Tải bản đầy đủ
d.3 Sử dụng công cụ Draw Table

d.3 Sử dụng công cụ Draw Table

Tải bản đầy đủ

Sử dụng công cụ Draw Table
Chọn công cụ Draw Table, con trỏ có
dạng cây bút chì, kéo chuột từ cạnh này sang
cạnh khác để vẽ ra một bảng biểu (chỉ có một
ô)
Đặt con trỏ chuột vào trong bảng biểu đã
vẽ, kéo chuột từ cạnh này sang cạnh khác để
vẽ các đường kẻ trong bảng biểu. Cách làm
này có tác dụng tương tự như lệnh Split Cells.
Sau khi đã vẽ xong bảng biểu, click biểu
tượng
Draw Table 1 lần nữa để tắt tính
năng vẽ bảng.

d.4 Sử dụng Eraser
Dùng công cụ Eraser để xoá các đường kẻ trong
bảng biểu, đây cũng chính là lệnh Merge Cells.
Click chọn công cụ
Eraser, con trỏ chuột có dạng
cục tẩy.
Đặt con trỏ tới đường cần xoá, kéo chuột để đánh
dấu đường cần xoá (màu xám), nhả chuột, đường
kẻ đã bị xoá.
Click nút Eraser lần nữa để tắt lệnh này

d.4 Sử dụng Table Autoformat
Để trang trí bảng biểu nhanh, có thể dùng
Table Autoformat.
Khi bảng biểu đã được tạo ra, đánh dấu chọn
toàn bộ bảng biểu, click biểu tượng lệnh
Table Autoformat.
Chọn một mẫu bảng biểu và chọn các lệnh
thích hợp, click nút .

4.7 Auto Text
AutoText là khả năng tự động chèn vào
văn bản các đoạn văn bản hoặc đồ hoạ
thường xuyên được sử dụng trong văn bản.
Chúng được định nghĩa và lưu trữ trong văn
bản hoặc trong các Template tương ứng. Mỗi
một AutoText được xác định thông qua một
tên riêng biệt. Sử dụng AutoText sẽ giúp ta
tiết kiệm thời gian trong soạn thảo văn bản.