Tải bản đầy đủ
Tạo được mặt nạ lớp.

Tạo được mặt nạ lớp.

Tải bản đầy đủ

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Reveal All : Hiển thị tất cả.
Hide All : Che tất cả.
Reveal selection : Hiển thị phần bên trong vùng chọn.
Hide selection : Che phần bên trong vùng chọn.
Cách sử dụng Layer Mask:
Chắc rằng Mask đang được kích hoạt (click vào Mask), ta có thể sử dụng bất cứ công cụ
tạo hình (Brush, Type, Gradient ...) để vẽ lên Mask. Nếu Mask đang màu trắng, và phần
tô vẽ là màu đen. Thì phần tô vẽ màu đen coi như bị xóa và có thể nhìn xuyên qua được .
Nếu sử dụng Adjustment Layer thì phần tô màu đen xem như không có áp dụng phép
hiệu chỉnh.

Liên kết Layer và Mask
Layer và Mask là 2 phần độc lập nhau. Mặc định nó sẽ được liên kết bặng biểu tượng
linked

nằm giữa Layer và Mask. Nếu Layer được di chuyển nó sẽ kéo Mask di chuyển

theo.
Bằng cách click vào biểu tượng linked

nằm giữa Layer và Mask. Ta có thể tạm thời

ngưng kích hoạt liên kết. Ta có thể di chuyển Mask và Layer độc lập nhau.

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 107 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Tạm thời không sử dụng Mask
Ðể tạm thời "disable" Mask ta giữ phím shift và click vào Mask. Ðể kích hoạt trở lại ta
cũng làm tương tự.

Tô màu lên mặt nạ lớp.

4.2.

Ðể tạo vùng chọn (selection) bằng Quick Mask, ta click vào biểu tượng "Quick Mask"
(hoặc nhấn phím Q). Sau đó tô vùng cần chọn, click biểu tượng "Quick Mask" (hoặc
nhấn phím Q) lần nữa ta sẽ tạo được "đường kiến bò" là đường bao của vùng ta cần chọn.

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 108 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Khi ta có "đường kiến bò" là đường bao của vùng chọn, muốn tạo thành Layer Mask, chỉ
cần Click vào biểu tượng "Add a Layer Mask".
Làm mềm đường biên của Mask.

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 109 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Làm "mềm" đường biên của Mask nghĩa là làm gia tăng bề dày (Feather) mức độ đậm
đặc ở tại vị trí đường biên. Ðể làm mền đường biên ta có thể thay đổi Feather của mask.
Bề dày của đường biên tính px. Vào Window > Mask để mở bảng Mask
Feather = 0

Feather = 5 px

5.3. Loại bỏ mặt nạ lớp.
GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 110 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Ðơn giản chỉ click vào Mask và kéo vào thùng rác

. Một hợp thoại xuất hiện cho các

quyền lựa chọn:
- Nếu chọn Apply: Mask sẽ được xóa và layer sẽ thay đổi như hiển thị hiện hành.
- Nếu chọn Discard (phiên bản photoshop mới là Delete): Mask sẽ được xóa và layer sẽ
hiển thị như lúc chưa áp dụng Mask.
- Nếu chọn Cancel: Bỏ qua tác hoạt xóa Mask.

Hiển thị Mask.
Mask nằm cạnh layer như 1 "thumnail" đôi khi quá nhỏ để xem. Muốn hiển thị Mask, giữ
phím Alt + double Click vào Mask.

Mức độ đậm đặc (density) của Mask.
Nếu muốn thay đổi độ đậm đặc (density) của Mask, thay vì tô màu đen ta có thể tô màu
xám. Tùy theo mức độ xám ta được mức độ đậm đặc của Là. Ví dụ nếu tô màu xám 50%
(128), ta sẽ được Mask che chắn 50% và trong suốt 50%.
GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 111 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Vector Mask
Mask cũng có thể là các dạng hình học được tạo ra từ các công cụ tạo Shape bằng cách
vào Layer / Add Vector Masks / Reveal(hide) All.

Sử dụng nhiều Mask
Ta có thể áp dụng nhiều Mask cùng lúc. Tuy nhiên trong mỗi một thời điểm chỉ có thể sử
dụng 1 Mask mà thôi Mask nào ở phía trước được áp dụng mask ở phía sau muốn được
áp dụng phải "disable" Mask ở trước . Tuy nhiên nếu có Vector Mask thì Vector Mask sẽ
được ưu tiên áp dụng.
Vi dụ minh họa sử dụng Mask và Vector Mask cùng lúc

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 112 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Ví dụ minh họa Disable Mask phía trước và phía sau

Ðể kết hợp nhiều Mask
Muốn sử dụng nhiều Mask (không có Vector Mask) thì ta dùng Layer Group. Chọn
Layer nhấn tổ hợp Ctrl+G để tạo Layer Group sau đó áp dụng Mask lên Group.

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 113 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

5. Tạo nhóm xén.

Để tạo một nhóm layer, nhấp vào Create a New Group (biểu tượng thư mục) ở
dưới cùng của bảng Layers. Bạn cũng có thể chọn New Group từ menu Layers panel
hoặc chọn Layer → New → Group. Hai phương pháp sau nhắc bạn cho tên nhóm, thêm
vào một vài lựa chọn khác (tương tự như các lớp thường xuyên).
Bạn có thể mã màu nhóm của bạn và chọn một chế độ hoà trộn và thiết lập
Opacity. Chế độ mặc định là Vượt Qua, trong đó cho phép các chế độ pha trộn áp dụng
cho các lớp riêng vẫn còn nguyên vẹn. Nếu bạn chọn chế độ nào khác, chế độ đó sẽ ghi
đè tất cả các lớp trong nhóm.

Sau khi bạn tạo nhóm của bạn, kéo các layer của bạn vào thư mục nhóm trong
bảng Layers. Nếu nhóm được sụp đổ khi bạn kéo hoặc nếu bạn kéo một lớp trên cùng của
biểu tượng nhóm riêng của mình, Photoshop đặt lớp ở dưới cùng của các nhóm lớp.

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 114 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Nếu nhóm được mở rộng, bạn có thể kéo các lớp đến một vị trí cụ thể trong
nhóm. Để thu gọn hoặc mở rộng nhóm, nhấp vào biểu tượng tam giác bên trái của biểu
tượng thư mục.
Mặc dù các nhóm lớp khá đơn giản, giữ cho những vài điểm trong tâm trí:
Giống như với các lớp thường xuyên, bạn có thể chọn, nhân bản, chương trình, ẩn,
khóa, và sắp xếp lại các nhóm lớp.
Bạn có thể nhóm lớp tổ. Tạo (hoặc kéo) nhóm một lớp nào thành một nhóm lớp.
Bạn có thể tạo một nhóm lớp từ lớp chọn. Chọn các lớp mà bạn muốn được trong
một nhóm, và sau đó chọn New Group từ Layers từ menu Layers panel hoặc chọn Layer
→ New → Nhóm từ Layers. Đặt tên cho nhóm trong hộp thoại xuất hiện và nhấn OK.
Nếu bạn chọn một lớp trong một nhóm và sau đó chọn Layer → Sắp xếp, lệnh áp
dụng cho thứ tự sắp xếp chỉ trong nhóm lớp.
Bạn có thể kết hợp các nhóm lớp. Chọn nhóm và chọn Merge Group từ menu
Layers panel hoặc chọn Layer → Merge Group.
Bạn có thể đổi tên nhóm của bạn bằng cách nhấp đúp vào tên nhóm trong bảng
Layers. Bạn cũng có thể chọn Layer → Group Properties hoặc chọn Group Properties từ
menu Layers panel.
Ngoài ra, bạn có thể khóa các lớp trong một nhóm. Chọn Khóa Tất cả các Layer
trong Nhóm từ menu Layers panel hoặc chọn Layer → Khóa Tất cả các Layer trong
Group.
7 . Làm phẳng file ảnh.
Phương pháp thứ nhất : "Làm phẳng"
Sử dụng phương pháp làm phẳng sẵn có của Photoshop là một cách để sửa ảnh.
Với những đường vẽ và thanh công cụ vẫn sẽ được chọn, bấm vào nút “Straighten” trên
thanh công cụ dưới thanh menu chính. Nút này sẽ tự động làm thẳng và làm chính xác
phù hợp với dòng bạn đã vẽ. Công cụ này cũng cắt các hình ảnh cho bạn, loại bỏ các
khoảng trống bị tạo ra bởi hình ảnh lệch để hình ảnh phẳng ngay.

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 115 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Hình ảnh của chúng ta sau khi làm phẳng:

- Phương pháp thứ hai, " Xoay tùy ý"
Một cách khác và là cách hiệu quả để sửa chữa một hình ảnh sử dụng công cụ là
làm một vòng quay hình ảnh tùy ý. Với các dòng từ thanh công cụ vẫn còn được sử dụng
để vẽ trên các bức ảnh chất lượng không tốt, áp dụng phương pháp "Xoay tùy ý" (Image
-> Image Rotation -> Arbitrary). Photoshop sẽ tự động tìm góc độ cần thiết để xoay
khung, vì vậy dòng sẽ là rất thẳng, và sau đó điền vào ô trống chỉnh góc độ. Rồi chọn
"Ok" để hoàn thành việc điền giá trị.

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 116 -

TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHÈ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH

Sau khi cắt, các mép của bức ảnh sẽ trống vì quá trình xoay, bạn nên có tấm hình
canh thẳng hàng chính xác để thêm vào các thành phần tổng thể của hình ảnh.

Cả hai phương pháp làm việc tốt theo cách riêng khác nhau của nó. Bằng cách thử
nghiệm các phương pháp này, một hình ảnh chất lượng không tốt nhưng sẽ biến thành
hình ảnh nhìn vừa phải. Hãy nhớ rằng phương pháp này cũng có thể được áp dụng dọc
theo trục ngang, với đường chân trời hoặc đường mặt đất để được hình ảnh thẳng một
cách hoàn hảo.
Hình ảnh cuối cùng đạt được:

GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS6

- 117 -