Tải bản đầy đủ
Một số yêu cầu khi thiết kế cấp điện.

Một số yêu cầu khi thiết kế cấp điện.

Tải bản đầy đủ

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một bước,
nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng không những trong giai đoạn trước mắt mà còn
dự kiến cho sự phát triển trong tương lai 5 năm 10 năm hoặc có khi lâu hơn nữa.
Khi thiết kế CCĐ cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:
2.1 Độ tin cậy cung cấp điện:
Độ tin cậy cung cấp điện tùy thuộc vào hộ tiêu thụ loại nào. Trong điều kiện
cho phép ta cố gắng chọn phương án cung cấp điện có độ tin cậy càng cao càng tốt.
Theo quy trình trang bị điện và quy trình sản xuất của nhà máy cơ khí thì việc
ngừng cung cấp điện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gây thiệt hại về kinh
tế do đó ta xếp nhà máy cơ khí vào hộ phụ tải loại 2.
2.2 Chất lượng điện.
Chất lượng điện đánh giá bằng hai tiêu chuẩn tần số và điến áp. Chỉ tiêu tần
số do cơ quan điều khiển hệ thống điều chỉnh. Chỉ có những hộ tiêu thụ lớn mới
phải quan tâm đến chế độ vận hành của mình sao cho hợp lý đễ góp phần ổn định
tần số của hệ thống lưới điện.
Vì vậy người thiết kế cung cấp điện thường phải chỉ quan tâm đến chất
lượng điện áp cho khách hàng. Nói chung điện áp ở lưới trung áp và hạ áp cho
phép dao động quanh giá trị 5% điện áp định mức. Đối với phụ tải có yêu cầu cao
về chất lượng điện áp như các máy móc thiết bị điện tử, cơ khí có độ chính xác
vv… điện áp chỉ cho phép dao động trong khoảng 2,5%.
2.3 An toàn điện.
Hệ thống cung cấp điện phải được vận hành an toàn đối với người và thiết
bị. Muốn đạt được yêu cầu đó, người thiết kế phải chọn được sơ đồ cung cấp điện
hợp lý, mạch lạc để tránh nhầm lẫn trong vận hành, các thiết bị phải được chọn
đúng loại đúng công suất. Công tác xây dựng lắp đặt phải được tiến hành đúng,
chính xác cẩn thận. Cuối cùng việc vận hành, quản lý hệ thống điện có vai trò hết

4

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

sức quan trọng, người sử dụng tuyệt đối phải chấp hành những quy định về an toàn
sử dụng điện.
2.4 Kinh tế.
Khi đánh giá so sánh các phương án cung cấp điện chỉ tiêu kinh tế chỉ được
xét đến khi các chỉ tiêu kỹ thuật trên được đảm bảo chỉ tiêu kinh tế được đánh giá
qua tổng số vốn đầu tư, chi phí vận hành, bảo dưỡng và thời gian thu hồi vốn đầu
tư. Việc đánh giá chỉ tiêu kinh tế phải thông qua tính toán và so sánh giữa các
phương án từ đó mới lựa chọn được các phương pháp, phương án cung cấp điện tối
ưu.
Tuy nhiên trong quá trình thiết kế hệ thống ta phải biết vận dụng, lồng ghép các
yêu cầu trên vào nhau để tiết kiệm được thời gian và chi phí trong quá trình thiết
kế.
2.5 Phân loại hộ phụ tải điện.
Hộ tiêu thụ điện là bộ phận quan trọng của hệ thống cung cấp điện. Tùy theo
mức độ quan trọng mà hộ tiêu thụ được phân thành ba loại:
- Hộ loại 1: là hộ tiêu thụ mà khi ngừng cung cấp điện sẽ dẫn đến nguy hiểm
đối với tính mạng con người, gây thiệt hại lớn về kinh tế (hư hỏng máy móc, thiết
bị, gây ra hàng loạt phế phẩm), ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị, an ninh quốc
phòng…
Đối với hộ loại 1, phải được cung cấp ít nhất từ hai nguồn điện độc lập, hoặc
phải có nguồn dự phòng nóng.
- Hộ loại 2: là hộ tiêu thụ mà khi ngừng cung cấp điện sẽ gây ra thiệt hại lớn
về kinh tế như hư hỏng một bộ phận máy móc thiết bị, gây ra phế phẩm, ngừng trệ
sản xuất.
Cung cấp điện cho hộ loại 2 thường có thêm nguồn dự phòng. Vấn đề ở đây là
phải so sánh giữa vốn đầu tư cho nguồn dự phòng và hiệu quả kinh tế đưa lại do
việc không bị ngừng cung cấp điện.

5

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Hộ loại 3: là những hộ tiêu thụ điện còn lại như khu dân cư, trường học,
phân xưởng phụ của các nhà máy… Đối với hộ sử dụng điện loại này cho phép
mất điện trong thời gian ngắn để sửa chữa khắc phục sự cố.
Thông thường hộ tiêu thụ loại 3 được cấp điện từ một nguồn.
3. Giới thiệu nhà máy cơ khí.
Trong nhà máy cơ khí có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng, phong
phú và phức tạp. Các hệ thống máy móc này có tính công nghệ cao và hiện đại.
Do vậy, việc cung cấp điện cho nhà máy phải đảm bảo chất lượng và độ tin cậy
cao.
Đứng về mặt cung cấp điện thì việc thiết kế điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải
trong tương lai, về mặt kỹ thuật và kinh tế phải đề ra phương án cấp điện sao cho
không gây quá tải sau vài năm sản xuất và cũng không gây quá dư thừa dung
lượng công suất dự trữ.
Toàn bộ nhà máy cơ khí 8N3 có quy mô khá lớn với 13 phân xưởng có các số
liệu phụ tải tính toán cho ở bảng 2.
3.1 Phân xưởng cơ điện
Có nhiệm vụ sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị máy móc của nhà máy. Phân
xưởng này cũng trang bị nhiều máy móc vạn năng có độ chính xác cao đáp
ứng yêu cầu sửa chữa phức tạp của nhà máy. Mất điện phân xưởng này sẽ
gây lãng phí lao động.
3.2 Phân xưởng cơ khí 1,2
Phân xưởng cơ khí là một trong những khâu quan trọng trong nhà máy cơ khí
công nghiệp, là mắt xích quan trọng để tạo nên một sản phẩm công nghiệp hoàn
chỉnh, có nhiệm vụ sản xuất nhiều sản phẩm cơ khí đảm bảo yêu cầu kinh tế, kỹ
thuật. quá trình thực hiện trên máy cắt gọt kim loại khá hiện đại với dây chuyền tự

6

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

động cao. Nếu điện không ổn định sẽ làm hỏng các chi tiết đang gia công gây lãng
phí lao động.
3.3 Phân xưởng rèn, dập
Phân xưởng được trang bị các máy móc và lò rèn để chế tạo ra phôi và các chi
tiết khác đảm bảo độ bền và cứng.
3.4 Phân xưởng đúc thép, đúc gang
Đây là loại phân xưởng mà đòi hỏi mức độ cung cấp điện cao nhất, nếu ngừng
cấp điện thì các sản phẩm đang nấu trong lò sẽ trở thành phế phẩm gây ảnh hưởng
lớn về mặt kinh tế.
3.5 Phân xưởng mộc mẫu
Có nhiệm vụ tạo ra các loại khuôn mẫu, các chi tiết phục vụ cho sản xuất.
3.6 Phân xưởng lắp ráp
Có nhiệm vụ lắp ráp các chi tiết để hoàn thiện sản phẩm.
3.7 Phân xưởng kiểm nghiệm
Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm và chi tiêu kỹ thuật của sản phẩm.
Trong phân xưởng sử dụng nhiều thiết bị đo, đếm có độ chính xác cao, do vậy mức
độ ổn định là quan trọng nhất.

CHƯƠNG 2
XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 1 VÀ
TOÀN BỘ NHÀ MÁY CƠ KHÍ 8N3

7