Tải bản đầy đủ
d.4 Sử dụng Table Autoformat

d.4 Sử dụng Table Autoformat

Tải bản đầy đủ

4.7 Auto Text
AutoText là khả năng tự động chèn vào
văn bản các đoạn văn bản hoặc đồ hoạ
thường xuyên được sử dụng trong văn bản.
Chúng được định nghĩa và lưu trữ trong văn
bản hoặc trong các Template tương ứng. Mỗi
một AutoText được xác định thông qua một
tên riêng biệt. Sử dụng AutoText sẽ giúp ta
tiết kiệm thời gian trong soạn thảo văn bản.

Auto Text
a) Tạo mới Auto Text Entry
Để tạo mới một AutoText Entry, ta làm như sau:
- Chọn đoạn văn bản cần lưu trữ trong AutoText Entry.
- Thực hiện lệnh [Menu] Insert/Quick Part/AutoText
- Trong hộp thoại xuất hiện, ta gõ tên của AutoText
Entry vào mục Enter AutoText entries here. Sau đó click
chuột vào nút .

Auto Text

Auto Text
b) Chèn Auto Text Entry vào văn bản
Để chèn một AutoText Entry vào văn bản, ta có thể làm
theo 1 trong 2 cách như sau:
Cách 1:
- Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn.
- Gõ tên của AutoText Entry
- Nhấn phím Enter
Cách 2:
- Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn
- Thực hiện lệnh [Menu] Insert/Quick Parts/AutoText
- Chọn AutoText Entry trong danh sách các AutoText
Entry hiện có.
- Nhấn nút

4.8 Style
Style là một tập hợp các định dạng ta có
thể gán cho các chữ trong văn bản. Mỗi một
Style bao gồm các thuộc tính như font, cỡ
chữ, kiểu chữ, khoảng cách, căn lề,…Các
style cho phép ta định dạng văn bản một
cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo
tính thống nhất trong văn bản.
Ngoài những style do Word cung cấp sẵn,
ta còn có thể tự định nghĩa thêm các style
mới theo cách của mình.

Style
Trong Word có hai loại Style sau:
- Paragraph Syle: Style áp dụng cho một hoặc
nhiều đoạn văn bản.
- Character Style: Style áp dụng cho chuỗi ký tự
được chọn.
Để tạo mới hay chỉnh sửa Style, ta thực hiện lệnh
[Menu] Format/Styles and Formatting hoặc click
vào biểu tượng trên thanh Formatting để mở hộp
thoại Style bên phải màn hình như sau:

Style

4.9 Tạo tiêu đề trang
Tiêu đề trang là dòng chữ nằm ở trên cùng
hoặc dưới cùng của mỗi trang văn bản. Tiêu
đề trang bao gồm tiêu đề trên (Header) và tiêu
đề dưới (Footer).
Để tạo tiêu đề trang, ta thực hiện lệnh
[Menu] Insert/Header and Footer. Khi đó,
màn hình sẽ xuất hiện khung hình chữ nhật có
tên là Header để ta gõ nội dung của tiêu đề
trên. Tại đây ta có thể thực hiện thao tác định
dạng như ở ngoài văn bản.

4.10 Tạo chú thích cho tài liệu
Trong các tài liệu, ta thường sử dụng các lời chú
thích ở cuối trang hay cuối tài liệu. Khi đó, ta thực hiện
các bước sau:
- Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn chú thích (Footnote)
- Thực hiện lệnh [Menu] Reference/Insert Footnote