Tải bản đầy đủ
Chiến lược truyền thông

Chiến lược truyền thông

Tải bản đầy đủ

của khách hàng và lưu lại đó lâu dài. Chính vì vậy, các nhà sản xuất ô tô Thái Lan đã
nhấn mạnh thông điệp mà họ gửi đến cho những người tiêu dùng một cách rõ ràng, cụ thể
và nhắm đúng vào khách hàng mục tiêu.
Mục tiêu truyền thông
Tạo dựng một hình ảnh, thương hiệu ô tô Thái Lan gần gũi với người tiêu dùng Việt
Nam về đặc tính sản phẩm cũng như kiểu dáng. Gia tăng sự hiểu biết của người tiêu dùng
Việt đối với sản phẩm ô tô Thái Lan. Thời gian thu phản hồi tương đối ngắn.
Các công cụ truyền thông
Có khá nhiều công cụ truyền thông để quảng bá ô tô Thái Lan đến người tiêu dùng
Việt Nam như: nhân viên bán hàng, quảng cáo, hội chợ triển lãm, diễn đàn, hội thảo kỹ
thuật chuyên đề, hội nghị khách hàng,…
Nhân viên bán hàng
Thông qua nhân viên bán hàng tại các hệ thống cửa hàng ô tô tại Việt Nam có thể
quảng sản phẩm đến người tiêu dùng Việt Nam các dòng sản phẩm, đặc tính, tiện ích của
ô tô Thái Lan. Từ đó, gia tăng hiểu biết của người tiêu dùng Việt về sản phẩm ô tô Thái
Lan. Sử dụng lao động tại Việt Nam có kiến thức về kỹ thuật để nắm rõ đặc tính sản
phẩm mà dễ dàng truyền thông đến người tiêu dùng. Mặt khác, sử dụng nhân viên bán
hàng người địa phương nhằm mục đích tương quan về quan niệm, văn hóa, ngôn ngữ để
dễ dàng hiểu biết và trao đổi buôn bán thuận tiện hơn. Đây là những phương án mà các
doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đang thực hiện.
Quảng cáo
Quảng bá rộng rãi sản phẩm ô tô Thái Lan đến người tiêu dùng Việt Nam thông qua
các kênh thông tin khác nhau: truyền hình, báo chí, tạp chí chuyên ngành hoặc qua điện
thoại di động,… nhằm để cho người tiêu dùng nhận thức được chất lượng, đặc tính của
sản phẩm ô tô Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam.
29

Hội chợ triển lãm
Liên kết các doanh nghiệp sản xuất ngành ô tô Thái Lan, thường xuyên mở các hội
chợ, triển lãm tại Việt Nam nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm ô tô Thái Lan tại thị
trường Việt Nam. Hoạt động này đã diễn ra thường xuyên, định kỳ và ngày càng mở rộng
quy mô để quảng bá sản phẩm được rộng rãi hơn đến người tiêu dùng.
Diễn đàn
Các doanh nghiệp sản xuất ô tô Thái Lan hợp tác với nhau thành lập một diễn đàn
chuyên về ô tô Thái Lan. Tại đây, mọi thông tin về sản phẩm ô tô của doanh nghiệp ô tô
Thái Lan được cung cấp đầy đủ, chính vì thế mà người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tìm
kiếm thông tin mà ít tốn công sức tìm hiểu nhiều. Có thể thấy, nhận thức của người tiêu
dùng Việt Nam đối với sản phẩm ô tô Thái Lan ngày càng biết đến nhiều hơn và lan rộng
nhanh chóng hơn.
Hội nghị khách hàng
Thông qua các hội nghị khách hàng, các doanh nghiệp sản xuất ô tô Thái Lan đã củng
cố sự tin tưởng đối với khách hàng hiện tại. Chính những khách hàng này sẽ giúp họ
truyền thông rộng rãi đến với nhiều người tiêu dùng hơn thông qua những mối quan hệ
tốt đẹp giữa khách hàng hiện tại với khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp sản xuất ô
tô Thái Lan.

KẾT LUẬN:
Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho việc xuất khẩu ô tô nguyên chiếc của Thái
Lan. Các doanh nghiệp sản xuất ô tô Thái Lan đã và đang thúc đẩy những chiến lược
quảng bá cũng như tận dụng lợi thế của mình để tăng cường xuất khẩu ô tô nguyên chiếc
và cac sản phẩm phụ tùng lắp ráp ô tô sang Việt Nam. Với những con số ấn tượng mà họ
đã được tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Có thể nhìn nhận được rằng
Thái Lan là một đối thủ đáng gờm đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Việt Nam
30

cần phải có những biện pháp nhằm phát triển bắt kịp với tốc độ phát triển của các nước
mới có thể đứng vững trên thương trường tự do cạnh tranh hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình “ Marketing quốc tế” của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
2. Các số liệu từ các bài báo, báo cáo trên các trang internet:
 http://vnexpress.net/
 http://cafef.vn/
 https://gso.gov.vn

31