Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG MẠCH CHỈNH LƯU TIA 3 PHA CÓ ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG MẠCH CHỈNH LƯU TIA 3 PHA CÓ ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ

3.2. Mạch lực

3.3. Khối hiển thị

24

25

Hiển thị Iabc

26

Lời kết
Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Đặng Hồng Hải đã tận tình giúp đỡ,
hướng dẫn chúng em qua các buổi học trên lớp.Nếu không có sự giúp đỡ của
thầy thì bài tập của em rất khó có thể hoàn thành được. Một lần nữa, em xin
chân thành cảm ơn thầy.
Tài liệu được thực hiện trong khoảng thời gian gần 3 tuần. Lần đầu thực
hiện nên còn bỡ ngỡ, dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi sai sót
còn tồn tại. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý giá của thầy và
các bạn trong lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này ngày càng hoàn thiện
hơn.

27

Tài liệu tham khảo
-

Điện tử công suất ( NXB khoa học và kỹ thuật )
Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất ( NXB khoa học và kỹ thuật )

28