Tải bản đầy đủ
13 Vẽ hình, tạo đối tượng

13 Vẽ hình, tạo đối tượng

Tải bản đầy đủ

Vẽ hình, tạo đối tượng
a)Vẽ các đối tượng trên thanh công cụ
Drawing
Line: vẽ đoạn thẳng.
- Kéo chuột để vẽ đoạn thẳng.
- Giữ phím shift – kéo chuột: vẽ đoạn thẳng có
góc là bội số của 15 độ.
- Giữ phím Ctrl – kéo chuột: vẽ đoạn thẳng lấy
điểm đặt của chuột làm tâm.
Arrow: vẽ mũi tên.
- Cách vẽ tương tự như vẽ đoạn thẳng.
Rectangle: vẽ hình chữ nhật.
- Kéo chuột để vẽ hình chữ nhật.
- Giữ Shift – kéo chuột: vẽ hình vuông.
- Giữ Ctrl – kéo chuột: vẽ hình chữ nhật lấy điểm
đặt làm tâm.

Vẽ hình, tạo đối tượng
a)Vẽ các đối tượng trên thanh công cụ
Drawing
Oval: vẽ hình ellipse.
- Kéo chuột để vẽ hình ellipse.
- Giữ Shift – kéo chuột: vẽ hình tròn.
- Giữ Ctrl – kéo chuột: vẽ hình ellipse lấy điểm
đặt làm tâm.
- Giữ Ctrl Shift – kéo chuột: vẽ hình tròn lấy điểm
đặt làm tâm.
Text box: là một đối tượng được sử dụng phổ
biến để đặt văn bản tại vị trí bất kỳ trong trang giấy.

Vẽ hình, tạo đối tượng
b) Hiệu chỉnh đối tượng
 Chọn đối tượng
- Di chuyển chuột tới gần một đối tượng, con trỏ chuột
có dạng mũi tên 4 đầu
- Click chuột – xung quanh đối tượng được chọn sẽ
hiện ra các handle (ô vuông nhỏ).
- Click chuột để chọn được đối tượng.
 Nhóm các đối tượng
- Nhấn phím Shift và click chuột lên các đối tượng ta
muốn nhóm.
- Thả phím Shift sau khi chọn hết các đối tượng cần
nhóm.
- Click phải chuột chọn Grouping.
- Chọn mục Group

4.14 Các đối tượng ClipArt
a)Chèn hình vẽ từ ClipArt
Để chèn ảnh từ thư viện Clip Gallery ta thực hiện
theo các bước như sau:
- Đặt con trỏ text trong văn bản, thực hiện lệnh
[Menu]/Insert/ Picture/ClipArt, hộp thoại ClipArt xuất
hiện bên phải màn hình làm việc, sau đó click vào
nút thì ảnh xuất hiện như ở hình sau:

Các đối tượng ClipArt
- Ảnh được lưu trong Categories, ta
chọn Category mà ta muốn tìm
- Click lên ảnh cần chèn
- Click vào ảnh hoặc click vào nút
(được khoanh tròn bên dưới) rồi
sau đó chọn vào Insert để chèn
hình ảnh.