoạch vĩ mô, dài hạn.Tổng giám đốc: là người đại diện về mặt pháp lý của công ty, được Hội đồng
quản trị uỷ quyền quản lý trực tiếp điều hành và chịu mọi trách nhiệm về tất
cả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trước Hội đồng quản trị và
theo đúng luật pháp Việt Nam.Các phó giám đốc: là người thay mặt cho tổng giám đốc giải quyết một số
công việc cụ thể trong phạm vi nhất định do Tổng giám đốc giao.Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ giúp Ban giám đốc trong công việc xây
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường, giao dịch với
khách hàng, đồng thời chỉ đạo kế hoạch các mặt hàng cần sản xuất để đáp
ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm.Phòng sản xuất: phụ trách điều hành các công việc liên quan đến quy trình
sản xuất của các mặt hàng.

SVTH: Lường Thanh Bình

Page 9

BÁO CÁO TTTN CHUYÊN NGÀNH CBTS


GVHD: ĐINH HỮU ĐÔNG

Phòng Kế toán: chức năng của phòng kế toán là tiến hành hạch toán kinh
doanh thông qua các sổ sách, chứng từ, soạn thảo các kế hoạch tài chính trên
cơ sở các kế hoạch về tiêu thụ, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, giám
sát các khoản thu chi. Tiến hành phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,
tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ, theo đúng các nguyên tắc quản
lý, thực hiện các công tác lưu trữ hồ sơ kế toán. Thực hiện đúng nghĩa vụ
nộp thuế, thanh tra, kiểm tra tài chính do Nhà nước quy định.Phòng tổng hợp: xem xét các vấn đề về nhân sự, đào tạo, môi trường làm
việc và cơ sở hạ tầng cần thiết cho các phòng trên nhằm đáp ứng các nguồn
nhân lực và vật chất để đạt các mục tiêu đề ra.

1.4 Các quy định chung trong lao động của đơn vị, bộ phận, công đoạn nơi tham
gia làm việc
Đi về đúng giờ quy định của công ty.
Giữ sạch sẽ nơi làm việc, vệ sinh chung.
Tham gia chương trình chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ hàng năm do
công ty tổ chức.
Phải báo cáo với Trạm Y tế công ty về bệnh của mình (đặc biệt là bệnh truyền
nhiễm, dễ lây) để được chữa kịp thời.
Sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp gọn gàng, không để dụng cụ, dây điện, vật tư,
trang thiết bị gây trở ngại đi lại.
Sau giờ làm việc phải tắt tất cả các thiết bị điện, kiểm tra kỹ trước khi ra về để
tránh trường hợp cháy nổ.
Nhận xét: Công ty TNHH TMDV & SX Tứ Hải là một công ty luôn chú trọng
đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, có thành lập ban an
toàn và đội HACCP, PCCC để luyện tập hàng năm. Từng công đoạn sản xuất đều
trang bị đầy đủ thiết bị thử về chất lượng, tại các khu vực chế biến như nhận nguyên
liệu, khu sơ chế, khu fillet, thành phẩm, cấp đông, kho thành phẩm, kho bao bì có
trang bị bình chữa cháy phân tán. Công tác HACCP luôn được chú trọng đó là công
tác quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp chế biến hải sản.
Công ty có áp dụng hệ thống quản lý môi trường để kiểm soát có hiệu quả các
yếu tố gây hại cho môi trường như nước thải từ quá trình sản xuất, để từ đó đưa ra các

SVTH: Lường Thanh Bình

Page 10

BÁO CÁO TTTN CHUYÊN NGÀNH CBTS

GVHD: ĐINH HỮU ĐÔNG

giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. Ngoài ra việc áp dụng này còn nâng cao hình
tượng của công ty, nâng cao trách nhiệm của công ty đối với xã hội.
1.5 Mặt hàng kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh
Hoạt động chính của Công ty TNHH TMDV & SX Tứ Hải là chế biến, xuất
khẩu thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn, giải trí, kinh doanh mua
bán xăng dầu, trung tâm cung ứng thực phẩm cao cấp và kinh doanh đầu tư bất
động sản.

Hình 1.2 Cá đục xẻ bướm

Hình 1.4 Xương cá đục khô

Hình 1.3 Bạch tuộc xẻ

Hình 1.5 Cá đổng cờ filet

Ngoài ra còn một số sản phẩm khác…
SVTH: Lường Thanh Bình

Page 11

BÁO CÁO TTTN CHUYÊN NGÀNH CBTS

GVHD: ĐINH HỮU ĐÔNG

CHƯƠNG II
NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG
Bạch Tuộc: Octoput

Hình 2.1 Bạch tuộc
Tên thương mại: Dollfus Octopus
Tên khoa học: Octopus Dollpus
Bạch tuộc là động vật than mềm thuộc lớp chân đầu. Đầu có miệng và đôi mắt,
quanh miệng có 8 tua, trên tua có các giác bám phát triển…
Bạch tuộc sống ở đại dương, nó thường có kích thước nhỏ khi ở vùng nước ấm
nhiệt đới, lớn hơn khi ở vùng nhiệt đới lạnh hơn.
Bạch tuộc có não và thị giác phát triển. Hệ tuần hoàn có tim chia ngăn. Hệ thần
kinh theo kiểu các phân hạch phân tán ở khắp cơ thể.
Thân bạch tuộc được gọi là khoan áo. Trong khoan áo có chứa nội tạng. Khoan
áo là bộ phận di chuyển khi bạch tuộc thở. Mỗi khi bạch tuộc hít vào, khoan áo phình
ra hút nước rồi co bóp lại phụt nước qua phễu bụng, giúp cơ thể chuyển động ngược
lại theo kiểu phân lực.
Đã xác định được 17 loài bạch tuộc thuộc bộ Octopoda với hai bộ phụ là
Incirrata & Cirrata và 3 họ là Octodidae gồm 12 loài, họ Argonauthidae gồm 4 loài
và 1 loài thuộc họ Opisthoteuthidae. Chỉ có 1 loài O. dolfusi Robson, 1928 được thấy
xuất hiện cả ở vùng biển miền Nam và vùng biển miền Trung.
SVTH: Lường Thanh Bình

Page 12

BÁO CÁO TTTN CHUYÊN NGÀNH CBTS

GVHD: ĐINH HỮU ĐÔNG

Vùng phân bố: Bạch tuộc tập trung ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, phạm vi độ sâu
10 - 50m nước, chủ yếu quanh đảo Cái Chiên, Cô Tô(Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ, Cát
Bà (Hải Phòng), khu vực đảo Hòn Mê(Thanh Hoá) và rải rác ở vùng biển Miền Trung,
nhất là khu vực Phan Rang, Phan Thiết và Bình Thuận. Cũng giống một số loài mực
nang, bạch tuộc sống chủ yếu ở tầng đáy phạm vi độ sâu 30-80m nước. Mùa vụ khai
thác: Khai thác bạch tuộc theo hai mùa vụ chính, vụ Nam và vụ Bắc.
- Vụ Bắc: vào các tháng 1,2, 3, 4.
- Vụ Nam: từ tháng 6 đến tháng 9
Hình thức khai thác: Không có nghề khai thác riêng. Bạch tuộc chủ yếu khai
thác được trong các nghề khái thác cá biển, nhưng tập trung nhiều nhất là ở nghề lưới
kéo.
2.2 Một số loài Bạch tuộc phổ biến nhất
2.2.1 Bạch tuộc

Hình 2.2 Bạch tuộc
Tên khoa học: Octopus dollfusi Robson, 1928
Tên tiếng Anh: Marbled octopus
Đặc điểm hình thái: Thân nhỏ, dạng hình cầu. Toàn thân có hoa văn hình thoi
hay bán nguyệt. Các tua xấp xỉ gần bằng nhau.
Vùng phân bố: Ở cả vùng biển miền Trung, Nam bộ và Vịnh Bắc Bộ Việt Nam,
nhưng tập trung nhiều nhất ở Vùng biển miền Trung.
SVTH: Lường Thanh Bình

Page 13