Tải bản đầy đủ
Vi khuẩn Flavobacterium columnare gây nên bệnh trắng đuôi Thuộc vi khuẩn Gram âm, hình que, dài và mảnh, kích thước khoảng 0,5-1.0 x 4-10 µm

Vi khuẩn Flavobacterium columnare gây nên bệnh trắng đuôi Thuộc vi khuẩn Gram âm, hình que, dài và mảnh, kích thước khoảng 0,5-1.0 x 4-10 µm

Tải bản đầy đủ

Đi ều ki ện phát tri ển
b ệnh:
1. Môi trường nước quá ô nhiễm
2. Thời tiếy thay đổi đột ngột
3. Mật độ ương nuôi quá dày
4. Vận chuyển cá bị sốc, xây xát
5. Cá bị bội nhiệm bởi ký sinh (trùng bánh xe) và nấm
6. Thường xuất hiện giai đoạn giống 15-40 ngày tuổi
* Vi khuẩn F. columnare thì chúng xâm nhập và gây tổn
thương từ bên ngoài cơ thể cá, chủ yếu ở da và
mang

Kh ả năng gây b ệnh và
kh ả năng lây lan
 Vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm này phân bố khắp nơi
trong môi trường tự nhiên và có khả năng gây bệnh
theo chiều ngang
 Vi khuẩn F. columnare có thể sống trong nước sạch
đến vài tháng
 vi khuẩn này lúc nào cũng hiện diện trong môi trường
nuôi, nhưng sự bùng phát bệnh còn phụ thuộc vào
điều kiện môi trường ao ương nuôi, h ình thức và mức
độ tổn thương do stress, tình trạng sức khỏe của cá và
khả năng gây bệnh của vi khuẩn

Kh ả năng gây b ệnh và
kh ả năng lây lan
 Đa số các loài vi khuẩn
xâm nhập vào cơ thể cá
chủ yếu theo đường
máu và thận nhưng đối
với vi khuẩn F.
columnare thì chúng
xâm nhập và gây tổn
thương từ bên ngoài cơ
thể cá, chủ yếu ở da và
mang.

Mang cá Điêu Hồng bị nhiễm
bệnh (từ vibo.com.vn)

THE END
Cám ơn các b ạn đã theo dõi
bài thuy ết trình c ủa nhóm 8

^.^

^.^