Tải bản đầy đủ
1 Chế tạo mạch in

1 Chế tạo mạch in

Tải bản đầy đủ

Hình 3.3: Mạch mở rộng cảm biến, sạc và hiển thị LED trạng thái.
Hình 3.4 là 1 mạch mở rông Arduino của của hệ đo mức lũ. Nó bao gồm các chân giao
tiếp với cảm biến siêu âm và mô-đun SIM900A , các đèn trạng thái hiện thị kết quả.

Hình 3.4: Mạch mở rộng Arduino thiết bị đo mức lũ
30

3.2 Hệ đo mưa
3.2.1 Gầu đo mưa
Gầu đo mưa là vật thu và chứa nước mưa để cảm biến tiến hành đo đạt. Cấu tạo của
nó gồm 2 bộ phận. Một ống hình trụ được làm từ nhựa có chiều cao 35 cm và đường
kính 20 cm mục đích chứa nước mưa. Một gầu hứng nước được làm từ inoc hình nón
có chiều cao 10 cm và đường kính đáy 20 cm nhằm thu mưa và ngăn cản vật bẩn chui
vào gầu đo mưa.
Gầu đo mưa phải được đặt ở nơi thông thoáng, không bị che chắn bởi các vật thể
khác.Vị trí đặt thích hợp là sân hoặc mái nhà. Gầu đo mưa có ống thông, tính từ đáy có
chiều cao 20cm. Mục đích của nó để đảm bảo an toàn cho các linh kiện điện tử bên
trong cảm biến không bị ngập trong nước. Tất cả các thông số này đều đảm bảo theo
quy chuẩn của hiệp hội đo mưa thế giới.

Hình 3.5: Thông số kĩ thuật của gầu đo mưa
3.2.2 Hình ảnh thực tế của hệ đo mưa
Về mặt kĩ thuật hệ đo mưa được chia làm 2 phiên bản khắc nhau, sử dụng cảm biến
mức và cảm biến siêu âm. Nhìn chung về mặt phần cứng thì thiết bị sử dụng cảm biến
mức tương đối phức tạp hơn so với cảm biến siêu âm. Nếu như cảm biến siêu âm là
một mô-đun được bán sẵn trên thị trường, rất đơn giản để sử dụng thì cảm biến mức
gồm rất nhiều các linh kiện khắc nhau, cấu hình phức tạp, hệ thống tương đối cồng
kềnh. Hình 3.6 là hình ảnh thực tế hộp cảm biến và xử lí thiết bị đo mưa

31

Hình 3.6: Hộp cảm biến và xử lí thiết bị đo mưa
3.3 Hệ đo mức lũ
3.3.1 Ống thủy tĩnh
Đặc điểm của lũ quét đó là dòng rất nước rất nhanh và giữ dội. Nếu đo thông thường
kết quả thường không chính xác vì sự thay đổi đột ngột của dòng nước. Ống thủy tĩnh
là thiết bị mà ở đó nước sẽ dâng lên 1 cách từ từ và ổn định. Như vậy sẽ đảm bảo được
kết quả đo là chính xác nhất. Tùy vào đặc điểm địa hình nơi đặt thiết bị mà ống thủy
tĩnh có kích thước khắc nhau. Ở báo cáo này sẽ trình bày về 1 mô hình ống thủy tĩnh
có chiều dài 1,5 m và đườn kính 20 cm. Hình 3.7 là hình ảnh về mô hình của ống thủy
tĩnh [13] :

32

Hình 3.7: Ống thủy tĩnh
3.3.2 Hình ảnh thực tế của hệ đo lũ
Hệ đo lũ được đặt ở trên bờ sông, suối nên không thể cũng cấp được nguồn điện 1
cách trực tiếp. Năng lượng mặt trời sẽ là giải pháp thay thế nguồn điện 1 cách hợp lí.
Hình 3.8 là hình ảnh tiêu bản của hệ đo mức lũ sử dụng cảm biến siêu âm. Nó bao gồm
các thành phần chính là mạch Arduino, cảm biến siêu âm SRF05, mô-đun Sim900A.

Hình 3.8: Hình ảnh mô hình của hệ đo mức lũ

33