Tải bản đầy đủ
IV. Khó khăn cần cải thiện:

IV. Khó khăn cần cải thiện:

Tải bản đầy đủ

Giúp các em học tốt môn toán lớp 6 - 7
Đặc biệt, máy tính tay tuy là phát minh khoa học mang tính thực tiễn cao,
nhưng đối với học sinh lớp 6, hay 7 thì thật là tai hại, các em sẽ dựa dẫm, lười
nhác suy nghĩ là phải áp dụng kiến thức cơ bản nào để tính toán? Vì vậy, giáo
viên phải hạn chế đến mức có thể để học sinh không áp dụng một cách bừa bãi.
Một số điều cần phải nhắc nhở học sinh trong văn phạm tiếng phổ thông
và tiếng thường ngày; nhưng đặc biệt nếu là vấn đề của sách giáo khoa thì thật
khó nói, học sinh sẽ không biết cái nào là đúng, sử dụng như thế nào là sai, làm
cho kiến thức không rạch ròi, dễ nhầm lẫn.
Nên xây dựng thêm cho học sinh một môi trường riêng để trao đổi thông
tin lẫn nhau, học nhóm, hay hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Gia đình kết
hợp với nhà trường giáo dục ý thức cho các em một cách lành mạnh, không bạo
lực.

-Trang 16-

Giúp các em học tốt môn toán lớp 6 - 7

C. PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Trên đây là nội dung chuyên đề “Giúp các em học tốt môn toán 6,7” của
cá nhân tôi được triển khai trong môi trường dạy học của mình.
Qua quá trình triển khai chuyên đề, qua học hỏi kinh nghiệm của nhiều
anh, chị đi trước tôi mạnh dạn viết lại những gì mình đã làm, tuy tay nghề sư
phạm chưa được già dặn và thấu đáo. Nhưng ở mỗi nơi, mỗi trường có đặc thù
riêng, và đối với mỗi học sinh đều có mối thiện cảm đối với giáo viên dạy cũng
khác nhau. Trong quá trình dạy, đối với từng đối tượng mà tôi điều chỉnh sao
cho phù hợp với các em, đôi lúc giáo viên phải theo sự tiếp thu của học sinh mà
đặt câu hỏi sao cho dễ hiểu, có thể giúp gợi mở để các em tư duy. Nhưng bài
đưa ra không nên quá dễ, phải có dễ, phải có khó dần, học sinh sẽ không nản mà
sẽ tìm cách để giải quyết bài toán tốt hơn.
Mục đích của tôi là làm như thế nào rút ra được kinh nghiệm cho bản
thân, giúp cho khả năng dạy học của mình nâng cao hơn, giảm thiểu học sinh
chán học mà bỏ học.
Đồng thời cũng rất mong sự đóng góp chân thành từ các bạn, anh, chị
đồng nghiệp, của hội đồng khoa học các cấp để tôi có thêm những kinh nghiệm
quý báu trong day học. Bởi theo tôi nghĩ ở bất kì đâu, làm bất kì một việc gì
muốn hoàn thành tốt công việc thì đòi hỏi phải có phương pháp đúng, có sự rèn
luyện, sự nỗ lực tự phấn đấu của mỗi cá nhân mình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

-Trang 17-

Giúp các em học tốt môn toán lớp 6 - 7
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.
Xuân Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2017
NHẬN XÉT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Người viết
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Phạm Thị Thanh

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Tổ trưởng

Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ
. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Chủ tịch hội đồng
(Kí tên, đóng dấu)

-Trang 18-

Giúp các em học tốt môn toán lớp 6 - 7

NHỮNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
SGK toán 6

-

NXB giáo dục

SBT toán 6

-

NXB giáo dục

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán 6

-

NXB giáo dục

Em học giỏi toán 6

-

NXB tổng hợp TP HCM

Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 6

-

NXB giáo dục

500 bài tập cơ bản và nâng cao toán 6

-

NXB ĐHQG TP HCM

SGK toán 7

-

NXB giáo dục

SBT toán 7

-

NXB giáo dục

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán 7

-

NXB giáo dục

Em học giỏi toán 7

-

NXB tổng hợp TP HCM

Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 7

-

NXB giáo dục

-Trang 19-

Giúp các em học tốt môn toán lớp 6 - 7

MỤC LỤC
Trang

-Trang 20-