Tải bản đầy đủ
Các bước trong quá trình CĐĐD

Các bước trong quá trình CĐĐD

Tải bản đầy đủ

Các bước trong QTCĐ(tiếp)
3.1.Xử lí dữ liệu:
Xếp loại- suy luận- Làm cho dữ liệu có ý nghĩa
3.1.1.Xếp loại: thành từng nhóm riêng
3.1.2.Suy luận:
VD: BC 24000/mm3: có thể nhiễm trùng
Tập hợp các gợi ý thành nhóm:
VD: nhiệt độ 38o5C,lưỡi khô,nếp véo da mất
chậm,nước tiểu 200ml/8 giờ  Mất nước

Các bước QTCĐ (tiếp)
3.1.3.Làm cho dữ liệu có ý nghĩa:
-Nhờ NB hoặc người khác
-Nhờ đồng nghiệp
-Nhờ vào các nguồn khác

3.2.Xây dựng CĐĐD
3.2.1.Thành phần của mệnh đề CĐĐD:
Gồm 2 phần: P1 “liên quan đến” P2
P1: Phản ứng của con người
P2: Các yếu tố liên quan đến P1.
3.2.1.1. Phản ứng của con người:
Xác định con người P/Ư như thế nào với SK,BT:
-Qua gợi ý của các dữ liệu
VD: Đau liên quan đến …
Táo bón liên quan đến…

Xây dựng chẩn đoán ĐD(tiếp)
-Theo phân loại của NANDA:
Con người có 9 kiểu phản ứng
(1).Trao đổi(Exchanging):
VD:Thiếu dịch liên quan đến nôn và ỉa chảy
(2).Giao tiếp(Communicating):
VD: Giao tiếp bằng lời bị hạn chế liên quan đến ống nội
khí quản.
(3).Mối quan hệ (Relating):
VD: Mối quan hệ bố mẹ và trẻ bị ảnh hưởng liên quan
đến sự cách li.

9 kiểu phản ứng theo NANDA(tiếp)
(4).Giá trị (Valuing):
VD: Suy nhược tinh thần liên quan đến không
tin vào thực hành tôn giáo.
(5).Lựa chọn(Choosing):
VD:Mâu thuẫn về quyết định liên quan đến sự
lựa chọn phương pháp điều trị.
(6).Hoạt động(Moving):
VD: Không có khả năng tự chăm sóc liên quan
đến nằm bất động.

9 kiểu phản ứng theo NANDA(tiếp)
(7).Tiếp nhận(Receiving):
Nhìn bị ảnh hưởng liên quan đến không đeo kính
(8).Hiểu biết (Knowing):
VD:Thiếu kiến thức liên quan đến…
(9).Cảm giác(Feeling):
VD: Lo lắng liên quan đến…

3.2.1.2.Các yếu tố liên quan(P2)
VD: P1 liên quan đến P2
.Đau liên quan đến hậu quả của phẩu thuật
.Táo bón liên quan đến giảm lượng dịch đưa vào
P1:Táo bón  phản ứng Gợi ý kết quả mong
đợi (ỉa hàng ngày sau 48 giờ)
LIÊN QUAN ĐẾN
P2:Giảm lượng dịch vàoCác yếu tố liên
quan gợi ý các can thiệp: tăng dịch uống vào
hàng ngày:2500ml

3.2.2.Hướng dẫn cách viết CĐĐD
Cần phải tuân thủ theo 10 nguyên tắc:
(1).Viết CĐ với thuật ngữ phản ứng của NB
(không phải là nhu cầu NB):
Viết không đúng
Viết đúng
.Cần bổ sung dịch vì
Thiếu dịch liên quan đến
nôn ỉa chảy
nôn,ỉa chảy.
(2).Dùng cụm từ “liên quan đến”(không dùng từ
do,vì,gây nên bởi).


Hướng dẫn viết CĐĐD(tiếp)
Ví dụ
Viết không đúng
Viết đúng
Tổn thương da vì nằm Tổn thương da liên quan
bất động lâu
đến nằm bất động lâu
(3).Viết CĐ với thuật ngữ thích hợp và hợp pháp
Viết không đúng
Viết đúng
Tổn thương da liên quan đến Tổn thương da liên quan
thay đổi tư thế NB không
đến nằm bất động lâu
thường xuyên

Hướng dẫn viết CĐĐD
(4).Viết chẩn đoán không được nêu những vấn
đề đánh giá giá trị đạo đức.
Viết không đúng
Viết đúng
Quan hệ bố mẹ-trẻ bị ảnh Quan hệ bố mẹ-trẻ
hưởng liên quan đến sự
liên quan đến sự
quan tâm không đầy đủ
cách li lâu ngày với
đến trẻ
trẻ

Hướng dẫn viết CĐĐD(tiếp)
(5).Không được đảo ngược 2 phần :P1 và P2
Viết không đúng
Viết đúng
Quá tải các quan liên
Rối loạn giác ngủ liên
quan đến rối loạn
quan đến sự quá tải các
giấc ngủ
giác quan.
(6).Không sử dụng duy nhất 1 dấu hiệu trong P1: