Tải bản đầy đủ
Các thao tác cơ bản trong Word

Các thao tác cơ bản trong Word

Tải bản đầy đủ

Các thao tác cơ bản trong Word
b. Lưu văn bản
Để lưu văn bản hiện thời vào đĩa từ, ta có thể
sử dụng một trong các cách sau đây:
- Thực hiện lệnh: [menu] File/Save
- Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S
- Click chuột vào biểu tượng
trên thanh
công cụ
Khi ta thực hiện thao tác lưu văn bản, nếu đó
là lần lưu văn bản đầu tiên, Word sẽ hiển thị hộp
thoại Save để yêu cầu ta đặt tên file cho văn
bản.

Lưu văn bản

Trong hộp thoại này, ta đưa vào tên file tại mục File name.
Tiếp đó click chuột vào nút Save để lưu văn bản.

Lưu văn bản
Ở các lần lưu văn bản sau đó, Word chỉ tiến hành
lưu mà không yêu cầu đặt lại tên cho văn bản.
 Trong quá trình soạn thảo văn bản, ta nên
thường xuyên thực hiện thao tác lưu văn bản để đề
phòng mất dữ liệu khi có sự cố xảy ra.
 Nên đặt tên file sao cho gợi nhớ đến nội dung
của file.
 Nếu muốn lưu văn bản với tên file khác với tên
file hiện thời, bản sử dụng lệnh [Menu] File → Save As
hoặc nhấn phím F12.

2.3 Mở văn bản
Để mở một văn bản đã có trên ổ đĩa, ta có
thể sử dụng một trong các cách sau:
- Thực hiện lệnh: [menu] File/Open
- Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + O
- Click chuột vào biểu tượng trên thanh
công cụ
Khi đó Word sẽ hiển thị hộp thoại Open.
Trong hộp thoại này, ta có thể gõ trực tiếp tên
file vào hộp thoại FileName hoặc chọn trực tiếp
từ danh sách các file đã được hiển thị, sau đó
nhấn Open.

Mở văn bản

2.4 Đánh dấu khối văn bản
Trong Word, khi tiến hành đánh một thao tác nào đó
trên văn bản, ta phải tiến hành thao tác lựa chọn vùng
văn bản cần thao tác, được gọi là đánh dấu khối văn
bản. Để đánh dấu khối văn bản, ta có thể sử dụng một
trong các các sau đây:
+ Đưa con trỏ (chuột) về đầu khối văn bản cần đánh
dấu, giữ phím trái chuột và rê chuột đến cuối khối văn
bản.
+ Đưa con trỏ soạn thảo về đầu khối văn bản cần
đánh dấu, giữ phím và dùng các phím điều
khiển di chuyển con trỏ đến cuối khối.
+ Đặt con trỏ soạn thảo ở đầu khối cần đánh dấu,
giữ phím và click chuột tại vị trí cuối khối.

2.5 Cắt, dán, sao chép văn bản
Trong Word nói riêng và trong các ứng dụng khác
trên Windows nói chung, thao tác cắt (cut) và dán
(paste) được sử dụng khi ta muốn di chuyển một khối
văn bản từ vị trí này sang vị trí khác, còn sao chép
(copy) và dán (paste) được sử dụng khi ta muốn sao
chép một khối văn bản từ vị trí này sang vị trí khác.
Để di chuyển một khối văn bản, ta thực hiện các
bước như sau:
Chọn khối văn bản cần di chuyển.
Thực hiện thao tác cut bằng cách thực hiện lệnh
[Menu] Home/Cut hoặc click vào biểu tượng
trên
thanh công cụ chuẩn.