Tải bản đầy đủ
Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS

Tải bản đầy đủ

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường
ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường
ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường
ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS

EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
CÙNG TOÀN THỂ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN SỨC KHỎE!