Tải bản đầy đủ
VIỆT NAM – APEC ( 21 THÀNH VIÊN )

VIỆT NAM – APEC ( 21 THÀNH VIÊN )

Tải bản đầy đủ

Tự do hóa

Thuận lợi hóa

Hợp tác kinh

IAP

CAP

tế kỹ thuật
127

1.Trung
Quốc
2.Hàn Quốc
3.Hồng
Kông
4.Đài Loan
5.Nhật Bản
6.Brunei
7.Singapore
8.Philippine
9.Thailand
10.Indonesia
11.Malaysia

12. Việt
Nam
13. Hoa kì
14. Canada
15. Chile
16. Mexico
17. Peru
18. New
Zealand
19. Australia
20. Papua
N.Guinea
128
21. Nga


ĐẶC TRƯNG APEC
- Thành viên : 21 quốc gia & vùng lãnh thổ:
+ Châu Đại dương :
3
+ Châu Á
: 12+ Châu
Âu

:1
+ Châu Mỹ

:

5


- Dân số
giới.
• - GDPAPEC.21
• - Kim ngạch XNK :

:

45 % dân số thế

: 51 % GDPTG.
54 % Kim ngạch XNKTG./.

129

VIỆT NAM – ASEM (EU 15 + CHÂU Á 10 )

130ASEM - 25
-

Thành viên :
. 15 quốc gia châu Âu : EU93 ( Pháp, Đức,

Bỉ, Hà Lan, Ý,Luychxambua,Anh, Ai len, Đan Mạch, Hy lap,
Tây ban nha, Bồ đào nha, Áo, phần lan, Thụy điển).

. 10 quốc gia châu Á: ASEAN7 + TQ + HQ +

NB
- Liên kết liên châu lục đầu tiên : Âu +
Á
- Mục tiêu : + Thúc đẩy đối thoại chính trò
 nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau &
thống nhất các quan điểm đối với các vấn
đề CT - XH của thế giới.
+ Thúc đẩy trao đổi
thương mại & đầu tư
+ Tăng cường hợp tác
trong lónh vực KHKT, môi trường, phát triển
nguồn nhân lực…  Tăng trưởng bền vững ở 2
131
châu lục