Tải bản đầy đủ
III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÂN LUỒNG (tt3)

III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÂN LUỒNG (tt3)

Tải bản đầy đủ

III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÂN LUỒNG

Riêng tại trường THCS Nguyễn Hữu Thọ năm học 2014 – 2015, trong số 568 học sinh
tốt nghiệp THCS thì có tới 564 học sinh vào học lớp 10 THPT chiếm tỷ lệ 99,2%.

 Có thể thấy rằng đa số học sinh học lớp 9 sau tốt nghiệp đều chọn cho mình hướng đi tiếp
tục học tiếp THPT , số ít chọn hướng đi khác.

IV. NGUYÊN NHÂN

1. Nguyên nhân từ tâm lý xã hội:
Do nhận thức của người dân, nhà trường và xã hội đối với giáo dục nghề nghiệp chưa
thật đúng đắn. Nhiều học sinh và gia đình không lượng được sức học của bản thân và điều
kiện kinh tế gia đình để tìm con đường học nghề từ sớm, động cơ tham gia các lớp học
nghề của học sinh bị lệch lạc. Trong khi đó, thông tin về thị trường lao động ở nước ta còn
nghèo nàn và thiếu việc làm.

IV. NGUYÊN NHÂN

2. Nguyên nhân từ công tác Hướng nghiệp:
Công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường còn hạn chế do thiếu đội ngũ cán
bộ giáo viên am hiểu tâm lý học nghề nghiệp, cũng như nhu cầu lao động các ngành nghề
cũng gây trở ngại cho việc phân luồng học sinh. Nhiều trường chưa quan tâm chất lượng
giáo dục hướng nghiệp, thiếu sự phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn để đẩy mạnh giáo
dục hướng nghiệp.

IV. NGUYÊN NHÂN

3. Nguyên nhân về đầu tư:
Quy mô và điều kiện của các cơ sở dạy nghề, Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chưa đáp ứng
đủ nhu cầu phân luồng học sinh. Chương trình đào tạo trong các trường TCCN và khả năng liên
thông giữa giáo dục nghề nghiệp với các bậc học khác ; đặc biệt là việc liên thông lên cao đẳng, đại
học còn bất cập. Nhiều địa phương quá tập trung đầu tư cho luồng THPT, các luồng giáo dục
thường xuyên (GDTX) và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) bị bỏ rơi hoặc nếu có thì rất ít, cầm chừng
nên các luồng này không đủ khả năng tham gia phân luồng.

IV. NGUYÊN NHÂN
4. Nguyên nhân từ hiệu quả xã hội cho phân luồng:
Đầu vào của học sinh giáo dục thường xuyên (GDTX) và Trung cấp chuyên nghiệp
(TCCN) thường thấp nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc dạy nghề
không đáp ứng được yêu cầu nên kết quả đầu tư còn nhiều hạn chế nhất là đối với Trung cấp
chuyên nghiệp (TCCN) do vậy kỹ năng thực hành nghề, xin việc làm, tự tạo việc làm của học
sinh sau khi ra trường gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Hiệu quả xã hội đối với luồng này không
cao dẫn đến khó thuyết phục việc phân luồng.

V. GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC
CƠ SỞ
1. Quan điểm chỉ đạo
Ngày 5/12/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 10 –CT/TW về phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ
sở, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xoá mù chữ cho người lớn, quan điểm
chỉ đạo đã nêu rõ: “ …Kiên trì thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau THCS tạo
chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội…”.

V. 1. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi
tốt nghiệp THCS theo hướng tăng nhanh tỉ lệ học sinh vào học ở các trường trung cấp
chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị
dạy và học nghề; có cơ chế khuyến khích các cơ sở tuyển dụng học sinh sau THCS qua
đào tạo nghề; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học liên thông lên các cấp học cao
hơn.