Tải bản đầy đủ
8 Phương pháp xử lí chất thải

8 Phương pháp xử lí chất thải

Tải bản đầy đủ

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
Định kỳ 3 tháng /1 lần bơm bùn từ hố lắng D1404 A/B về khu vực ép
lọc, và thực hiện công việc ép lọc. Nước thải sau lọc được đưa về hệ thống xử
lý nước thải, cặn bùn ép khô được giao cho công ty dịch vụ Môi Trường đô thị
Biên Hòa xử lý. Đối với hồ chứa nước thải D1405A/B định kỳ 3 tháng 1 lần
hoặc khi phát hiện cặn lắng bị hút ra theo đường bơm. Công nhân vận hành
thực hiện vệ sinh, bơm bùn nước thải trước khi chứa nước thải đã xử lý, phần
cặn bùn thu được sau quá trình vệ sinh được đưa qua khu vực ép lọc thực hiện
quá trinh ép lọc chung với cặn bùn hồ lắng nước thải. Công nhân vận hành
thường xuyên theo dõi sự hoạt động của hệ thống, khi phát hiện có sự cố hỏng
hóc các thiết bị phải báo ngay cho phòng môi trường để xử lý kịp thời.

Thực tập tốt nghiệp

Trang 6

Nước thải tái sinh vô khoáng

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACOHình 1.1. Sơ đố quy trình xử lý nước thải
 Mô tả chất thải rắn:
Chất sinh hoạt : giấy, nhựa, thủy tinh, phế liệu văn phòng, phế thải
rắn thải bỏ từ nhà ăn. Chia làm 2 loại: thực phẩm và các chất thải sinh hoạt
khác .
Chất thải công nghiệp bao gồm:
- Phế liệu kim loại: thùng chứa, đường ống kim loại hư, phôi kim
loại…
- Phế liệu phi kim loại : PVC, nhựa, thủy tinh, bao PP, PE, vật liệu
composit…
- Linh kiện điện: công tắc, sensor, dây điện…
Thực tập tốt nghiệp

Trang 7

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
- Bã bùn: bao gồm cặn bùn của quá trình hòa tan tinh chế, cặn bùn
nước thải.Cặn bùn tinh chế phải được rửa sạch trước khi ép bùn.
- Phế liệu xây dựng.
 Chất thải nguy hại :
Giẻ lau dính dầu mỡ, thùng chứa sơn bằng kim loại, dây chằng
amiang thải, bóng huỳnh quang, ống mực in, cặn dầu FO, chất thải y tế, bụi
than, bồ hóng.
Cách thức thu gom, phân loại chất thải rắn:
• Chất thải thực phẩm: được phân loại và thu gom vào thùng rác có
nhãn “rác thực phẩm” tại tổ cấp dưỡng.
• Chất thải sinh hoạt khác ( nhựa, nilong, thủy tinh, kim loại, vỏ đồ
hộp, giấy) phát sinh từ bếp ăn được phân loại và thu gom sau đó cho
vào thùng có chứa nhãn “rác sinh hoat” đặt tại tổ cấp dưỡng.
• Chất thải công nghiệp: được phân loại tại đơn vị phát sinh và thu
gom tập kết vế từng kho phế liệu.
• Chất thải rắn nguy hại: Cũng được phân loại và đưa vào kho phế
liệu.
 Chất thải lỏng :
• Nước thải sinh hoạt.
• Nước thải sản xuất: sửa chữa, vệ sinh máy móc tái sinh định kỳ.
• Tổng lưu lượng nước thải trung bình là 60 m 3/ngày. Tất cả các loại
nước thải trên được tập ttrung về hồ xử lý nước thải.Tại đây nước
thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra mương thoát nước.
Tiêu chuần Việt Nam 5945: 2005
o
o
o
o
o

pH : 6 - 9.0
Cl- : 605 ppm
Clo tự do : 1.21 ppm
Fe : 1.21 ppm
Tổng chất rắn lơ lửng : 60.5 ppm

- Khí thải:
Khói lò là guồn khí thải chủ yếu hiện nay của nhà máy ,Khói lò sinh
ra trong quá trình đốt lò bằng dầu FO. Khói thải phát sinh ra từ lò hơi,lò
silicat.
Chỉ tiêu các chất ô nhiễm khí thải:
• CO ≤ 1000 mg/Nm3.
• SO2 ≤ 1500 mg/Nm3.
• NOx ≤ 1000 mg/Nm3.
Thực tập tốt nghiệp

Trang 8

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
• Bụi ≤ 400 mg/Nm3.

1.9. Công tác an toàn lao động
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghê
nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 1999.
Đây là Nhà máy sản xuất hóa chất, do đó môi nguy hiểm về hóa chất
là rất thường xuyên, ngoài ra còn có các mối nguy về cơ điện…
Khi xuống xưởng sản xuất vận hành, công nhân và cán bộ đều bị bắt
buộc phải đội nón bảo hộ lao động và mặt đồng phục sản xuất vận hành của
từng tổ. Đặc biệt trong khu vực điện giải công nhân vận hành phải được
trang bị kính bảo hộ, ủng găng tay lao động …
Ngoài ra công nhân còn phãi tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an
toàn khi tiếp xúc hóa chất như: đeo kính, mang mặt nạ phòng độc.
Trong khu vực sản xuất còn trang bị các thiết bị an toàn như: vòi hoa
sen đề phòng khi xút bắn vào người phải rửa ngay. Dung dịch axit boric
loãng để rửa mắt khi bị xút văng trúng, các thiết bị phòng cháy, phòng y tế,
bàn hướng dẫn sơ cứu.
Trong khu vực sản xuất không được hút thuốc. Không được tự ý
đóng điện các khí cụ điện, cầu dao có treo bảng đang bảo trì hoặc cấm đóng
điện. Không được tự ý đi vào khu vực có rào cản hoặc biển cấm. Không
qua lại giữa các cầu trục đang làm việc.
- An toàn lao động tại khu Clo lỏng
Ngoài việc tuân thủ các quy định chung trong nhà máy các nhân
viên cân phải:
+ Thường xuyên theo dõi các thông số vận hành của các hệ thống đang
hoạt động.
+ Nắm vững các đặc tính của axit, Clo, các phương pháp sơ cứu, cấp
cứu khi bị nhiễm độc.
+ Lập tức ngừng máy nén R22 : nén Clo, chilli water nếu thấy hiện
tượng sau:
o Mất nước làm nguội bộ ngưng tụ gas.
o Rơle bảo vệ tự động không làm việc khi giá các thông số vận
hành vượt quá giá trị cài đặt, sự cố xì hở Clo nghiêm trọng.
- An toàn lao động khu axit

+ Thường xuyên theo dõi các thông số vận hành của các hệ thống đang
hoạt động vì đây là khu vực dễ cháy nổ
+ Nắm vững các đặc tính của Hydro, Clo, HCl và các phương pháp sơ
cứu, cấp cứu khi bị nhiễm độc.
Thực tập tốt nghiệp

Trang 9

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
- An toàn công đoạn silicat
+
+
+
+

Tuân thủ các quy định an toàn về điện.
Sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động.
Thường xuyên kiểm tra các thông số vận hành .
Phải ngưng đốt lò và xả áp trong lò ngay để xử lý khi xảy ra sự cố
sau: lò không quay được do hỏng hộp giảm tốc, hỏng động cơ, hỏng
đồng hồ áp suất, lò có hiện tượng xì hở, lò có hiện tượng hỏng van
an toàn.- An toàn công đoạn điện giải.
+ Tuân thủ các quy định an toàn về điện: Nón nhựa, kính an toàn, ủng
cao su cách điện, găng tay cao su cách điện.
+ Sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động.
+ Thường xuyên kiểm tra các thông số vận hành.
- An toàn lao động khi vận hành dây chuyền cô đặc xút:
Dây chuyền cô đặc xút thường xuyên có các yếu tố nguy hiểm tiềm
tàng do hoá chất ở áp suất và nhiệt độ cao, khi vận hành cần lưu ý:
+ Phải có phương tiện bảo vệ cá nhân: nón nhựa, kính bảo vệ mắt hoặc
tấm bảo vệ mặt, y phục BHLĐ (bảo hộ lao động) , giày bảo hộ, găng
tay cao su.
+ Tuân thủ các quy định về an toàn điện.
+ Nhắc nhở mọi người khi vào tham quan bảo trì sửa chữa phải sử
dụng phương tiện BHLĐ.
+ Khi nhấn nút khởi động, tắt các động cơ điện phải chú ý đứng nơi
khô ráo và sử dụng vật liệu cách điện để thao tác nút bấm.
+ Mọi thiết bị điện khi sử dụng hoặc trước khi sửa chữa phải cắt điện
khỏi nguồn .
+ Các thiết bị điện: bảng điện, động cơ phải tiếp đất.
+ Các bộ phận truyền động: động cơ, khớp nối trục bơm phải được che
chắn.
 Một số qui định về an toàn trong việc lưu trữ, bốc dỡ, vận

chuyển hóa chất
Đối với clo :
-

Trong quá trình di chuyển, bốc dỡ chai, bình chứa Clo phải được lắp
đầy đủ nắp van, mũ van.
Đối với chai Clo, khi di chuyển , vần bình đi ở tư thế nghiêng 30 0C
so với thân người, hoặc dùng xe đẩy có dây ràng.
Chai Clo được dùng tay bốc dỡ lên xe hoặc lăn qua mặt phẳng
nghiêng. Đối với bình Clo được di chuyển nhờ cầu trục chuyên dụng

Thực tập tốt nghiệp

Trang 10

Nước thải giao hàng can

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO

-

-

-

-

có tải trọng tối thiểu 2 tấn. Móc nâng được bọc lót cao su nhằm tránh
gây các vết trầy xướt trên bình.
Không được bốc dỡ bình Clo bằng cách quàng dây qua van
Không được phép lăn bình Clo trên mặt đất gồ ghề.
Tránh gây va đập, quăng quật, làm va chạm mạnh và làm ngã đổ
bình chứa.
Khi vận chuyển bình chứa Clo lỏng, phải dùng các phương tiện
chống sốc và chống va đập cho bình. Xe vận chuyển bình chứa Clo
lỏng cần phải có mui hoặc bạt che mưa, che nắng. Trọng lượng
chuyên chở Clo lỏng không vượt quá 70% trọng tải của xe.
Kho chứa bình Clo cần bố trí ở nơi ít có khả năng xảy ra lụt lội, ngập
nước nhằm hạn chế sự ăn mòn gây hư hỏng bình Clo.
Kho chứa Clo lỏng yêu cầu khô ráo, thoáng mát, và có đường đi vận
chuyển dễ dàng, nhiệt độ trong kho chứa không được vượt quá 35 0C
(tham khảo TCVN5507.1991). Nếu vượt quá nhiệt độ trên thì phải
có biện pháp làm giảm nhiệt độ xuống.
Vị trí kho phải nằm trong phạm vi bảo vệ của cột thu lôi chống sét,
trong kho phải có các biển cấm, nội qui an toàn, bảng tóm tắt qui
trình giải quyết các sự cố về Clo.
Thời hạn lưu kho Clo lỏng: không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nạp
đến ngày sử dụng để tránh hư hỏng van, nghẹt. Điều này sẽ gây
nhiều khó khăn khi muốn xử lý hết lượng Clo bên trong.
Nếu qua thời gian qui định trên, nơi tiêu thụ Clo lỏng nên đem đến
cơ sở sản xuất clo lỏng để rút bỏ lượng Clo lỏng còn trong bình chứa
ra ngoài, sau đó xử lý van và nạp lại .
Bình lưu kho ở tư thế nằm nên xếp trên giá đỡ, cao hơn sàn kho 10
cm và có thể để chồng lên nhau nhưng tối đa không quá 3 lớp đối
với bình loại nhỏ và không quá 2 lớp đối với bình loại lớn; giữa các
bình nên có tấm đệm ngăn cách các bình với nhau.
Khoảng cách giữa 2 hàng tối thiểu 1,2 m để dễ dàng xử lý bình khi
cần thiết.

Đối với silicat :
-

Dung dịch Na2SiO3 (silicat) không được chứa trong các bồn , thùng
làm từ vật liệu nhôm hoặc thủy tinh.
Khi thử nghiệm chỉ sử dụng chai Polyethylen (PE) để lấy mẫu,
không lưu trữ mẫu trong các chai chứa thủy tinh
Không sử dụng thùng chứa silicat cho mục đích khác khi không
được làm sạch (hết sức chú ý khi vệ sinh bồn chứa có thể gặp nguy
hiểm khi bị văng bắn)
Rửa tay thật kĩ sau khi tiếp xúc hóa chất đặc biệt là trước khi ăn ,
uống hay hút thuốc

Thực tập tốt nghiệp

Trang 11

Nước thải thứ cấp

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
-

Rửa kính bảo hộ , giặt quần áo , khẩu trang và bao tay bị nhiễm hóa
chất trước khi sử dụng lại
Quạt thông gió nơi làm việc
Mang giày bảo hộ quần áo ,bao tay...
Bảo vệ đường hô hấp, mang khẩu trang hoặc mặt nạ lọc khí nếu thấy
cần thiết

Thực tập tốt nghiệp

Trang 12

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
Chương 2 : NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
2.1. Vai trò, xuất sứ, khả năng cung ứng
-

+
+
+
+

Nguyên liệu chính
Nguyên liệu chính của Nhà máy là muối và nước. Đây là hai loại
nguyên liệu rẻ tiền dễ kiếm.
Nhà máy nhập muối từ nhiều nguồn như Australia, Ấn độ, Trung
Quốc… phụ thuộc vào tính kinh tế và chất lượng muối, nhưng chủ
yếu là nhập từ Ấn Độ.
Nước được lấy từ nước thủy cục.
Nhu cầu khoảng 50000 tấn muối/năm. Khả năng cung ứng của các
nhà cung cấp luôn đầy đủ.

- Các nguyên liệu phụ

+
+
+
+

Sodium carbonate (Na2CO3) để loại ion Ca2+ trong dung dịch muối
Barium chloride(BaCl2) để loại ion SO42- trong dung dịch muối.
Axit sunfuric để sấy khí Clo trước khi hóa lỏng.
Cát được cung cấp từ Bình Thuận, nguyên liệu để sản xuất silicat.

2.2. Kiểm tra và xử lí sơ bộ
Muối được nhập vào bãi chứa và được phòng KCS kiểm tra sơ bộ,
không xử lí mà đưa ngay vào giai đoạn sơ cấp.
-

Muối nguyên liệu

NaCl
Chất không tan
Ca2+
Mg2+
Ẩm
SO42-

93%
0,8%
0,55%
1,0%
10,5%
2,35%

97,2%
0,4%
0,18
0,12%
6,2%
1,35%

Cát
SiO2 :80%

2.3. Khả năng thay thế
Chưa có nghiên cứu nào cho thấy có khả năng thay thế nguyên liệu
cho công nghệ sản xuất xút-clo bằng một nguyên nào khác, ngoài muối
biển là loại nguyên rẻ tiền và vô tận.
Thực tập tốt nghiệp

Trang 13

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO

Thực tập tốt nghiệp

Trang 14

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
Chương 3 : SẢN PHẨM
3.1. Các sản phẩm chính phụ
- Chất lượng, nhu cầu tiêu thụ:
Hiện nay sản phẩm chính của nhà máy ( cho naêm 2005) bao gồm:

+
+
+
+
+

Xút 32% : 30.000 tấn/năm
Xút 45% : sản lượng tùy thuộc vào thị trường..
Clo lỏng : 6000 tấn/năm.
Axit HCl 32%: 45.000 tấn/năm.
Keo Natrisilicat Na2SiO3 : 15.000 tấn/năm..

- Giá thành:

+
+
+
+
+

Xút 32% : 1.120.000 đ/tấn
Xút 45% : 1.610.000 đ/tấn
Clo lỏng : 7.204.000 đ/tấn
Axit HCl 32%: 1.443.000 đ/tấn
Keo Natrisilicat Na2SiO3 : 1.140.000 đ/tấn

3.2. Các phương pháp kiểm tra chất luợng
Trực tiếp ngay tại phân xưởng sản xuất : kiểm tra nồng độ thông qua
tỷ trọng.
Kiểm tra định kỳ tại phòng phân tích. Phòng thí nghiệm, kiểm tra
chất lượng của nhà máy mới được đầu tư cải tạo mở rộng diện tích và trang
bị một số thiết bị thí nghiệm trong năm 2002.

3.3. Chỉ tiêu kỹ thuật nguyên liệu và sản phẩm của nhà
máy
Nước Javel
Chỉ tiêu
Hàm lượng Clo hoạt động
Hàm lượng NaOH dư

Thực tập tốt nghiệp

Lý thuyết
Min 120
Max 15-20

Trang 15

Thực tế
120 (g/l)
20 (g/l)

Nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO
HCl 30%
Chỉ tiêu
HCl
Fe3+
Clo tự do
SO42D20C
Cặn không tan

Lý thuyết
31,5%
0,0005%
0,002%
0,001%
1,155
0,01%

Thực tế
32,5%
0,000036%
0,003%
0,001%
1,161
0,01%

Natri Silicat
Na2SiO3
SiO2
M
Tỉ trọng
Cặn không tan

10
26

÷

÷

12%
30%

12,94%
29,5%

÷

2,36

÷

1,5

2,3 2,5
1,4 1,5
0,5%

0,2%

Xút
NaOH
<31,5%
32%
NaCl
0,004
0,0016
Na2CO3
0,3
0,1%
Fe2O3
0,0004
0,00008
NaClO3
0,02
0,008
Theo lý thuyết thì có thể xảy ra trường hợp xút không đạt nồng
nồng độ nhưng thực tế nồng độ xút luôn đạt.
Muối nguyên liệu
NaCl
93%
97,2%
Chất không tan
0,8%
0,4%
Ca2+
0,55%
0,18
2+
Mg
1,0%
0,12%
Ẩm
10,5%
6,2%
2SO4
2,35%
1,35%
Nếu muối có hàm lượng tạp chất cao hơn quy định :Trưởng phòng
Kĩ Thuật xem xét và thay đổi các thông số quá trình kiểm soát mới cho
công đoạn sơ cấp và chuyển QĐ PXX để đảm bảo chất lượng nước muối
-

Thực tập tốt nghiệp

Trang 16