Tải bản đầy đủ
4 Thao tác vào ra Workbook

4 Thao tác vào ra Workbook

Tải bản đầy đủ

2.4 Thao tác vào ra Workbook
b.Mở file đã có:
Thực hiện lệnh [menu] File/Open hoặc nhấn Ctrl-O hoặc
click vào biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn để mở
một Workbook có sẵn trên đĩa xuất hiện hộp thoại sau:

- Chọn tên file cần mở bằng cách click chọn đường dẫn
trong Look in.
- Nhấn hoặc để kết thúc.

2.4 Thao tác vào ra Workbook
c.Lưu file
- Lệnh này rất hữu hiệu phòng khi mất điện, hay
treo máy thì dữ liệu ta thay đổi vẫn được ghi lại
đầy đủ.
- Thực hiện lệnh [menu] File/Save hoặc hoặc
nhấn Ctrl-S hoặc click vào biểu tượng
trên
thanh công cụ chuẩn để ghi các thay đổi của dữ
liệu trong file đang làm vào đĩa. Khi thực hiện
lệnh lưu file lần đầu tiên thì chương trình sẽ xuất
hiện hộp hội thoại sau:

Lưu file

- Chọn thư mục cần lưu file trong hộp thoại Save As .
- Gõ tên file cần lưu trong mục File name
- Kết thúc công việc bằng nút hoặc nhấn phím .
- Trong các lần lưu kế tiếp chương trình sẽ tự động cập nhật các nội
dung mới vào file đã được chỉ định mà không hỏi lại tên file.
- Lệnh [menu] File/Save as cho phép ghi file đang làm việc vào đĩa
bằng tên mới. Các thao tác thực hiện cũng tương tự như khi lưu file.

2.4 Thao tác vào ra Workbook
d.Đóng file
Để đóng file đang được mở, thực hiện lệnh [menu]
File/Close hoặc click vào nút trên thanh tiều đề.
Chú ý: Nếu file chưa lưu vào đĩa thì màn hình xuất
hiện thông báo nhắc nhở:

Chọn để lưu file, chọn nếu
không muốn lưu file, chọn để quay trở về
file hiện tại.

2.5 Các thao tác cơ bản với Workbook
a.Di chuyển trong bảng tính
- Sử dụng các phím mũi tên (←, ↑, →, ↓) để di
chuyển ô hiện hành theo hướng các mũi tên, mỗi
lần 1 ô.
- Phím Page Up, Page Down để di chuyển ô hiện
hành lên hay xuống một trang màn hình.
- Ctrl kết hợp với phím: Page Up hay Page Down để
di chuyển bảng tính hiện hành sang trái hay phải
một bảng tính.
- Ctrl - Home: Di chuyển ô hiện hành về ô A1.
- Ctrl - End: Di chuyển ô hiện hành về ô cuối cùng
của vùng dữ liệu trong sheet.

2.5 Các thao tác cơ bản với Workbook
b.Nhập dữ liệu vào bảng tính
Để nhập dữ liệu vào bảng tính ta có nhiều cách:
- Gõ các giá trị từ bàn phím vào ô như soạn thảo
thông thường.
- Trỏ chuột đến ô cần nhập rồi đưa con trỏ lên thanh
công thức, gõ dữ liệu bình thường từ bàn phím.