Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
4 Đánh giá công tác thẩm định đầu tư tại ngân hàng:

4 Đánh giá công tác thẩm định đầu tư tại ngân hàng:

Tải bản đầy đủ - 34trang

dự báo. Các phương pháp này được áp dụng một cách linh hoạt tùy theo tính chất của

dự án và lượng thông tin cán bộ thẩm định thu thập được.

Đa số cán bộ thẩm định cũng như đội ngũ nhân viên trong ngân hàng đều có

trình độ từ đại học trở lên, họ đều là những người trẻ có trình độ chuyên môn giỏi,

nhiệt tình trong công tác, say mê với công việc và giàu tinh thần ham học hỏi. Đây

chính là đội ngũ chủ chốt có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thẩm định dự án đầu tư về

sau này. Bên cạnh đội ngũ cán bộ trẻ, ngân hàng còn có nhiều cán bộ làm việc lâu

năm, có chuyên môn sâu về lĩnh vực dự án, dày dặn kinh nghiệm công tác, có ảnh

hưởng quyết định đến chất lượng thẩm định các dự án, đặc biệt là những dự án lớn

phức tạp.

Mặt khác công tác bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nghiệp vụ thẩm định cũng được

VPBANK thường xuyên chú trọng, hiện nay ngân hàng đã có trung tâm đào tạo riêng.

Ngân hàng luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ của mình trau

dồi, nâng cao nghiệp vụ thẩm định. Hơn nữa ngân hàng còn rất chú trọng vào công tác

đào tạo lại cán bộ, tập huấn, giao lưu, tổ chức hội nghị, hội thảo giao lưu, tổ chức hội

nghị hội thảo mời các chuyên gia giỏi giảng dạy về thẩm định dự án. Do đó hiện nay

ngân hàng đã có trong tay một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tương đối cao,

đạo đức vũng vàng, không chỉ được trang bị các kiến thức liên quan đến đầu tư mà còn

cả những kiến thức liên ngành đa dạng khác như kiến thức phân tích tài chính doanh

nghiệp, kiến thức kế toán…Điều này cũng một phần do chất lượng đội ngũ cán bộ

được tuyển chọn đầu vào có trình độ sàn tương đối cao.

Thời gian thẩm định được ngân hàng quy định như sau:

TTLoại công việcThời gian thực hiện1Thẩm định hồ sơ tín dụngMax = 15 ngày2Tái thẩm địnhMax = 5 ngày3Lãnh đạo phòng tín dụng kiểm soát hồ sơMax = 3 ngày4Quyết định của ban tín dụngMax = 5 ngày5Quyết định của hội đồng tín dụngMax = 10 ngày6Phê duyệt của HĐQTMax = 15 ngày307Thời gian giải quyết hồ sơ cho vayMax = 45 ngày8Kiểm tra và xử lý nợ vayÍt nhất 3 tháng 1 lầnThời gian thẩm định đã được rút ngắn so với trước đây từ đó giúp chủ đầu tư

không bị bỏ lỡ cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như uy tín của doanh

nghiệp. Tuy nhiên ngân hàng cũng cần lưu ý đảm bảo sao cho tính nhanh chóng phải

đi đôi với chất lượng thẩm định.

2.4.2 Những mặt còn hạn chế:

Mặc dù công tác thẩm định dự án tại VPBANK đã thực hiện đúng quy trình do

VPBANK ban hành, tuy nhiên việc tuân thủ theo quy trình đó chỉ mang tính chất hình

thức bên ngoài. Trên thực tế các nội dung trong quy trình chỉ được thẩm định một cách

sơ sài và chưa đầy đủ. Xuất phát từ đặc trưng của một ngân hàng thương mại giống

như nhiều ngân hàng khác, điều mà VPBANK quan tâm nhất khi xem xét một khoản

vay đó là khả năng trả nợ của chủ đầu tư, các nội dung khác mới chỉ được đánh giá

một cách chung chung, sơ sài, không được quan tâm một cách đúng mức.31CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM

ĐỊNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG VPBANK

3.1 Định hướng cho công tác thẩm định của ngân hàng trong thời gian tới:

Hoạt động thẩm định dự án đầu tư phải xuất phát từ tình hình kinh tế-xã hội của

đất nước trong từng thời kỳ và từ thực tiễn cho vay của chính ngân hàng. Công tác

thẩm định dự án cần phải phù hợp với những chủ trương, chính sách chung của các Bộ

ngành trong từng giai đoạn phát triển, đồng thời phát huy tối đa những thế mạnh của

ngân hàng. Thẩm định dự án phải tuân thủ theo đúng các quy định của ngân hàng với

tất cả dự án xin vay, mặt khác quá trình này phải được tiến hành thường xuyên, liên

tục, không chỉ diễn ra trước mà cả trong và sau cho vay. Trong tương lai ngân hàng sẽ

phấn đấu hoàn thiện để thẩm định trở thành một dịch vụ của ngân hàng, ngân hàng

không chỉ là nơi tư vấn cho khách hàng mà còn có thể thu phí từ hoạt động này.

3.2 Các giải pháp:

Đối với nội dung phân tích độ an toàn của dự án thông qua phân tích rủi ro:

Nội dung này cho đến nay hầu như vẫn chưa được cán bộ thẩm định đề cập đến trong

các báo cáo thẩm định của ngân hàng, đây là một khiếm khuyết rất lớn mà ngân hàng

cần sớm khắc phục. Bởi phân tích rủi ro có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác

thẩm định dự án. Nó giúp cho cán bộ thẩm định có cái nhìn tổng quan hơn, đầy đủ hơn

và đặt dự án vào trong một sự vận động thực tế của nó , từ đó giúp ngân hàng giảm

thiểu những tổn thất có thể dự báo trước.

Do vậy trong thời gian tới ngân hàng nên coi việc phân tích và quản lý rủi ro là

điều kiện cần thiết khi xem xét thẩm định dự án. Trước mắt ngân hàng có thể nghiên

cứu áp dụng ngay phương pháp phân tích độ nhạy và phân tích theo kịch bản. Còn

trong tương lai, khi ngân hàng đã có hệ cơ sở dữ liệu phong phú, các máy tính và phần

mềm hiện đại, có thể áp dụng thêm phương pháp phân tích theo kịch bản.

Thông tin là căn cứ quan trọng để thẩm định dự án, do đó nâng cao chất lượng

công tác thu thập và xử lý thông tin sẽ góp phần hoàn thiện nghiệp vụ thẩm định.

Nguồn thông tin càng chính xác và phong phú thì kết quả thẩm định càng có độ chính

xác cao. Do đó VPBANK một mặt cần gia tăng các nguồn cung cấp thông tin, mặt

khác cần tìm cách thu thập và xử lý thông tin một cách có hiệu quả.

32Đối với những thông tin liên quan dự án của doanh nghiệp, cán bộ thẩm định

không chỉ căn cứ vào các tài liệu khách hàng gửi đến, mà phải trực tiếp phỏng vấn

người đại diện giao dịch của doanh nghiệp để chất vấn các thông tin không chính xác.

Đồng thời kết hợp với việc tham quan khảo sát cơ sở sản xuất, văn phòng, nhà xưởng

nhằm điều tra năng lực sản xuất và quản lý của doanh nghiệp. Cán bộ thẩm định có thể

tham khảo các thông tin từ bạn hàng, đối tác, các nhà cung cấp của doanh nghiệp để

đánh giá được tình hình sản xuất, tình hình thanh toán cũng như khả năng cung cấp

đầu vào và tiêu thụ đầu ra của dự án. Ngoài ra các nguồn thông tin cần thiết có thể

được thu thập từ trung tâm phòng ngừa rủi ro thuộc NHNN, từ các tổ chức tín dụng mà

ngân hàng có quan hệ, từ các cơ quan quản lý kinh tế, các chuyên gia kinh tế kỹ thuật,

các thông tin đa dạng từ sách báo, tài liệu chuyên ngành có liên quan…

Tuy nhiên việc thu thập các nguồn thông tin trên nhiều khi khá khó khăn do

phạm vi thu thập rộng, đòi hỏi tốn kém về thời gian và chi phí, các kênh cung cấp

thông tin không đầy đủ và khó tiếp cận, ,trong khi cán bộ thẩm định bị giới hạn về thời

gian. Do đó các cán bộ thẩm định cần lưu ý thường xuyên lưu trữ thông tin một cách

khoa học. Cán bộ thẩm định cần cập nhật các quy định của nhà nước liên quan đến

lĩnh vực đầu tư(như: quy chế đấu thầu, quy định về tổng dự toán vốn đầu tư xây dựng

cơ bản, về chế độ tài chính đối với từng loại hình doanh nghiệp…), các thông tin về thị

trường giá cả… đồng thời tiến hành lưu trữ toàn bộ các thông tin vào máy tính để dẽ

dàng quản lý thay vì lưu trữ dưới dạng văn bản như hiện nay.

Mặt khác, để hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin nhằm phục vụ cho

công tác thẩm định có hiệu quả hơn, ngân hàng nên thiết lập một trung tâm thông tin

riêng. Trung tâm này có nhiệm vụ chuyên nghiên cứu, thu thập, lưu trữ và cung cấp

thông tin cho phòng thẩm định, hỗ trợ cho các cán bộ thẩm định cho việc tìm kiếm các

thông tin cần thiết, giảm bớt thời gian ra quyết định. Ngân hàng cũng cần sớm xây

dựng một hệ cơ sở dữ liệu riêng cho mình.

Giải pháp về trang thiết bị: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế

hiện đại nói chung và đòi hỏi của ngành ngân hàng nói riêng, VPBANK cần tăng

cường đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định sao cho mỗi cán

bộ đều được trang bị một máy vi tính và toàn bộ hệ thống được nối mạng LAN cũng

như mạng ADSL…

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đánh giá công tác thẩm định đầu tư tại ngân hàng:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×