Tải bản đầy đủ
Lý luận về nghiện Internet

Lý luận về nghiện Internet

Tải bản đầy đủ

2.2. Tổng quan về các nghiên cứu nguyên nhân,
chẩn đoán và điều trị nghiện internet
- Young (1998) là người đầu tiên mô tả việc lạm dụng
internet
- Những nghiên cứu ban đầu của Shotton năm 1991
- Davis (2001)
- S-chaffer (1996)
- M.D.Griffiths(1997)
- Lynch(2001)
- Wiegman và Vanschie (1998)

2.3. Khái niệm nghiện
2.3.1 Nghiện là gì
Là tình trạng ngộ độc lâu dài do sử dụng lặp đi lặp
lại nhiều lần một hay nhiều loại chất kích thích.
Nghiện có những đặc điểm sau đây:
- Bức xúc về mặt tâm lý muốn sử dụng lại chất gây
nghiện.
- Cơ thể lệ thuộc vào chất gây nghiện. Khi ngừng sử
dụng sẽ gây đau đớn, vật vã
2.3.2. Phân loại nghiện

- Nghiện văn hoá đồi truỵ
- Nghiện chất kích thích

2.4. Nghiện internet
2.4.1 Khái niệm nghiện internet
Theo các nhà lâm sàng tâm thần học, trong sổ tay chẩn đoán và
thống kê về những rối loạn tâm thần ấn bản lần thứ 4( gọi tắt là
DSM_IV) của Hiệp hội Tâm thần Mỹ (1995) , có mục " nghiện
đánh bạc quá mức ". Mục này có thể được xem tương tự đối
với nhu cầu tự nhiên quá mức của việc sử dụng internet. Nghiện
internet có thể được định nghĩa là một rối loạn kiểm soát xung
lực( impulse control disorder) không liên quan đến chất gây
nghiện.

2.4.2 Phân loại nghiện internet
Nghiện Internet chia làm 5 loại:
- Nghiện tình dục trên mạng
- Nghiện giao tiếp trên mạng
- Đánh bạc, mua sắm hàng trên mạng
- Tìm kiếm dữ liệu trên mạng một cách thôi
thúc
- Chơi game quá mức

2.4.3 Biểu hiện nghiện internet
2.4.3.1. Triệu chứng
2.4.3.2. Nhận mặt người nghiện game
Những dấu hiệu nghiện game
2.4.3.3. Những cơ sở để chẩn đoán người nghiện internet

2.4.4 Mức độ nghiện internet và chơi Game online
- Mức độ sử dụng Internet: có 3 mức độ
- Mức độ chơi Game: có 4 mức độ

2.4.5. Hậu quả của việc nghiện internet
- Các hậu quả tâm lý xã hội
- Những khó khăn về mặt tâm thần
- Những khó khăn về mặt xã hội
- Những vấn đề trong học tập
- Những vấn đề công việc:
- Vấn đề gia đình
- Chứng nghiện internet có thể để lại những di chứng
về thể xác

2.4.6 Nguyên nhân nghiện internet
- Giải thích theo quan điểm thuyết hành vi của B.F.
Skinner
- Giải thích theo quan điểm tâm lý và nhân cách
- Giải thích theo quan điểm văn hoá xã hội
- Theo các chuyên gia tâm lý tại Trường đại học
Harvard Mỹ
- Theo quan điểm và nghiên cứu của Young
- Ngoài ra chứng "nghiện internet" của giới trẻ phần
nhiều là do sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình
và nhà trường đối với các hoạt động của chúng

2.4.7.Các kiểu nhân cách và mối quan hệ của
nó với nghiện internet
2.4.7.1. Khái niệm nhân cách
“Nhân cách là tổ hợp những đặc điểm , những thuộc
tính tam lý của cá nhân , quy định hành vi xã hội và
giá trị xã hội của cá nhân đó”

2.4.7.2. Các đặc điểm cơ bản của nhân cách
- Tính ổn định của nhân cách
- Tính thống nhất của nhân cách
- Tính tích cực của nhân cách
- Tính giao lưu của nhân cách

2.4.7.3. Các kiểu nhân cách
* Phân loại nhân cách theo định hướng giá trị
* Phân loại nhân cách qua giao tiếp
* Phân loại nhân cách qua sự bộc lộ của bản thân
trong các mối quan hệ ( H.J.Eysenok )

2.4.7.4. Mối quan hệ của kiểu nhân cách
với nghiện internet

2.4.8 Điều trị nghiện Internet
2.4.8.1 Phương pháp cai nghiện dựa vào chính bản
thân người nghiện
Có 13 bước cai nghiện Internet hiệu quả
Một số bước trợ giúp thoát khỏi Game online

2.4.8.2 Sử dụng liệu pháp “ nhận thức hành vi”
Một số chiến lược hành vi dùng để điều trị nghiện Internet do
TS Kimberly Young(1999)

2.4.8.3 Các điều trị khác
- Nhóm hỗ trợ
- Trị liệu gia đình
- Trị liệu nhận thức

3.Đặc điểm phát triển tâm sinh lý và nhâncách
của thanh thiếu niên ( THCS và THPT).
3.1.Khái niệm thanh thiếu niên
3 .1.1. Khái niệm thiếu niên ( Học sinh THCS)
Theo từ điển Tiếng Việt, “Thiếu niên là trẻ em thuộc
lứa tuổi từ 10-11 đến 14-15” ( Hoàng Phê, 1998,
tr911). Khái niệm này tương đương với thuật ngữ
“adolescence”: “tuổi thiếu niên’(Từ điển Pháp- Việt,
Lê Khả Kế, 1998, tr 33) hay “Thời kì giữa tuổi thiếu
niên và tuổi trưởng thành trong cuộc đời mỗi con
người” ( Từ điển Anh - Việt, 1997,tr 22 )