Tải bản đầy đủ
I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
- Sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, các phương
thức vận
tải, cung cấp năng lượng, cấp thoát nước... giảm chi
phí
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
 Hạn chế TTH quá mức:

- Tiêu hao nhanh chóng các nguồn tài nguyên

- Khối lượng sản phẩm lớn, vùng tiêu thụ rộng
buộc
phải hiện đại hóa các phương thức vận tải
- Tập trung nhiều lao động, kích thích quá trình
đô thò
hóa phát triển mạnh  Tệ nạn phát sinh phát triển.
Gây khó khăn tốn kém cho quản lý an ninh trật tự
xã hội
& đáp ứng các nhu cầu ( nhà ở, giáo dục, y tế,
việc làm...)
- Vốn đầu tư lớn, lâu thu hồi & không có lợi
về quốc
91
phòng

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
  Giới hạn hợp lý TTH:
Phù hợp với nguồn lực của vùng & giá thành
sản phẩm
tới tay người tiêu dùng là thấp nhất  Xác đònh
công
xuất tối ưu.
• b/ Liên hợp hóa :
 Đặc trưng LHH:
- Thống nhất về quy trình công nghệ & về
phương diện
lãnh thổ.
- Giữa các doanh nghiệp phải có quan hệ tuần
tự với
nhau & cùng chòu sự quản lý của một đơn vò hành
chính
kỹ thuật nhất đònh.
  Hình thức LHH:
92
• - Liên hợp hóa các giai đoạn sản xuất kế tiếp

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
• - LHH trên cơ sở sử dụng tổng hợp NVL
• - LHH trên cơ sở sử dụng phế liệu
• c/ Sản xuất công nghiệp có thể CMH sâu –
HTH rộng:
♣CMH CN là sự phân chia một quá trình sản
xuất hoàn chỉnh ra thành từng giai đoạn
riêng lẻ( bộ phận chi tiết hoặc từng giai
đoạn công nghệ)& giao cho các doanh nghiệp
công nghiệp đảm nhận.
  Hình thức CMH CN:
• - CMH thành phẩm
• - CMH từng giai đoạn công nghệ
• - CMH sản xuất phụ
• - CMH bộ phận chi tiết máy( là một trong
93
những

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
cơ sở cho toàn cầu hóa kinh tế với sự ra đời
của các loại
hình công nghiệp lắp ráp như: CKD, SKD, IKD)
♣ Hợp tác hóa CN: Là tổ chức các mối liên
hệ SX lâu
dài, thường xuyên, ổn đònh giữa các doanh nghiệp
CMH
để cùng tạo ra một sản phẩm nhất đònh với điều
kiện các
doanh nghiệp này vẫn giữ vững tính chất độc lập
kinh
doanh của mình.
  Điều kiện HTH:
• - DNghiệp phải có quan hệ gắn bó về KT-KT
• - Cùng làm việc theo tiến độ ký kết
94
• - Bộ phận chi tiết máy cùng làm việc theo kế

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
• 2/ Đặc điểm tổ chức lãnh thổ từng ngành công
nghiệp:
a/ Công nghiệp điện lực:

- Sản phẩm không thể tồn kho nhưng có khả năng vận
tải đi xa bằng hệ thống đường dây cao thế, trừ một
lượng
điện nhỏ được tích vào ắc qui. Toàn bộ năng lượng
điện
phải được chuyển ngay tới khu vực tiêu thụ  Để sử
dụng điện hiệu quả cần xây dựng một mạng lưới điện
thống nhất trong cả nước giữa nơi sản xuất với nơi
tiêu
thụ điện.
- Nhà máy nhiệt điện xây dựng trong thời gian ngắn
hết ít vốn nhưng giá thành cao; nhà máy thủy điện xây
dựng trong thời gian dài, hết nhiều vốn nhưng giá
95

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
thành lại thấp  Phân bố cần lưu ý
- Công suất nhà máy điện lớn, thiết bò hiện
đại, vùng
tiêu thụ rộng  Hạ giá thành điện
- Sản xuất điện yêu cầu một khối lượng nhiên
liệu lớn
hoặc phải dựa vào một nguồn thủy năng không di
chuyển
được  Lưu ý khi phân bố phải cân đối giữa chi
phí SX
với chi phí xây dựng đường dây cao thế tải điện.
• b/ Công nghiệp luyện kim: Tiêu hao nhiều NVL
b1/ Luyện kim đen:

- Bao gồm nhiều giai đoạn SX phức tạp đòi hỏi
một
loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn, kết cấu hoàn
96
chỉnh trên một diện tích rộng lớn  XNLH

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
• b/ Luyện kim mầu:
• - Hàm lượng kim loại trong quặng kim loại mầu
thấp:
• Nhà máy làm giầu quặng  Gần nguồn nguyên

liệu
• Nhà máy tinh luyện quặng: Tùy theo phương
pháp
tinh luyện :
♣ Gần nhà máy làm giầu quặng.

♣ Gần nhà máy thủy điện.

- Quặng kim loại mầu thường ở dạng đa kim 
Nên tổ
chức SX thành các XNLH nhằm sử dụng tổng hợp NVL.
• c/. Công nghiệp cơ khí:
• - Có thể tổ chức CMH sâu HTH rộng
97
• - Sử dụng lao động trình độ cao

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
- Tiêu hao nhiều NVL hoặc thành phẩm nặng,
cồng
kềnh khó vận chuyển  Khi phân bố nên cân đối
giữa
gần nguồn NVL hay khu vực tiêu thụ?
• - Để phân bố có hiệu quả, chia thành 4 nhóm
sau:
• Cơ khí nặng  PB gần nguồn NL
∀ • Cơ khí trung bình  PB gần khu vực tiêu thụ.
• Cơ khí tinh vi chính sác  Các thành phố,
các trung
tâm KHKT
∀ • Cơ khí sửa chữa lắp ráp  PB rộng khắp
- Nguyên liệu đa dạng.
d/.Công nghiệp hóa chất:
98
• - Sử dụng nhiều điện năng, nhiên liệu và nước

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
- Một số ngành CNHC có khả năng sử dụng thành
phẩm, sản phẩm phụ của nhau vào sản xuất  PB gần
nhau nhằm giảm thiểu chi phí SX
- Trong SX thường sử dụng hóa phẩm có chất độc
hay
SP có chất độc  PB xa các khu dân cư
• - Một số sản phẩm hóa chất khó vận chuyển, khó
bảo
quản  PB gần khu vực tiêu thụ
• e/. Công nghiệp SX vật liệu xây dựng
• - Là ngành sử dụng nhiều nguyên liệu, thành
phẩm
nặng, cồng kềnh  PB gần nguồn nguyên liệu hay khu
vực tiêu thụ.
- Sản phẩm đa dạng, phong phú. Để tổ chức SX có
hiệu
99

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

quả nên chia thành 3 nhóm:
∀ • Xi măng, sành sứ, gương kính PB gần Nguyên
liệu
∀ • Vật liệu có tính đònh hình  PB gần khu vực
tiêu thụ
∀ • VLXD dân dụng  PB rộng khắp.
• f/. Công nghiệp nhẹ:
• - Sử dụng nhiều lao động nữ
• - CN chế biến thực phẩm sử dụng nhiều nguyên
liệu dễ
hư hỏng, khó bảo quản PB gần nguồn nguyên liệu
• - Những SP đòi hỏi giá trò thẩm mỹ cao  PB tại
các
thành phố lớn
• - Một số ngành có thể kết hợp với nông
nghiệp APK
• - Một số ngành có nguồn nguyên liệu mang tính
100
thời vụ hay nhu cầu thành phẩm tăng giảm theo

I/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

chức SX theo hình thức LHXN nhằm sử dụng
hiệu quả
lao động, thiết bò, nhà xưởng...
• II/ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
1/ Khu công nghiệp, KCX:
• a/ KCN : Là khu tập trung các DNCN chuyên
SX hàng
công nghiệp và thực hiện các dòch vụ cho
SXCN, có ranh
giới đòa lý xác đònh, không có dân cư sinh
sống, do chính
phủ hoặc thủ tướng quyết đònh thành lập.
Trong KCN có
thể có doanh nghiệp chế xuất.
101
 Điều kiện để xây dựng KCN: