Tải bản đầy đủ
II. VẤN ĐỀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS (tt)

II. VẤN ĐỀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS (tt)

Tải bản đầy đủ

II.2. Tại sao phải thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS ?
Tuy nhiên phân luồng khác với phân hóa. Đối với học sinh sau THCS, phân hóa giúp cho phân luồng
được đa dạng và cụ thể hơn. Phân luồng và phân ban là các giải pháp thực hiện dạy học phân hóa. Trong
mỗi luồng có sự phân hóa theo luồng thí dụ trong luồng Trung học phổ thông (THPT) có trường THPT
chuyên, trường “không chuyên ”, các trường năng khiếu khác nhau hoặc phân hóa nhỏ hơn ( theo nhóm
môn hoặc theo môn học tự chọn ) như các ban khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân
văn… trong trường THPT “ phân ban ”. Trong Gíao dục nghề nghiệp (GDNN) có trường Trung cấp chuyên
nghiệp (TCCN), trường Trung cấp nghề, sơ cấp nghề với nhiều ngành, và hàng trăm nghề đào tạo khác
nhau…

II. 2. Tại sao phải thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS ?(tt)

Cuối cấp tiểu học sự phân hoá chưa dẫn đến phải phân luồng. Cuối cấp THCS học sinh chuẩn bị bước
vào tuổi vị thành niên, tuổi lao động cho nên sự phân hoá trong học sinh cũng đa dạng và đủ lớn để tiến
hành phân luồng sau THCS. Đó là nguyện vọng của một bộ phận đông đảo học sinh và là yêu cầu cần thiết
của xã hội.

Như vậy, phân luồng học sinh sau THCS cũng là yêu cầu khách quan. Yếu tố khách quan trong
phân luồng học sinh sau THCS là do tính tất yếu của xu hướng phân hoá trong giáo dục qui định.

II. 3. Điều kiện để thực hiện phân luồng hợp lý

Để thực hiện việc phân luồng học sinh sau THCS cần có 4 điều kiện sau:

 Thứ nhất: Muốn phân luồng đúng nghĩa trước hết phải có đủ luồng, có sự cân đối giữa các luồng, đa dạng trong phân
hoá luồng.

 Thứ hai: Luồng phải thông thoáng đủ dung lượng, người tham gia có đủ thông tin về luồng mà mình lựa chọn.
Thứ ba: Các luồng có sự liên thông cần thiết như liên thông theo chiều dọc hoặc liên thông theo chiều ngang hoặc cả
hai, không có luồng ngõ cụt.

II. 3. Điều kiện để thực hiện phân luồng hợp lý

 Thứ tư: Chứng tỏ được hiệu quả xã hội sau phân luồng như mặt bằng chất lượng giáo
dục PTTH được nâng lên, gia tăng được tỷ lệ lao động có trình độ qua đào tạo hàng năm.
Tăng tỷ lệ và số lượng người học nghề sau THCS. Giải quyết được việc làm, thu nhập
người lao động có tay nghề, chuyên môn được cải thiện…

III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÂN LUỒNG

Theo PGS-TS Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề, mỗi năm có 90 – 95% học sinh tốt nghiệp
THCS vào THPT; khoảng 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT nhưng có tới 80% thi vào các trường ĐH, CĐ; chỉ 10% học sinh
chọn học nghề.
Thực tế, số học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ khoảng 60% nhưng những học sinh thi rớt cũng không quyết định vào học
nghề.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, hàng năm TP.HCM có khoảng 78.000 học sinh tốt nghiệp THCS, số tuyển vào
lớp 10 là 64.500 em (chiếm hơn 82%). Ông Phạm Ngọc Thanh (Phó Giám Đốc Sở) nhìn nhận : “ Đa số học sinh đều thi vào
lớp 10 công lập.Không trúng tuyển, không còn sự lựa chọn nào khác mới phân luồng học nghề.Tỉ lệ học sinh phân luồng học
nghề của TP.HCM chưa đạt tới 10%.”

III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÂN LUỒNG (tt)

Nhận thấy hiệu quả phân luồng còn thấp, 5 năm gần đây, Sở GD-ĐT TP.HCM đã đẩy
mạnh công tác này và đạt được những hiệu quả nhất định, đặc biệt là phân luồng HS sau
THCS. Cụ thể, năm học 2009-2010, số HS sau THCS có hộ khẩu tại TP.HCM vào học TCCN
có hơn 5.000 em, sang năm học 2010-2011 có hơn 6.000 em; đến năm học 2011-2012 có hơn
8.000 em.