Tải bản đầy đủ
Phần 2: Khám phá Châu Âu

Phần 2: Khám phá Châu Âu

Tải bản đầy đủ

1

3

2

5

4
6

13

8

7

14

9

15

10

16

11

12

Câu 1

Nước Đức được mệnh danh là đất
nước của “bia” đúng hay sai?
A. Đúng
C. Sai

Câu 2

A. Pháp
B. Đức
C.Mỹ

Đây là quốc kì của nước nào:

Câu 3

Nói đến Tây Ban Nha người ta
thường nhớ đến:

A. Cối xay gió, hoa tuilip
B.Đấu bò tót, đàn ghitar,
điệu nhảy Flameco
C.Hoa Anh đào, núi Phú
Sĩ, Su mô

Câu 4
Hà Lan có loài hoa gì nổi tiếng?

A. Hoa Tulip
C. Hoa hồng
B. Hoa hướng dương

Câu 5

Thủ đô của nước Đức là:
A. Berlin
B.Luân Đôn
C. Madrid

Câu 6

Thụy Sĩ nổi tiếng với:
A. Đồng Hồ
B. Đồ chơi trẻ em
C. Điện thoại

Câu 7

Các thương hiệu xe hơi nổi
tiếng ở:

A. Đức
B. Anh
C. Trung Quốc