Tải bản đầy đủ
V. GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ

V. GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tải bản đầy đủ

V. 1. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi
tốt nghiệp THCS theo hướng tăng nhanh tỉ lệ học sinh vào học ở các trường trung cấp
chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị
dạy và học nghề; có cơ chế khuyến khích các cơ sở tuyển dụng học sinh sau THCS qua
đào tạo nghề; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học liên thông lên các cấp học cao
hơn.

V. 1. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO (TT)

Năm 2020 phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau tốt nghiệp THCS tham
gia học nghề nhằm gia tăng đội ngũ lao động có tay nghề cao phục vụ nhu cầu
lao động sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

V. GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ
SỞ
2. Giải pháp phân luồng đề ra

 Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của xã hội về hướng nghiệp và
phân luồng.

 Giải pháp 2: Chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và chương trình giáo dục
Hướng nghiệp.

 Giải pháp 3: Đặt lại cơ cấu đầu tư cho GDNN hướng đến phân luồng hợp lý.

 Giải pháp 4: Gia tăng hiệu quả xã hội qua phân luồng

VI. KẾT LUẬN
Tóm lại, Cuối mỗi năm học lại có hàng ngàn học sinh tốt nghiệp THCS. Việc phân luồng học sinh
sau THCS là một bài toán cần nhiều lời giải đáp khác nhau . Nếu việc phân luồng học sinh sau THCS
được thực hiện với những biện pháp tích cực, mục tiêu lành mạnh, tỷ lệ, số lượng ổn định, phát triển
đúng hướng sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu, là biện pháp quan trọng trong việc nâng cao
hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực tay nghề của công tác phổ cập giáo dục
trong tình hình kinh tế, xã hội hiện nay.

The end

Cám Ơn Quý Thầy Cô