Tải bản đầy đủ
Các phương pháp sử dụng và đối tượng của sáng kiến.

Các phương pháp sử dụng và đối tượng của sáng kiến.

Tải bản đầy đủ

tác lẻ rồi mới ghép vào bài. Thực hiện bài tập đúng trình tự, chính xác từng động
tác, dứt khoát trước khi bắt đầu động tác kế tiếp.
Trước khi huấn luyện bài quyền cần giới thiệu qua :
Tên gọi bài quyền, xuất xứ, ý nghĩa, nội dung chính trong bài quyền (ghép các
thế chiến lược, các động tác lẻ, đòn cơ bản của từng trình độ trong chương trình).
Số động tác của toàn bài, đồ hình, phương hướng và 1 số đặc điểm chung
trong bài quyền.
Yêu cầu phải đạt : Đánh nhanh, mạnh, dứt khoát, chính xác từng động tác,
thời gian thực hiện, khả năng chịu đựng, giữ thăng bằng, tấn bộ pháp vững chắc,
thân thái tốt (biểu hiện nét mặt, nhãn thần ).
4.1.2. Huấn luyện các thế võ.
Trước tiên phải nói tên thế võ hoặc giới thiệu, định nghĩa, lọai đòn thế sẽ học
như Khóa gỡ là gì. Chiến lược là gì. Các thế phản đòn tay, đòn chân, học để làm
gì….
Biểu diễn cho võ sinh xem 1 thế võ để có khái niệm bao quát về thế võ đó.
Bước 1: Giới thiệu, nói tên thế võ, đòn mới :
Trước tiên phải nói tên thế võ hoặc giới thiệu, định nghĩa, lọai đòn thế sẽ học
như: Khóa gỡ là gì. Chiến lược là gì, các thế phản đòn tay, đòn chân, học để làm
gì….
Biểu diễn cho võ sinh xem 1 thế võ để có khái niệm bao quát về thế võ đó.

Bước 2: Giải thích thế võ gồm có mấy động tác :
Việc này tiến hành từng bước :
- Giới thiệu toàn bộ động tác.
- Yêu cầu làm động tác.
13

- Cách thức làm động tác.
Sau đó nhấn mạnh phần cơ bản, chủ yếu quyết định đến kết quả động tác. Khi
giảng dạy cần chú trọng đến:
- Vị trí của chân đứng, thế đứng
- Sự vận động của cánh tay chân
- Sự chuyển động của cổ tay, bàn tay, chân trụ
- Hướng dẫn cách té ngã, chống đỡ an toàn đối với người chịu đòn
Chú ý, khi giải thích phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn,nổi bật được những điểm
cần chú ý. Tránh giải thích dài dòng làm cho võ sinh ngồi lâu để nghe. Để cho võ
sinh ở trạng thái tĩnh trong giờ tập võ, là điểm tối kỵ cần phải tránh. Dùng lời nói
dễ hiểu, gần gủi trình độ người tập, nhất là khi dùng lời chuyên môn.
Bước 3: Làm mẫu động tác
Huấn luyện viên làm mẩu động tác phải chính xác, rõ ràng, đẹp mắt, đúng yếu
lĩnh và kỹ thuật nhằm gây cho võ sinh hứng thú luyện tập, ấn tượng sâu sắt vào
ký ức để võ sinh dễ tiếp thu vào làm theo.
Có 2 cách làm mẫu :
- Làm mẫu toàn bộ động tác
- Làm mẫu từng phần, từng cử động, sau đó kết hợp lại, làm toàn bộ 1 lần rồi giải
thích.
Vừa làm mẫu, vừa dẫn giải, là một biện pháp có hiệu quả cao trong giảng dạy
động tác. Người làm mẫu có 2 vị trí để thị phạm :
- Đối diện
- Cùng chiều
Đối diện tức là huấn luyện viên quay mặt về hướng người tập, để hướng dẫn
cách này thuận tiện cho huấn luyện viên dễ quan sát và điều khiển võ sinh. Với
những động tác phức tạp thì nên hướng dẫn cùng chiều, có nghĩa là quay lưng về
14

võ sinh. Tập đến đâu, ôn đến đó, cứ như thế mà hướng dẫn cả bài.
Bước 4: Điều khiển võ sinh tập theo khẩu lệnh
Sau khi huấn luyện viên làm mẫu động tác và giải thích xong, cho võ sinh tập
theo nguyên tắc từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh, vào đòn chính xác. Sau đó
mới té ngã, đội với những động tác khó, phức tạp thì nên cho tập đi tập lại nhiều
lần. Hô khẩu lệnh phải mạnh, dứt khoát. Động tác nào còn yếu, HLV làm mẫu lại
để người tập quan sát và hướng dẫn cách khắc phục những cử động còn sai.
Bước 5: Kiểm tra và sửa chữa động tác sai
Trong quá trình giảng dạy và luyện tập thường xảy ra những thiếu sót, làm động
tác sai. Việc sửa chữa phải tiến hành từng bước, có trọng điểm, điều trước tiên
phải nguyên nhân thiếu sót đó, do phương pháp huấn luyện, do trình độ người
tập, hay do động tác phức tạp. Sau khi tìm được nguyên nhân HLV phải sửa
chửa ngay. Muốn tránh thiếu sót sai lầm thì phải đảm bảo dạy đúng như chỉ dẫn,
đúng chương trình :
- Tiến hành từng bước
- Từng bộ phận bài tập
- Ôn tập và củng cố dần dần
Bước 6: Biện pháp sửa chữa thiếu sót :
HLV phải đi lần lượt từng nhóm, từng người để uốn nắn động tác làm sai. Có thể
sửa chữa bằng lời, nói rõ những chỗ tập sai, có thể trực tiếp uốn nắn từng võ
sinh. Khi nào nhận thấy có một sai lầm chung HLV chọn 1 em nào sai nhiều
nhất, vừa sửa chữa vừa giải thích cho toàn thể lớp:
- Giải thích, chỉ dẫn lại yêu cầu và cách làm động tác
- Làm mẫu lại động tác
- Yêu cầu làm lại động tác chính xác. Làm từ từ, từng bộ phận rồi đến tòan bộ
- Ôn tập nhiều lần
15

Bước 7: Kiểm tra :
Tùy theo mức độ tiếp thu của võ sinh, HLV có thể áp dụng phương pháp kiểm
tra chất lượng động tác bằng cách gọi một số người ra, lần lượt biểu diễn 1 số
động tác. Sau đó, phân tích chổ đúng, sai để đánh giá việc thực hiện động tác.
4.1.3. Huấn luyện các thế tấn :
Các thế tấn có trong bài quyền đều phải được tập trước. cần chú ý làm cho võ
sinh nắm vững vị trí bàn chân, vị trí đùi, tư thế của thân.
Bước 1: Huấn luyện cách chuyển tấn :
Chú ý nắm vững sự vận động của chân khi chuyển tấn, chân chuyển luôn luôn
phải trở về chân trụ . Hướng dẫn cụ thể, rành mạch cách chuyển tấn.
Bước 2: Huấn luyện cách đá :
Gồm các loại đá, đạp. Hướng dẫn võ sinh hiểu rõ cách lấy sức bật ở hông, ở đầu
gối, cách lầy đà, đá ra và rút chân về.
Bước 3: Huấn luyện vị trí vận động của 2 cánh tay :
Chú ý đến tác dụng: Che thân, che mặt, đầu, biên độ rộng thì hở sườn, hở bụng,
hạ bộ, mặt. Chú ý cách vận động cổ tay, bàn tay.
Bước 4: Huấn luyện cách phối hợp giữa thế tấn, tay, chân, hướng mặt, mắt
nhìn :
Trong từng động tác, làm thế nào cho có sự phối hợp nhịp nhàng, cân đối trong
từng động tác. Trong giai đoạn chuyển thế, Huấn luyện viên phải coi trọng tính
chính xác của động tác, thế võ, sự phối hợp, cùng lúc giữa cử động chân tay với
đầu, mắt và hơi thở.
.
4.1.4. Huấn luyện tâm lý trong thi đấu Vovinam cho học sinh:
Do Vovinam là môn thể thao thi biểu diễn cá nhân và đối kháng cá nhân cho
nên trạng thái của VĐV sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích thi đấu của họ
trong quá trình tuyển chọn cũng như huấn luyện tôi đã đánh giá và huấn luyện
các VĐV của mình qua các hình thức sau.
16

Giáo dục tâm lý cho học sinh:
- Đầu tiên tôi giáo dục bồi dưỡng cách nhìn đúng với thành công và thất bại
thắng, thua cho học sinh để họ có lòng tự tin để nổ lực trong luyện tập và thi đấu
- Tôi luôn quan tâm đến học sinh qua nhiều hình thức hỏi han, động viên,
chia sẻ, khích lệ để các em vượt qua khó khăn mệt nhọc nhất là về thể lực cũng
như những khó khăn bản thân của học sinh.
- Tạo mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, quan tâm giúp đỡ và tạo niềm tin cho
các em trong luyện tập và trong thi đấu.
Huấn luyện tâm lý cho học sinh
- Cho học sinh luyện tập và thi đấu thử với những yêu cầu về độ khó cao đòi
hỏi người tập phải thực hiện với những nỗ lực ý chí lớn.
- Sử dụng các các bài tập thi đấu trong những điều kiện khác nhau về đối
tượng, môi trường, sân bãi, khán giả như tôi cho VĐV thực hiện tập các nội dung
trong điều kiện sân trơn, trời mưa, trời nắng, oi bức trước nhiều khán giả trong
trường và ngoài trường…
- Cho áp dụng nhiều bài tập thi đấu trong các buổi tập, tổ chức nhiều buổi
biểu diễn giao lưu văn hóa văn nghệ trong và ngoài trường vào các dịp lể hội …
- Đến ngày sắp thi đấu tôi đưa VĐV đến sớm để làm quen với môi trường
sống ở đó, như ăn, uống sinh hoạt, khí hậu, làm quen với nhà thi đấu, thảm
đấu…
Nhờ việc sử dụng phương pháp huấn luyện tâm lý này mà đa số VĐV của
tôi trong quá trình kiểm tra và thi đấu tại hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh năm
2011 và hội khỏe Phù Đổng toàn Quốc tại Cần Thơ năm 2012 thì vấn đề tâm
lý trong thi đấu các em tỏa ra rất ổn định và rất tự tin hoàn thành tốt các nội
dung thi của mình.

4.2. Phương pháp sử dụng các phương tiện vào trong huấn luyện giúp học
sinh có tâm lý tốt trong thi đấu.
Để hổ trợ trong quá trình huấn luyện tâm lý Vovinam cho học sinh THPT
triệu sơn 2 ngoài việc sử dụng những dụng cụ và phương tiện chuyên môn ra tôi
còn sử dụng các phương tiện thông tin như, băng đĩa, máy chiếu, máy vi tính,
máy quay video cá nhân và tư liệu chuyên môn về Vovinam để hổ trợ vào trong
quá trình huấn luyện cho học sinh.
17

Phương pháp tiến hành và sử dụng :
Dùng máy chiếu và các đầu thu phát để chiếu các đoạn video, các bài thi có
các nội dung thi Vovinam mà tôi đang huấn luyện cho VĐV xem để học hỏi và
rút kinh nghiệm về tâm lý, các đoạn video thường là các bài tập mẩu hoặc các
nội dung thi đấu quyền đỉnh cao của các VĐV thi quốc tế đạt giải cao.
Sử dụng máy quay video cá nhân quay lại các nội dung bài tập, bài thi của
từng VĐV để coi lại chậm, phát hiện những điểm yếu những điểm chưa thực
hiện được để từ đó đưa ra biện pháp sửa chữa kỹ thuật cho từng VĐV đồng thời
cũng cho VĐV xem lại video bài tập của mình để các em so sánh với những
video bài tập mẩu xem còn điểm nào họ còn kém còn chưa thực hiện được từ đó
giúp các em tích cực luyện tập và tâm lý vững vàng hơn để sữa chữa những
nhược điểm của mình và tự tin thi đấu.
Bằng việc áp dụng thêm phương pháp này tôi đã tạo nên những tác động
quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình huấn luyện tâm lý thi đấu Vovinam,
rút ngắn được thời gian huân luyện và nâng cao được thành tích của học
sinh.
4.3. Phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình huấn luyện tâm lý.
Thông qua kiểm tra đánh giá huấn luyện viên mới có thể đánh giá được quá
trình thực hiện kế hoạch huấn luyện, xác định hiệu quả các phương pháp,
phương tiện huấn luyện. Phương pháp kiểm tra đánh giá đội tuyển Vovinam học
sinh ở trường THPT triệu sơn 2 bao gồm những hình thức kiểm tra sau:
ơ

- Sử dụng phương pháp quan sát và đánh giá kết quả tập luyện của VĐV. Như
thông qua các buỗi tập để quan sát các VĐV của mình luyện tập.
- Sử dụng các bài tập, các nội dung kiểm tra để đánh giá về các mặt huấn
luyện như: Kỹ thuật, thể lực và tâm lý của VĐV.
- Sử dụng máy quay video cá nhân quay lại những bài tập, kỹ thuật và nội
dung thi của VĐV rồi xem lại để phân tích, nhận xét và đánh giá. Có như vậy
mới có thể xem xét và đánh giá chuẩn từng VĐV của mình trong mọi góc độ từ
đó đưa ra những biện pháp cụ thể, kịp thời cho từng VĐV.
Trong quá trình huấn luyện đội tuyển tôi đã sử dụng phương pháp này
như một phương tiện chủ yếu để phân tích đánh giá hiệu quả của quá trình
huấn luyện tâm lý học sinh trong từng giai đoạn cụ thể.
5. Hiệu quả của quá trình huấn luyện tâm lý Vovinam cho học sinh trường
THPT Triệu sơn 2.
Hiệu quả của quá trình huấn luyện nội dung quyền Vovinam được thông
qua kết quả kỳ thi tại Hội khỏe phù đổng toàn tỉnh năm 2015 của đội tuyển
18

Vovinam học sinh trường THPT triệu sơn 2 vừa qua. Đội xếp nhì toàn đoàn nội
dung thi Vovinam. 100% học sinh di thi đều đạt giải ở các nội dung tham gia.

TT
2

3

Nội dung thi
Song luyện 3 nữ

Họ và tên
Lê Thị Ngọc Anh

Giới
tính
Nữ

Hứa Thị Tú
Song luyện 3

Lê Ngọc Tuấn

nam

Nguyễn Hoàng Anh

Nam

Thiêù Viết Hồng
Lê Bật Hùng

5
6
7
8

Long hổ quyền

Hứa Thị Tú

45-48 kg nữ
Lê Thị Thương
Tinh Hoa kiếm pháp Lê Thị Thủy
Tự Vệ nữ
Lê Thị Ngọc Anh

HCV cấp tỉnh
HCV cấp tỉnh
HCB cấp tỉnh

Vũ Huy Kỳ
Đoàn chân tấn công

HCV cấp tỉnh
HCV cấp tỉnh
HCV cấp tỉnh

Lê Thế Mừng
4

Thành tích

HCB cấp tỉnh
Nam

HCB cấp tỉnh
HCB cấp tỉnh

Nữ

HCB cấp tỉnh

Nữ
Nữ
Nữ

HCĐ Cấp tỉnh
HCĐ Cấp tỉnh
HCĐ Cấp tỉnh

Bảng kết quả đạt được của đội tuyển Vovinam học sinh trường THPT
triệu sơn 2 thi tại Hội khỏe phù đổng toàn tỉnh năm 2015
Qua những kết quả đã đạt được trong huấn luyện đội tuyển Vovinam học
sinh ở trên. Tôi có thể khẳng định rằng những phương pháp huấn luyện tâm
lý do tôi cải tạo và đã áp dụng sáng tạo vào huấn luyện đội tuyển Vovinam học
sinh trường THPT triệu sơn 2 trong khoảng thời gian vứa qua là mang lại
hiệu quả tốt.

19

C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Từ những kết quả đạt được trong quá trình huấn luyện tôi đi đến một số kết
luận và đề xuất như sau.
I. Kết luận.
Qua kết quả ban đầu đạt được trong quá trình huấn luyện tâm lý Vovinam
Cho học sinh trường THPT Triệu sơn 2 đã giúp tôi tự tin và mạnh dạn hơn trong
công việc huấn luyện, giảng dạy trong nhà trường và đồng thới thông qua đó là
cơ sở giúp tôi tiếp tục phát huy phát triển phong trào dạy và huấn luyện môn võ
dân tộc trong trường học phổ thông được tốt hơn.
- Hiệu quả áp dụng của các phương pháp này còn có thể đạt cao hơn nữa nếu
thời gian huấn luyện nhiều và học sinh đã có phong trào học võ từ trước.
- Khả năng phát triển của các phương pháp này sẽ phát huy tốt hơn nếu được
trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, dụng cụ và phương tiện cho tập luyện và thi đấu.
-Trong quá trình huấn luyện và giảng dạy tâm lý môn Vovinam việc áp
dụng các phương pháp, phương tiện vào huấn luyện qtâm lý Vovinam từ đó lựa
chọn ra phương pháp huấn luyện phù hợp là hoàn toàn cần thiết. Có như vậy mới
nâng cao được thành tích của quá trình huấn luyện.
II. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị.
1. Bài học kinh nghiệm:
Qua áp dụng một số phương pháp huấn luyện tâm lý thi đấu VOVINAM
cho học sinh trường THPT Triệu sơn 2 với những kết quả bước đầu đạt được tôi
rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Các phương pháp, tôi đã sử dụng huấn luyện đội tuyển Vovinam học sinh
trường THPT triệu sơn 2 các bước trên đã mang lại những thành tích cao đó là:
+Các bước tiến hành huấn luyệnkỷ thuật cơ bản.
+Huấn luyện các thế võ.
+Huấn luyện các thế tấn :
+Huấn luyện tâm lý trong thi đấu Vovinam cho học sinh:
+Phương pháp sử dụng các phương tiện vào trong huấn luyện tâm lý.
+Phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình huấn luyện quyền.
Đây là những phương pháp tôi đã cải tạo và áp dụng vào huấn luyện
quyền cho đội tuyển một cách sáng tạo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nhà
trường và tình trạng, thể chất của học sinh.
Trong quá trình huấn luyện tâm lý cho đội tuyển Vovinam ngoài việc sử dụng
các phương pháp, phương tiện vào trong huấn luyện cần phải có sự nhiệt tình,
20

tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi, giám nghĩ
giám làm của người thầy và sự nổ lực cố gắng học tập của học sinh.
2. Kiến nghị:
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục thể chất và huấn
luyện thể thao nói chung và môn Vovinam nói riêng tại trường THPT triệu sơn 2
cho phép tôi có một số kiến nghị như sau:
- Để cho công tác đưa võ dân tộc vào trường học được phát triển và có chất
lượng thì phải được sự đầu tư và quan tâm hơn nữa của các cấp ban ngành.
- Đối với học sinh tham gia tập luyện thì cần được sự quan tâm động viên
và tạo điều kiện hơn nữa của gia đình, giáo viên chủ nhiệm, nhà trường về vật
chất cũng như tinh thần để giúp các em tích cực, hứng thú ham thích học và
luyện tập tạo thuận lợi cho việc nâng cao thành tích.
- Đối với nhà trường cần có sự quan tâm động viên hơn nữa về vật chất và
tình thần cho giáo viên cũng như đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất như phòng tập,
dụng cụ tập luyện, phương tiện huận luyện có như vậy giáo viên mới có đủ điều
kiện tập trung vào chuyên môn huấn luyện để có thể tìm ra được các phương
pháp mới nâng cao thành tích huấn luyện.
- Đối với sở GD-ĐT cần tổ chức nhiều các lớp tập huấn cho giáo viên thể
dục về kỹ thuật và phương pháp huấn luyện Vovinam để giáo viên có thêm nhiều
kiến thức và kinh nghiệm. Tổ chức nhiều giải thi đấu Vovinam cho học sinh và
đặc biệt nhất là hổ trợ và cung cấp các cơ sở vật chất, trang thiết bị dung cụ cho
luyện tập và thi đấu Vovinam cho nhà trường.
Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, với một khả năng còn nhiều
giới hạn cũng như thời gian ngắn nhưng bằng sự nhiệt tình và tâm huyết với
nghề tôi mạnh dạn trình bày lại những kinh nghiệm huấn luyện quyền mà
bản thân đã áp dụng và bước đầu cũng đã đạt được những hiệu quả. Nhưng
qua đây tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến và học hỏi thêm những kinh
nghiệm quí giá khác của quý vị Võ sư, Huấn Luyện viên, Giáo viên đã hoặc
đang trực tiếp giảng dạy huấn luyện môn Vovinam để đề tài của tôi được
hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Triệu sơn ngày 15 tháng 04 năm
2016
Người thực hiện

21

Nguyễn Văn Dương

Tài Liệu Tham Khảo.

TT
1
2
3
5
6
7

Tên tài liệu
Giáo trình lý luận và phương
pháp TDTT
Thể dục thể thao trường học
Lý luận và phương pháp huấn
luyện thể thao
Kỹ thuật Vovinam – Việt Võ
Đạo tập 1.
Giáo trình sinh lý học TDTT
Luật thi đấu Vovinam

Tác giả
PGS - TS Nguyễn
Toán.
Nhà xuất bản TDTT
Hà Nội
Nhà xuất bản TDTT
Hà Nội
Vovinam – Việt Võ
Đạo
Nhà xuất bản TDTT
Tổng cục Thể dục thể
thao ban hành

Năm xuất bản.
2001
1999
1984
2009
1985
2009

22

23